www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Tit
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Epistola catre Tit a Sfântului Apostol Pavel

Capitolul 1.
Lucrul lui Tit întru înjghebarea Bisericii din Creta. Ce fel sunt cretanii. Toate sunt curate pentru cei cura?i.

 1. Pavel, robul lui Dumnezeu oi apostol al lui Iisus Hristos, dupa credin?a aleoilor lui Dumnezeu oi dupa cunootin?a adevarului cel întocmai cu dreapta credin?a, 

 2. - Întru nadejdea vie?ii veonice, pe care a fagaduit-o mai înainte de anii veacurilor Dumnezeu, Care nu minte, 

 3. ai Care, la timpul cuvenit, ai-a facut cunoscut cuvântul Sau, prin propovaduirea încredin?ata mie, dupa porunca Mântuitorului nostru Dumnezeu - 

 4. Lui Tit, adevaratul fiu dupa credin?a cea de obote: Har, mila oi pace, de la Dumnezeu-Tatal oi de la Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. 

 5. Pentru aceasta te-am lasat în Creta, ca sa îndreptezi cele ce mai lipsesc oi sa aoezi preo?i prin ceta?i, precum ?i-am rânduit: 

 6. De este cineva fara de prihana, barbat al unei femei, având fii credinciooi, nu sub învinuire de desfrânare sau neascultatori. 

 7. Caci se cuvine ca episcopul sa fie fara de prihana, ca un iconom al lui Dumnezeu, neîngâmfat, nu grabnic la mânie, nu dat la bautura, paonic, nepoftitor de câotig urât, 

 8. Ci iubitor de straini, iubitor de bine, în?elept, drept, cuvios, cumpatat, 

 9. ?inându-se de cuvântul cel credincios al înva?aturii, ca sa fie destoinic oi sa îndemne la înva?atura cea sanatoasa oi sa mustre pe cei potrivnici. 

 10. Pentru ca mul?i sunt razvrati?i, graitori în deoert oi înoelatori, mai ales cei din taierea împrejur, 

 11. Carora trebuie sa li se închida gura ca unora care razvratesc case întregi, înva?ând, pentru câotig urât, cele ce nu se cuvin. 

 12. Unul dintre ei, chiar un prooroc al lor, a rostit: Cretanii sunt pururea mincinooi, fiare rele, pântece leneoe. 

 13. Marturia aceasta este adevarata; pentru care pricina, mustra-i cu asprime, ca sa fie sanatooi în credin?a, 

 14. ai sa nu dea ascultare basmelor iudaiceoti oi poruncilor unor oameni, care se întorc de la adevar. 

 15. Toate sunt curate pentru cei cura?i; iar pentru cei întina?i oi necredinciooi nimeni nu este curat, ci li s-au întinat lor oi mintea oi cugetul. 

 16. Ei marturisesc ca Îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele lor Îl tagaduiesc, urâciooi fiind, nesupuoi, oi la orice lucru bun, netrebnici. 

Capitolul 2.
Sfaturi batrânilor, batrânelor, tinerilor, slugilor. Darul cel mântuitor s-a aratat tuturor.

 1. Dar tu graieote cele ce se cuvin înva?aturii sanatoase. 

 2. Batrânii sa fie treji, cinsti?i, întregi la minte, sanatooi în credin?a, în dragoste, în rabdare; 

 3. Batrânele de asemenea sa aiba, în înfa?ioare, sfin?ita cuviin?a, sa fie neclevetitoare, nerobite de vin mult, sa înve?e de bine, 

 4. Ca sa în?elep?easca pe cele tinere sa-oi iubeasca barba?ii, sa-oi iubeasca copiii, 

 5. ai sa fie cumpatate, curate, gospodine, bune, plecate barba?ilor lor, ca sa nu fie defaimat cuvântul lui Dumnezeu. 

 6. Îndeamna, de asemenea, pe cei tineri sa fie cumpata?i. 

 7. Întru toate arata-te pe tine pilda de fapte bune, dovedind în înva?atura neschimbare, cuviin?a, 

 8. Cuvânt sanatos oi fara prihana, pentru ca cel potrivnic sa se ruoineze, neavând de zis nimic rau despre noi. 

 9. Slugile sa se supuna stapânilor lor, întru toate, ca sa fie bine-placute, neîntorcându-le vorba, 

 10. Sa nu doseasca ceva, ci sa le arate toata buna credin?a, ca sa faca de cinste întru toate înva?atura Mântuitorului nostru Dumnezeu. 

 11. Caci harul mântuitor al lui Dumnezeu s-a aratat tuturor oamenilor, 

 12. Înva?ându-ne pe noi sa lepadam faradelegea oi poftele lumeoti oi, în veacul de acum, sa traim cu în?elepciune, cu dreptate oi cu cucernicie; 

 13. ai sa aoteptam fericita nadejde oi aratarea slavei marelui Dumnezeu oi Mântuitorului nostru Hristos Iisus, 

 14. Care S-a dat pe Sine pentru noi, ca sa ne izbaveasca de toata faradelegea oi sa-ai cura?easca Lui popor ales, râvnitor de fapte bune. 

 15. Acestea graieote, îndeamna oi mustra cu toata taria. Nimeni sa nu te dispre?uiasca. 

Capitolul 3.
Cum trebuie sa fie cei înnoi?i prin Duhul. Dezbinatorul trebuie ocolit.

 1. Adu-le aminte sa se supuna stapânirilor oi dregatorilor, sa asculte, sa fie gata la orice lucru bun, 

 2. Sa nu defaime pe nimeni, sa fie paonici, sa fie îngaduitori, aratând întreaga blânde?e fa?a de to?i oamenii. 

 3. Caci oi noi eram altadata fara de minte, neascultatori, amagi?i, slujind poftelor oi multor feluri de desfatari, petrecând via?a în rautate oi pizmuire, urâ?i fiind oi urându-ne unul pe altul; 

 4. Iar când bunatatea oi iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Dumnezeu s-au aratat, 

 5. El ne-a mântuit, nu din faptele cele întru dreptate, savâroite de noi, ci dupa a Lui îndurare, prin baia naoterii celei de a doua oi prin înnoirea Duhului Sfânt, 

 6. Pe Care L-a varsat peste noi, din beloug, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, 

 7. Ca îndreptându-ne prin harul Lui, sa ne facem, dupa nadejde, mootenitorii vie?ii celei veonice. 

 8. Vrednic de crezare este cuvântul, oi voiesc sa adevereoti acestea cu tarie, pentru ca acei ce au crezut în Dumnezeu sa aiba grija sa fie în frunte la fapte bune. Ca acestea sunt cele bune oi de folos oamenilor. 

 9. Iar de întrebarile nebuneoti oi de înoirari de neamuri oi de certuri oi de sfadirile pentru lege, fereote-te, caci sunt nefolositoare oi deoarte. 

 10. De omul eretic, dupa întâia oi a doua mustrare, departeaza-te, 

 11. atiind ca unul ca acesta s-a abatut oi a cazut în pacat, fiind singur de sine osândit. 

 12. Când voi trimite pe Artemas la tine sau pe Tihic, sârguieote-te sa vii la mine la Nicopole, caci acolo m-am hotarât sa iernez. 

 13. Pe Zenas, cunoscatorul de lege, oi pe Apollo trimite-i mai înainte, cu buna grija, ca nimic sa nu le lipseasca. 

 14. Sa înve?e oi ai nootri sa poarte grija de lucrurile bune, spre treburile cele de neaparata nevoie, ca ei sa nu fie fara de roada. 

 15. Te îmbra?ioeaza to?i care sunt cu mine. Îmbra?ioeaza pe cei ce ne iubesc întru credin?a. Harul fie cu voi cu to?i! Amin. 

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Tit
Vă rugăm să respectați drepturile de autor