www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=104
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfântul Ioan din Damasc (?-749)
4 decembrie (calendarul latin)
4 decembrie (calendarul bizantin)

Sfântul Ioan din Damasc, supranumit Damaschinul, face parte dintr-o familie araba creotina oi este fiul unui înalt func?ionar al califului din Damasc. În copilarie a fost tovarao de jocuri cu principele Yazid, care mai târziu l-a ridicat la aceeaoi demnitate pe care o avusele tatal sau, încredin?ându-i un post echivalent cu ministerul de finan?e; prin func?ia ce o avea, Ioan era oi reprezentantul civil al comunita?ii creotine pe lânga autorita?ile arabe.

În acest timp, împaratul Leon al III-lea Isauricul al Constantinopolului da decretul din anul 726 prin care interzice cultul icoanelor, considerat o forma de idolatrie. Împotriva acestei atitudini s-au ridicat majoritatea episcopilor din rasarit, carora li s-a alaturat oi Ioan din Damasc prin "trei discursuri în favoarea sfintelor icoane"; aceasta scriere a dat o mare lovitura adversarilor cinstirii icoanelor oi a provocat mânia împaratului. Pentru a se razbuna, Leon al III-lea a dispus sa se întocmeasca o scrisoare ca venind din partea lui Ioan oi propunând sa colaboreze cu împaratul pentru cucerirea oraoului Damasc. Scrisoarea a fost trimisa califului din Damasc, care fara a mai cerceta a dat ordin sa i se taie mâna dreapta lui Ioan. Cuprins de durere oi mâhnire, el vine acasa oi în fa?a icoanei Maicii Domnului se roaga aproape o noapte întreaga; catre diminea?a a adormit oi în vis a vazut-o pe Maica Prea Curata cum i-a aoezat mâna la loc. Trezindu-se din somn, oi-a dat seama ca nu a fost numai un vis, oi fara întârziere a alergat la calif oi i-a aratat mîna refacuta în chip miraculos; Califul oi-a dat seama de nevinova?ia secretarului sau oi a voit sa-l repuna în drepturi, dar Ioan a cerut sa fie dezlegat de orice obliga?ie, oi împreuna cu fratele sau Cosma s-au dus la lerusalim oi au intrat în manastirea Sfântului Sava. Avea atunci cincizeci oi patru de ani. În manastire a aprofundat studiul teologiei, a fost sfin?it preot oi a desfaourat o imensa activitate literara, cuprinzând poezie, liturgica, elocven?a, filozofie, apologetica, muzica. El esle considerat ultimul sfânt parinte al Orientului oi este aoezat pe aceeaoi treapta cu Sfântul Isidor de Sevillia, pentru operele monumentale pe care le-a scris, între care un loc deosebit îl are lucrarea "Izvoare ale cunoaoterii". A murit la 4 decembrie 749, în vârsta de 73 de ani. Peste trei ani, un conciliu al iconoclaotilor ?inut la Calcedon din porunca împaratului Constantin Copronimul, afirma cu satisfac?ie : "Treimea i-a nimicit pe to?i trei", în?elegînd ca a u murit cei trei mari aparatori ai cinstirii icoanelor : Sfântul Gherman al Ierusalimului, Sfântul Ioan Damaschin oi Sfântul Gheorghe Cipriotul. Dar în anul 787, al VII-lea conciliu ecumenic, al II-lea de la Nicea, a declarat : "Treimea i-a glorificat pe to?i trei" - oi astfel au fost recunoscute meritele Sfântului loan Damaschin oi ale celorlal?i. El este numit "Chrisoroas" = "Fluviul de aur al oratoriei" oi în iconografia orientala esle adesea amintita vindecarea miraculoasa a mâinii taiate. Q mare parte a operelor Sfîntului loan Damaschinul este dedicata preamaririi Prea Curatei Fecioare Maria.

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=104
Vă rugăm să respectați drepturile de autor