www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Zaharia
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Zaharia

Capitolul 1.
Îndemn spre pocain?a oi frica de Dumnezeu. Cele doua vedenii. 

 1. În luna a opta, în anul al doilea al lui Darius, fost-a cuvântul Domnului catre proorocul Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, zicând: 

 2. "Domnul S-a mâniat mult împotriva parin?ilor vootri!" 

 3. ai spune-le celor ramaoi din popor: "Aoa zice Domnul Savaot: Întoarce?i-va catre Mine", zice Domnul Savaot, "oi atunci Ma voi întoarce oi Eu catre voi", zice Domnul Savaot. 

 4. "Nu fi?i ca parin?ii vootri, carora le-au propovaduit proorocii de mai înainte, strigând: Aoa zice Domnul Savaot: Întoarce?i-va din caile voastre cele rele oi de la faptele voastre cele rele! Dar ei n-au ascultat oi nu au voit sa ia aminte la Mine", zice Domnul. 

 5. "Unde sunt parin?ii vootri? ai oare profe?ii traiesc ei înca? 

 6. Dar cuvintele Mele oi poruncile Mele pe care le-am dat slujitorilor Mei prooroci ca sa le vesteasca n-au ajuns ele la parin?ii vootri? Domnul S-a mâniat mult împotriva parin?ilor vootri, încât ei s-au pocait oi au marturisit: Domnul Savaot ne-a rasplatit noua dupa caile oi dupa faptele noastre, aoa cum hotarâse sa faca". 

 7. În ziua a douazeci oi patra din luna a doua, care se cheama aebat, în anul al doilea al lui Darius, a fost cuvântul Domnului catre proorocul Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, zicând: 

 8. "Am avut o vedenie în timpul nop?ii, oi iata un om calare pe un cal roou; oi statea între mir?i, într-un loc umbros, oi în urma lui cai roibi, murgi oi albi. 

 9. ai am zis: "Cine sunt aceotia, domnul meu?" ai mira raspuns atunci îngerul oare graia cu mine: "Î?i voi arata acum cine sunt aceotia". 

 10. ai omul care statea între mir?i a raspuns: "Aceotia sunt solii pe care i-a trimis Domnul ca sa cutreiere pamântul!" 

 11. ai ei au raspuns catre îngerul Domnului care statea între mir?i oi au grait: "Am cutreierat pamântul oi iata tot pamântul este locuit oi liniotit!" 

 12. ai a raspuns îngerul Domnului oi a zis: "Doamne Savaot, pâna când vei întârzia sa ara?i mila Ierusalimului oi ceta?ilor lui Iuda, pe care le faci sa simta mânia Ta de oaptezeci de ani?" 

 13. ai îngerului care vorbea cu mine, Domnul i-a raspuns cu cuvinte de mângâiere. 

 14. ai a grait catre mine îngerul care vorbea cu mine: "Vesteote aceasta: "Aoa zice Domnul Savaot: Sunt plin de zel fa?a de Ierusalim oi fa?a de Sion; 

 15. Dar este puternica mânia Mea împotriva neamurilor trufaoe! Caci Eu Ma întarâtasem doar pu?in, dar ele s-au înverounat în rele". 

 16. Pentru aceasta, aoa zice Domnul: "Ma întorc iaraoi catre Ierusalim cu milostivire; templul Meu va fi zidit în el", zice Domnul Savaot, "oi funia de masurat se va întinde peste Ierusalim!" 

 17. ai vesteote înca oi aceasta: "Aoa zice Domnul Savaot: Înca o data ceta?ile Mele vor avea beloug de bunuri, iar Domnul Îoi va revarsa din nou îndurarea Sa peste Sion oi va alege iaraoi Ierusalimul". 

Capitolul 2.
Vedenia despre rezidirea Ierusalimului oi chemarea neamurilor. 

 1. ai am ridicat ochii mei oi am privit, oi iata patru coarne. 

 2. Atunci am zis îngerului care graia cu mine: "Ce sunt acestea?" ai el mi-a raspuns: "Acestea sunt coarnele care au împraotiat pe Iuda, pe Israel oi Ierusalimul". 

 3. Apoi Domnul m-a facut sa vad patru faurari. 

 4. ai am întrebat: "Ce vor sa faca aceotia?" ai El a raspuns: "Acestea sunt coarnele care au risipit pe Iuda, încât nimeni n-a îndraznit sa ridice capul. Iar ei au venit ca sa doboare la pamânt coarnele acelor neamuri care oi-au ridicat cornul împotriva ?arii lui Iuda, pentru a o risipi". 

 5. ai am ridicat ochii, m-am uitat oi iata un om cu o funie de masurat în mâna. ai i-am zis: "Încotro ai pornit?" 

 6. ai el mi-a raspuns: "Sa masor Ierusalimul, ca sa vad care este lungimea oi la?imea lui!" 

 7. ai iata ca s-a aratat îngerul care graia cu mine oi alt înger a ieoit în întâmpinarea lui. 

 8. ai i?a grait, zicând: "Alearga oi spune tânarului acestuia: Ierusalimul va fi locuit ca un orao deschis, atât de mare va fi mul?imea de oameni oi de dobitoace înauntrul lui. 

 9. ai Eu voi fi pentru el un zid de foc de jur împrejurul lui", zice Domnul, "oi voi fi slava lui în mijlocul lui". 

 10. "Scula?i, scula?i oi fugi?i din ?ara de la miazanoapte", zice Domnul, "ca v-am împraotiat în cele patru vânturi ale cerului; 

 11. Fugi, Sioane, oi te izbaveote, tu care locuieoti la fiica Babilonului. 

 12. Caci aoa zice Domnul Savaot: "Pentru slava Sa, El m-a trimis la neamurile care v-au jefuit pe voi; caci cel care se atinge de voi se atinge de lumina ochiului Lui! 

 13. Caci iata ca Eu rotesc mâna Mea peste ei oi ei vor fi prada pentru cei care au fost robii lor, ca sa va da?i seama ca Domnul Savaot m-a trimis. 

 14. Bucura-te oi te veseleote, fiica Sionului, caci iata Eu vin sa locuiesc în mijlocul tau", zice Domnul. 

 15. "ai multe neamuri se vor alipi de Domnul în ziua aceea oi Îmi vor fi Mie popor oi voi locui în mijlocul tau, ca sa otii ca Domnul Savaot m-a trimis la tine. 

 16. ai va lua Domnul ca mootenire a Sa pe Iuda, în ?ara cea sfânta, oi va alege înca o data Ierusalimul. 

 17. Sa taca tot trupul înaintea Domnului, caci El S-a ridicat din locaoul Sau cel sfânt". 

Capitolul 3.
Vedenie. Marele preot Iosua. Schimbarea veomintelor rele în bune oi fagaduin?a rascumpararii. 

 1. ai mi-a aratat pe Iosua, marele preot, stând înaintea îngerului Domnului, oi pe Satana, stând la dreapta lui ca sa-l învinuiasca. 

 2. ai a zis Domnul catre Satana: "Cearta-te pe tine Domnul, diavole, cearta-te pe tine Domnul, Cel care a ales Ierusalimul! Acesta nu este el, oare, un taciune scos din foc?" 

 3. ai era Iosua îmbracat în veominte murdare oi statea înaintea îngerului. 

 4. ai a raspuns oi a zis celor care stateau înaintea lui: "Dezbraca?i-l de veomintele cele murdare!" ai i-a zis lui: "Iata ?i-am iertat faradelegile oi te-am îmbracat cu veomânt de praznuire!" 

 5. ai a mai zis: "Pune?i mitra curata pe capul lui!" ai ei i-au pus mitra curata pe cap oi l-au înveomântat, iar îngerul Domnului sta de fa?a. 

 6. ai îngerul Domnului i-a hotarât lui Iosua astfel: 

 7. "Aoa zice Domnul Savaot: Daca vei umbla în caile Mele oi de vei pazi poruncile Mele, atunci tu vei cârmui casa Mea oi vei pazi cur?ile Mele, oi Eu î?i voi da ?ie dregatorie printre slujitorii Mei de aici. 

 8. Asculta deci, Iosua, mare preot, tu oi cei împreuna cu tine care stau înaintea ta; caci ei sunt oameni de prezicere. Iata Eu aduc pe Servul Meu Odrasla. 

 9. Iata piatra pe care am pus-o înaintea lui Iosua; pe aceasta piatra sunt oapte ochi: iata ca Eu voi sapa sculptura ei", zice Domnul Savaot, "oi într-o singura zi voi îndeparta nedreptatea din ?ara aceasta. 

 10. În ziua aceea", zice Domnul Savaot, "fiecare din voi va pofti pe aproapele sau sub vi?a oi sub smochinul sau". 

Capitolul 4.
Vedenia sfeonicului de aur, a ramurilor de maslin oi a rezidirii templului. 

 1. ai s-a întors îngerul care graia cu mine oi m-a deoteptat, ca pe un om pe care îl trezeoti din somn. 

 2. oi mi-a zis: "Ce vezi?" oi am zis: "Iata vad un candelabru cu totul de aur, cu oapte candele, iar deasupra candelabrului este un vas cu untdelemn din care pornesc oapte ?evi catre cele oapte candele; 

 3. Iar alaturi, doi maslini, unul de-a dreapta vasului cu untdelemn oi altul de-a stânga". 

 4. ai am întrebat oi am zis catre îngerul care vorbea cu mine: "Ce sunt astea, domnul meu?" 

 5. ai mi-a raspuns îngerul care graia cu mine oi mi-a zis: "Oare nu otii ce sunt toate acestea?" ai am zis: "Nu, domnul meu!" 

 6. ai mi-a vorbit iar oi a zis: "Acesta este cuvântul Domnului catre Zorobabel: Nu prin putere, nici prin tarie, ci prin Duhul Meu" - zice Domnul Savaot. 

 7. "Ce eoti tu, munte înalt? Înaintea lui Zorobabel devii o câmpie. ai el va smulge piatra din vârf în strigatele mul?imii: "Har, har, peste ea!" 

 8. ai a fost cuvântul Domnului catre mine oi mi-a zis: 

 9. "Mâinile lui Zorobabel au pus temelia acestui templu oi tot mâinile lui îl vor termina, oi tu vei oti ca Domnul Savaot m-a trimis la voi. 

 10. Caci cine a dispre?uit vremea acestor începuturi mici? Ei se vor bucura vazând cumpana zidarului în mâna lui Zorobabel. Iar aceste oapte (candele) sunt ochii Domnului care cutreiera tot pamântul". 

 11. ai mi-am luat îndemnul oi am zis catre el: "Ce înseamna aceoti maslini unul de-a dreapta oi altul de-a stânga candelabrului?" 

 12. ai l-am întrebat oi a doua oara: "Ce înseamna cele doua crengi de maslin, care sunt lânga cele doua ?evi de aur prin care se lasa în jos untdelemnul?" 

 13. ai mi-a grait, zicând: "Oare nu otii ce înseamna acestea?" ai am raspuns: "Nu, domnul meu". 

 14. ai m-a lamurit: "Aceotia sunt cei doi fii unoi, care stau înaintea Domnului a tot pamântul". 

Capitolul 5.
Vedenia cu sulul zburator, discul de plumb oi cu doua femei înaripate. 

 1. ai iaraoi am ridicat ochii oi am privit oi iata un sul de carte care se înal?a în zbor. 

 2. oi a grait catre mine, zicând: "Ce vezi tu?" ai am zis: "Vad un sul de carte care zboara, lung de douazeci de co?i oi lat de zece". 

 3. ai el mi-a tâlcuit: "Acesta este blestemul care se raspândeote peste fa?a a tot pamântul, caci orice fur va fi nimicit de aici oi orice am care jura strâmb va fi pierdut. 

 4. I-am dat drumul", zice Domnul Savaot, "oi se va duce în casa furului oi în casa celui care jura strâmb pe numele Meu oi va ramâne în ea oi va nimici lemnele oi pietrele ei". 

 5. ai îngerul care graia cu mine a ieoit la iveala oi mi-a zis: "Ridica ochii tai oi vezi: Ce este aratarea aceasta?" 

 6. Atunci am grait: "Ce este aceasta?" ai el mi-a raspuns: "Este efa care iese la iveala". ai a spus mai departe: "În ea se afla faradelegea a tot pamântul!" 

 7. ai iata ca s-a ridicat un disc de plumb, iar o femeie statea în mijlocul efei. 

 8. ai el a tâlcuit: "Aceasta este faradelegea!" ai el a aruncat-o în efa oi a rasturnat lespedea de plumb deasupra ei. 

 9. ai am ridicat ochii mei oi am privit oi iata ca au ieoit doua femei. ai vântul batea în aripile lor, iar aripile lor erau ca de barza. ai ele au ridicat efa intre pamânt oi cer. 

 10. ai am zis catre îngerul oare graia cu mine: "Încotro duc ele efa?" 

 11. Atunci el mi-a raspuns: "Ele merg sa-i zideasca o casa în pamântul ainear oi Acad oi sa o aoeze acolo la locul ei". 

Capitolul 6.
Vedenia cu cele patru care ieoind din mun?i; încununarea marelui preot. 

 1. ai am ridicat iaraoi ochii mei oi m-am uitat. ai iata ca ieoeau patru care dintre doi mun?i oi mun?ii erau de arama. 

 2. La carul cel dintâi erau înhama?i cai rooii, iar la carul cel de-al doilea erau înhama?i cai negri. 

 3. La cel de-al treilea car erau înhama?i cai albi, iar la cel de-al patrulea, cai bal?a?i, puternici. 

 4. ai mi-am luat îndemnul oi am zis catre îngerul care graia cu mine: "Ce sunt acestea, domnul meu?" 

 5. Atunci mi-a raspuns îngerul oi mi-a zis: "Acestea sunt cele patru vânturi ale cerului, care ies dupa ce s-au înfa?ioat înaintea Stapânului a tot pamântul. 

 6. Caii rooii înainteaza spre ?ara de la rasarit; cei negri înainteaza spre ?ara de la miazanoapte; cei albi înainteaza spre ?ara de la apus, oi cei bal?a?i înainteaza spre ?ara de la miazazi. 

 7. Puternici, ei înaintau nerabdatori sa strabata pamântul. El le-a zis: "Pleca?i oi cutreiera?i pamântul!" ai ei au cutreierat pamântul. 

 8. ai a strigat catre mine oi mi-a grait, zicând: "Iata, cei ce se îndreapta catre ?inutul cel de miazanoapte au potolit Duhul Meu în ?ara de la miazanoapte". 

 9. ai a fost cuvântul Domnului catre mine oi mi-a zis: 

 10. "Tu vei primi darurile celor întoroi din robie, de la Heldai, Tobia oi Iedaia, oi în aceeaoi zi mergi în casa lui Iooia, fiul lui Sofonie, care a sosit din Babilon. 

 11. ai vei lua argint oi aur oi vei face o cununa oi o vei pune pe capul lui Iosua marele preot, feciorul lui Io?adoc. 

 12. ai-i vei zice lui în acest chip: "Aoa graieote Domnul Savaot: Iata un om care va fi chemat Odrasla; acesta va odrasli oi va zidi templul Domnului. 

 13. ai acesta va rezidi templul Domnului. El va purta semnele regale oi va stapâni oi va domni pe tronul lui oi un preot va fi la dreapta lui. Între ei doi va fi o pace desavâroita. 

 14. ai cununa va fi pentru Heldai, Tobia oi Iedaia oi pentru Iooia, fiul lui Sofonie, ca aducere aminte în templul Domnului. 

 15. ai oameni de la mari departari vor veni oi vor zidi la templul Domnului, oi atunci voi ve?i oti ca Domnul Savaot m-a trimis catre voi. ai aceasta se va întâmpla, daca voi ve?i asculta cu credinciooie de glasul Domnului Dumnezeului vostru!" 

Capitolul 7.
Dumnezeu condamna posturile fa?arnice ale Evreilor oi-i sfatuieote spre îndreptare. 

 1. ai a fost, în anul al patrulea al regelui Darius, cuvântul Domnului catre Zaharia în ziua a patra a lunii a noua, care se cheama Chislev. 

 2. Casa lui Israel a trimis pe aare?er, dregatorul cel mare al ootirii regelui, cu oameni, ca sa câotige milostivirea Domnului 

 3. Sa graiasca preo?ilor din templul Domnului Savaot oi proorocilor într-acest chip: "Sa mai plâng eu oare în luna a cincea oi sa ma înfrânez precum am facut atâ?ia ani?" 

 4. ai a fost cuvântul Domnului Savaot catre mine oi mi-a zis: 

 5. "Vesteote la tot poporul ?arii oi preo?ilor: "Daca a?i ?inut post oi v-a?i tânguit în luna a cincea oi într-a oaptea, vreme de oaptezeci de ani, pentru Mine, oare, a?i postit voi? 

 6. ai daca mânca?i oi be?i, oare nu sunte?i voi aceia care mânca?i oi care be?i? 

 7. Nu cunoaote?i voi cuvintele pe care le-a vestit Domnul prin graiul profe?ilor de mai înainte, când Ierusalimul era locuit oi paonic, cu ceta?ile sale dimprejur, oi când Neghebul oi aefela erau locuite?" 

 8. ai a fost cuvântul Domnului catre Zaharia într-acest chip: 

 9. "Aoa graieote Domnul Savaot: "Face?i dreptate adevarata oi purta?i-va fiecare cu bunatate oi îndurare fata de fratele sau; 

 10. Nu apasa?i pe vaduva, pe orfan, pe strain oi pe cel sarman oi nimeni sa nu puna la cale faradelegi în inima lui împotriva fratelui sau!" 

 11. Dar ei n-au voit sa ia aminte, ci au întors spatele cu îndaratnicie oi oi-au astupat urechile ca sa nu auda; 

 12. ai oi-au învârtooat inima ca diamantul, ca sa nu asculte legea oi cuvintele pe care le-a trimis Domnul Savaot prin Duhul Lui, prin graiul proorocilor celor de altadata. ai a fost o mânie mare de la Domnul Savaot. 

 13. ai s-a întâmplat ca dupa cum El a strigat oi ei n-au auzit, tot aoa "ei vor striga oi Eu nu-i voi auzi", zice Domnul Savaot; 

 14. "ai îi voi împraotia printre toate neamurile pe care ei nu le cunosc!" ai tara a fost pustiita dupa aceea oi n-a mai ramas nimeni în ea, fiind prefacuta ?ara cea placuta în pustiu. 

Capitolul 8.
Binecuvântarea Ierusalimului oi întoarcerea popoarelor catre Domnul. 

 1. ai a fost cuvântul Domnului Savaot, zicând: 

 2. "Aoa graieote Domnul Savaot: Iubesc Sionul cu zel mare oi cu patima aprinsa îl doresc". 

 3. Aoa graieote Domnul: "M-am întors cu milostivire catre Sion oi voi locui în mijlocul Ierusalimului; oi Ierusalimul se va chema cetate credincioasa oi muntele Domnului Savant, munte sfânt". 

 4. Aoa zice Domnul Savaot: "Batrâni oi batrâne vor oedea iaraoi în pie?ele Ierusalimului, fiecare cu toiagul în mâna, din pricina vârstei lor înaintate. 

 5. ai se vor umple pie?ele de baie?i oi de fete, care se vor juca în pie?ele lui". 

 6. Aoa zice Domnul Savaot: "Daca acest lucru se va parea greu de facut înaintea ochilor restului acestui popor în zilele acelea, care va fi oi înaintea ochilor Mei cu neputin?a?" zice Domnul Savaot. 

 7. Aoa graieote Domnul Savaot: "Iata ca Eu voi izbavi pe poporul Meu din ?arile de la rasarit oi din ?arile de la apus. 

 8. ai îi voi aduce înapoi oi ei vor locui în mijlocul Ierusalimului oi ei Îmi vor fi Mie popor, iar Eu le voi fi Dumnezeu, în credinciooie oi în dreptate". 

 9. Aoa graieote Domnul Savaot: "Întari?i-va mâinile voastre, voi care auzi?i în zilele acestea cuvintele din gura proorocilor din vremea în care s-a pus temelia templului Domnului Savaot, ca sa se zideasca templul! 

 10. Caci înainte vreme nu se rasplatea nici omul, nici dobitocul, oi cel care intra oi cel ce ieoea n-aveau tihna din pricina duomanilor, oi Eu pornisem pe to?i oamenii, unii împotriva altora; 

 11. Dar acum nu mai sunt ca înainte vreme fa?a de restul poporului Meu", zice Domnul Savaot. 

 12. "Ci acum se fac semanaturi în buna pace! Via îoi va da rodul ei oi pamântul va da roadele lui, cerul va lasa sa pice roua, iar Eu voi da în stapânire, restului acestui popor, toate bunata?ile acestea. 

 13. ai se va întâmpla ca, precum a?i fost un blestem printre neamuri, tot aoa, o, voi, casa lui Iuda oi ra?a lui Israel, va voi izbavi pe voi, oi veri fi o binecuvântare. Nu va teme?i, ci întari?i-va mâinile!" 

 14. Caci aoa zice Domnul Savaot: "Precum M-am hotarât sa va pedepsesc, când aii întarâtat mânia Mea", zice Domnul Savaot, "oi nu Mi-a fost mila de voi, 

 15. Tot astfel M-am gândit oi am sa fac bine Ierusalimului în aceste zile oi casei lui Iuda. Nu va teme?i!" 

 16. Iata rânduielile pe care trebuie sa le pazi?i: "Sa spuna omul adevarat aproapelui sau. Judeca?i oi da?i hotarâri drepte la por?ile voastre; 

 17. Sa nu cugeta?i faradelege unul împotriva altuia oi juramântul strâmb sa nu-l iubi?i, caci toate acestea le urasc", zice Domnul. 

 18. ai a fost cuvântul Domnului Savaot catre mine zicând: 

 19. "Aoa zice Domnul Savaot: Postul din luna a patra, a cincea, a oaptea oi a zecea vor fi pentru casa lui Iuda spre veselie oi bucurie oi zile bune de sarbatoare! Dar iubi?i adevarul oi pacea! 

 20. Aoa zice Domnul Savaot: "ai vor veni înca popoare oi locuitori din ceta?i numeroase; 

 21. ai locuitorii dintr-o cetate vor merge în cealalta, zicând: "Sa mergem sa dobândim îndurarea lui Iuda oi sa cautam pe Domnul Savaot!"Merg oi eu!" 

 22. ai vor veni popoare multe oi neamuri puternice ca sa caute pe Domnul Savaot în Ierusalim oi sa se roage Domnului". 

 23. Aoa graieote Domnul Savaot: "ai în zilele acelea zece oameni dintre limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de poala hainei oi vor zice: Mergem oi noi cu tine, caci am aflat ca Dumnezeu este cu voi!" 

Capitolul 9.
Fagaduin?a binefacerilor dumnezeieoti; proorocie despre chemarea neamurilor. 

 1. Proorocie. Cuvântul Domnului împotriva ?arii Hadrac oi catre Damasc, cetatea sa, caci Domnul are ochii Sai asupra oamenilor oi asupra tuturor semin?iilor lui Israel; 

 2. De asemenea oi catre Hamat, care se învecineaza cu Damascul, catre Tir oi catre Sidon, cu toata în?elepciunea lor. 

 3. Tirul oi-a zidit întarituri oi a strâns argint ca pulberea oi aur ca tina de pe uli?e. 

 4. Dar iata ca Domnul îl va cuceri oi va pravali în mare puterea lui oi el va fi mistuit prin foc. 

 5. Ascalonul va vedea oi se va înspaimânta, Gaza va fi cuprinsa de dureri naprasnice oi Ecronul la fel, caci nadejdea lui s-a prabuoit. ai nu va mai fi rege în Gaza oi Ascalonul pustiu va ramâne nelocuit. 

 6. Cel de alt neam va locui în Aodod! ai trufia filisteanului o voi nimici, 

 7. ai îi voi scoate sângele din gura oi urâciunile dintre din?ii lui. Va fi oi el un rest pentru Dumnezeul nostru oi va fi ca o familie în Iuda, iar Ecronul va fi ca Iebusitul. 

 8. ai Ma voi aoeza ca straja împrejurul Casei Mele, ca nimeni dintre cei ce vin oi pleaca oi ca nici un asupritor sa nu mai vina asupra ei, caci Eu vad acum aceasta cu ochii Mei. 

 9. Bucura-te foarte, fiica Sionului, veseleote-te, fiica Ierusalimului, caci iata Împaratul tau vine la tine drept oi biruitor; smerit oi calare pe asin, pe mânzul asinei. 

 10. El va nimici carele din Efraim, caii din Ierusalim oi arcul de razboi va fi frânt. El va vesti pacea popoarelor oi împara?ia Lui se va întinde de la o mare pâna la cealalta mare oi de la Eufrat pâna la marginile pamântului. 

 11. Iar pentru tine, pentru sângele legamântului tau, voi da drumul robilor tai din fântâna fara apa. 

 12. La tine, fiica Sionului, se vor întoarce robii care aoteapta. Pentru zilele surghiunului tau, chiar astazi î?i vestesc: Î?i voi rasplati îndoit. 

 13. Caci am întins pe Iuda ca pe un arc oi pe Efraim îl pun sageata pe coarda. ai voi a?â?a pe fiii tai, Sioane, împotriva fiilor tai, Iavane (Grecia), oi te voi preface în sabie de viteaz. 

 14. ai Domnul Se va arata deasupra lor oi sageata Lui va ?âoni ca fulgerul oi Domnul Dumnezeu va suna din trâmbi?a oi va înainta în vijelia de la miazazi. 

 15. Domnul Savaot îi va ocroti oi ei vor sfâoia oi vor calca în picioare pietrele de praotie oi vor bea sângele ca pe vin. ai vor fi plini ca o cupa de jertfa, ca oi coarnele jertfelnicului. 

 16. ai în ziua aceea îi va izbavi Domnul Dumnezeul lor; ca pe o turma va paote El pe poporul Sau, oi ei vor fi ca niote pietre de diadema, stralucind în ?ara Sa. 

 17. Ce fericire oi ce beloug va fi atunci! Grâul va veseli pe flacaii lui oi vinul pe fecioarele lui! 

Capitolul 10.
Fagaduin?a întoarcerii Evreilor din robie oi sfarâmarea idolilor. 

 1. Cere?i de la Domnul ploaie la vreme, ploaie timpurie oi târzie! Domnul scoate fulgerele oi trimite ploaie; El da omului pâinea oi dobitoacelor iarba. 

 2. Caci terafimii rostesc cuvinte deoarte, vrajitorii au vedenii mincinoase. oi spun visuri amagitoare oi mângâieri deoarte. Pentru aceasta ei au plecat ca o turma oi au fost supuoi, caci n-aveau pastor. 

 3. Ci împotriva pastorilor arde mânia Mea oi pe ?api îi voi pedepsi. Caci Domnul Savaot va cerceta turma Sa, casa lui Iuda, oi o va face calul Sau de cinste în vreme de razboi. 

 4. Din ea va ieoi Piatra din capul unghiului, din ea ?aruoii de corturi, din ea arcul de razboi, din ea vor ieoi toate capeteniile laolalta. 

 5. Ei vor fi ca vitejii care calca în picioare tina drumurilor în vreme de razboi oi se vor razboi, caci Domnul va fi cu ei, iar calare?ii vor fi de ruoine. 

 6. Eu voi întari casa lui Iuda oi voi izbavi casa lui Iosif oi îi voi aduce înapoi, caci Îmi este mila de ei, oi vor fi ca oi când nu i-am aruncat, caci Eu sunt Domnul Dumnezeul lor oi îi voi auzi. 

 7. ai Efraim va fi ca un viteaz. Inima lor se va bucura ca de vin oi copiii lor vor vedea oi se vor bucura oi inima lor va tresalta de bucurie în Domnul. 

 8. ai voi ouiera dupa ei oi îi voi strânge la un loc, caci i-am rascumparat, oi ei se vor înmul?i neîncetat. 

 9. ai îi voi împraotia printre popoare, oi din mari departari îoi vor aduce aminte de Mine oi vor trai acolo cu fiii lor oi vor veni înapoi. 

 10. Îi voi scoate din ?ara Egiptului oi din Asiria îi voi aduna oi îi voi aduce în pamântul Galaadului oi Libanului oi nu va fi atâta loc pentru ei. 

 11. ai ei vor trece prin marea Egiptului, oi el va lovi valurile marii, oi toate adâncurile Nilului vor fi secate. Trufia Asiriei va fi doborâta oi sceptrul Egiptului va fi scos. 

 12. ai în Domnul va fi puterea lor oi în numele Lui se vor lauda", zice Domnul. 

Capitolul 11.
Pustiirea ?arii; cei treizeci de argin?i. Pastorii cei rai oi pedepsirea lor. 

 1. Deschide, Libane, por?ile tale, ca focul sa mistuie cedrii tai! 

 2. Vaita-te, chiparosule, caci a cazut cedrul oi cei mai falnici, s-au prabuoit la pamânt. Vaita?i-va, stejari ai Vasanului, caci a cazut padurea cea deasa. 

 3. Se aude vaietul pastorilor, caci mândrele lor paouni au fost pustiite; se aude ragetul puilor de leu, caci boga?ia desiourilor Iordanului a fost pârjolita. 

 4. Aoa zice Domnul Dumnezeul meu: "Paote oile de junghiat". 

 5. Caci cei care le cumpara le junghie oi nu au nici o vina, iar vânzatorul lor zice: "Binecuvântat sa fie Domnul, caci, iata, m-am îmboga?it", oi pastorii lor nu le cru?a. 

 6. "ai Eu nu Ma voi mai îndura de locuitorii ?arii", zice Domnul. "Iata ca Eu voi da pe oameni, pe fiecare în mâinile vecinului sau oi ale regelui sau, oi vor pustii ?ara oi nu-i voi scapa din mâinile lor". 

 7. ai m-am facut cioban peste oile de junghiat din pricina negu?atorilor de oi. ai am luat doua toiege. Pe unul l-am numit "Îndurare", iar pe celalalt "Legamânt" oi am început sa pasc turma. 

 8. ai într-o luna am stârpit pe cei trei pastori, caci sufletul Meu prinsese scârba de ei oi sufletul lor nu Ma mai putea suferi pe Mine. 

 9. ai am grait: "Nu va mai pasc! Cea care este de murit sa moara, cea de pierit sa piara, iar oile care vor mai ramâne sa se sfâoie între ele!" 

 10. Atunci am luat toiagul Meu "Îndurare" oi l-am frânt, ca sa stric legamântul pe care l-am încheiat cu toate popoarele. 

 11. El a fost stricat în acea zi, iar negu?atorii de oi, care luau seama la Mine au în?eles ca acesta a fost cuvântul Domnului. 

 12. ai le-am zis: "Daca socoti?i cu cale, da?i-Mi simbria, iar daca nu, sa nu Mi-o plati?i. ai Mi-au cântarit simbria Mea treizeci de argin?i. 

 13. Atunci a grait Domnul catre Mine: "Arunca-l olarului pre?ul acela scump cu care Eu am fost pre?uit de ei". ai am luat cei treizeci de argin?i oi i-am aruncat în vistieria templului Domnului, pentru olar. 

 14. Apoi am rupt oi toiagul cel de-al doilea, "Legamânt", ca sa stric fra?ia dintre Iuda oi Israel. 

 15. ai a zis Domnul catre mine: "Ia lucrurile unui pastor nebun; 

 16. Caci, iata, Eu voi ridica un pastor nebun în aceasta ?ara care nu va umbla dupa oaia cea pierduta oi care nu va cauta pe cea ratacita oi pe cea ranita nu o va vindeca oi nu va hrani pe cea sanatoasa, ci va mânca pe cea grasa oi îi va smulge unghiile. 

 17. Vai de ciobanul rau, care lasa turma în parasire! Sabia sa loveasca bra?ul lui oi ochiul lui cel drept! Bra?ul lui sa se usuce cu totul, iar ochiul sa ramâna orb de tot!" 

Capitolul 12.
Fagaduin?e pentru cei din Ierusalim. Duhul Domnului peste casa lui David oi pedepsirea neamurilor vrajmaoe. 

 1. Proorocie. Cuvântul Domnului asupra lui Israel. Aoa graieote Domnul, Care întinde cerurile ca un cort, Care pune temelie pamântului oi Care zideote duhul omului înauntrul sau: 

 2. "Iata, voi face din Ierusalim cupa de ame?ire pentru toate popoarele din jur; tot aoa va fi oi pentru Iuda, când Ierusalimul va fi împresurat. 

 3. ai în ziua aceea voi preface Ierusalimul în piatra de povara pentru toate popoarele. To?i care o vor ridica se vor rani grav oi se vor aduna împotriva lui toate neamurile pamântului. 

 4. În ziua aceea", zice Domnul, "voi lovi to?i caii cu spaima oi pe calare?i cu nebunie; oi voi deschide ochii Mei asupra lui Iuda oi pe to?i capii popoarelor îi voi lovi cu orbire. 

 5. ai vor grai în inima lor capeteniile lui Iuda: "Puterea pentru locuitorii Ierusalimului este în Domnul Savaot, Dumnezeul lor!" 

 6. În ziua aceea voi face pe conducatorii lui Iuda ca un vas cu jeratic în mijlocul lemnelor oi o tor?a aprinsa într-un stog de snopi; oi ei vor mistui, la dreapta oi la stânga, toate popoarele dimprejur, oi Ierusalimul va fi locuit oi mai departe pe locul lui, în Ierusalim. 

 7. ai Domnul va izbavi mai întâi corturile lui Iuda, ca semin?ia casei lui David oi trufia locuitorilor Ierusalimului sa nu se ridice deasupra lui Iuda. 

 8. În ziua aceea Domnul va întinde ocrotirea Sa asupra celor ce locuiesc în Ierusalim, încât cel mai slab între ei sa fie ca David, oi casa lui David sa fie ca Însuoi Dumnezeu, ca îngerul Domnului care merge în fruntea lor. 

 9. ai în ziua aceea Ma voi sârgui sa pierd toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. 

 10. Atunci voi varsa peste casa lui David oi peste locuitorii Ierusalimului duh de milostivire oi de rugaciune, oi îoi vor a?inti privirile înspre Mine, pe Care ei L-au strapuns oi vor face plângere asupra Lui, cum se face pentru un fiu unul nascut oi-L vor jeli ca pe cel întâi nascut. 

 11. În ziua aceea, va fi plângere mare în Ierusalim, ca plângerea de la Hadad-Rimon, în câmpia Meghidonului. 

 12. ?ara se va tângui, fiecare familie deosebit: familia casei lui David deosebit oi femeile ei deosebit; familia casei lui Natan deosebit oi femeile ei deosebit; 

 13. Familia casei lui Levi deosebit oi femeile ei deosebit; familia lui aimei deosebit oi femeile ei deosebit; 

 14. Toate familiile care ramân, fiecare pentru sine oi femeile lor pentru sine. 

Capitolul 13.
Izvorul cura?irii, pedeapsa proorocilor mincinooi; proorocie mesianica. 

 1. În vremea aceea va fi un izvor cu apa curgatoare pentru casa lui David oi pentru locuitorii Ierusalimului, pentru cura?irea de pacat oi de orice alta întinare. 

 2. ai în ziua aceea", zice Domnul Savaot, "voi stârpi din ?ara numele idolilor, ca nimeni sa nu-i mai pomeneasca; de asemenea voi da afara din ?ara pe proorocii lor oi duhul cel spurcat. 

 3. ai daca va mai profe?i cineva, vor zice catre el tatal sau oi mama sa, care l-au nascut: "Tu nu vei trai, caci ai grait minciuna în numele Domnului!" oi atunci tatal sau oi mama sa îl vor strapunge în clipa când va prooroci. 

 4. ai în ziua aceea se vor ruoina proorocii, fiecare de vedenia lui, când va grai ca un prooroc, oi nu se vor mai îmbraca cu mantie de par ca sa spuna minciuni. 

 5. ai fiecare va zice: "Nu sunt prooroc, ci plugar, caci cu plugaria m-am îndeletnicit din tinere?ile mele". 

 6. ai daca va fi întrebat: "De unde ai ranile acestea la mâini?" El va raspunde: "Am fost lovit în casa prietenilor mei!" 

 7. Sabie, deoteapta-te împotriva pastorului Meu, împotriva tovaraoului Meu, zice Domnul Savaot. Voi bate pastorul oi se vor risipi oile, oi Îmi voi întoarce mina Mea împotriva celor mici. 

 8. ai în toata ?ara", zice Domnul, "doua treimi vor pieri, oi vor muri, iar cealalta treime va fi lasata acolo. 

 9. Iar pe aceasta a treia o voi pune în foc; îi voi cura?i ca pe argint oi îi voi încerca cum se încearca aurul. Ei vor chema numele Meu oi Eu îi voi asculta; oi Eu voi zice: "Acesta este poporul Meu", oi el va raspunde: "Domnul este Dumnezeul meu!" 

Capitolul 14.
Proorocii asupra Ierusalimului: apele vii, pedepsirea vrajmaoilor oi întoarcerea neamurilor catre Domnul. 

 1. Iata ca vine ziua Domnului, când se vor împar?i prazile tale în mijlocul tau. 

 2. ai voi aduna toate neamurile pentru razboi împotriva Ierusalimului, oi cetatea va fi luata, casele vor fi jefuite oi femeile necinstite. Atunci jumatate din cetate va fi dusa în robie, iar restul poporului Meu nu va fi stârpit din cetate. 

 3. Atunci Domnul va ieoi la lupta oi se va razboi împotriva acestor popoare, ca în vreme de lupta, ca în vreme de razboi. 

 4. ai în vremea aceea se vor sprijini picioarele Lui pe Muntele Maslinilor, care este în fa?a Ierusalimului, la rasarit; iar Muntele Maslinilor se va crapa în doua de la rasarit la apus oi se va face o vale foarte mare oi jumatate din munte se va da înapoi catre miazanoapte oi cealalta jumatate catre miazazi. 

 5. ai voi ve?i alerga prin valea mun?ilor Mei, caci valea mun?ilor se va întinde pâna la locul unde Eu voi da izbavire. ai ve?i alerga cum a?i alergat de frica cutremurului, în vremea domniei lui Ozia, regele lui Iuda. Atunci va veni Domnul Dumnezeul meu oi to?i sfin?ii împreuna cu El. 

 6. În vremea aceea nu va mai fi lumina, ci frig oi ger. 

 7. Va fi o zi deosebita pe care Domnul singur o otie; nu va fi nici zi oi nici noapte, ci în vremea serii va fi lumina. 

 8. Iar în ziua aceea vor izvorî din Ierusalim ape vii: jumatate se vor îndrepta catre marea cea de la rasarit, iar cealalta jumatate catre marea cea de la apus. ai aoa va fi oi vara oi iarna. 

 9. ai va fi Domnul Împarat peste tot pamântul; în vremea aceea va fi Domnul unul singur oi tot aoa oi numele Sau unul singur. 

 10. ?ara întreaga va fi prefacuta în câmpie de la Gheba oi pâna la Rimon, spre miazazi de Ierusalim. ai Ierusalimul va fi înal?at oi va fi locuit pe locul unde se afla el, de la poarta lui Veniamin oi pâna la locul por?ii dintâi, adica pâna la poarta din col?, oi de la turnul lui Hananeel pâna la teascurile regelui. 

 11. ai vor locui în el, oi nu va mai fi acolo blestem, ci Ierusalimul va fi locuit în siguran?a. 

 12. Dar iata care va fi prapadul cu care Domnul va lovi toate popoarele care s-au razboit cu Ierusalimul: trupul duomanului va putrezi stând în picioare, ochii în orbitele lor oi limba în gura. 

 13. În ziua aceea va fi de la Domnul mare spaima printre ei oi fiecare va apuca de mâna pe aproapele sau oi îoi vor ridica mâna unii împotriva altora. 

 14. ai Iuda va lupta împotriva Ierusalimului, oi boga?iile tuturor neamurilor din jur, aur, argint oi veominte fara numar vor fi strânse la un loc. 

 15. ai la fel cu acest prapad va fi prapadul care va lovi calul, catârul, camila, asinul oi toate dobitoacele care vor fi în acele tabere. 

 16. ai to?i cei care vor fi ramas cu via?a dintre neamurile acelea care venisera sa lupte împotriva Ierusalimului se vor sui în fiecare an sa se închine Împaratului, Domnul Savaot, oi sa praznuiasca sarbatoarea corturilor. 

 17. Iar cele din neamurile pamântului care nu se vor sui sa se închine în Ierusalim, Împaratului, Domnul Savaot, nu vor avea parte de ploaie. 

 18. ai daca neamul Egiptului nu se va sui oi nu va veni, nu numai ca ei nu vor avea parte de ploaie, ci va veni peste ei prapadul cu care Domnul va lovi neamurile care nu se vor sui sa praznuiasca sarbatoarea corturilor. 

 19. Aceasta va fi pedeapsa Egiptului oi pedeapsa tuturor neamurilor care nu se vor sui în Ierusalim sa praznuiasca sarbatoarea corturilor. 

 20. În ziua aceea va fi (scris) pe clopo?eii cailor: "Sfânt lui Dumnezeu!" ai vor fi caldarile în templul Domnului ca nastrapele înaintea jertfelnicului. 

 21. ai orice caldare din Ierusalim oi din Iuda va fi sfânta Domnului Savaot. ai vor veni to?i cei ce vor sa jertfeasca oi le vor lua oi vor fierbe carne oi nu va mai fi nici un negu?ator, în ziua aceea, în templul Domnului Savaot. 

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Zaharia
Vă rugăm să respectați drepturile de autor