www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=118
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfântul Simpliciu (?-483)
papa

2 martie (calendarul latin)

Sfântul Simpliciu a pastorit Biserica lui Cristos în calitate de Episcop al Romei oi Papa între anii 468-483. Era o perioada de mari framântari atât pentru Biserica cât oi pentru Imperiul roman, acum împar?it în doua: Imperiul de Apus oi Imperiul de Rasarit, oi din toate par?ile atacat de popoarele care se revarsau din nordul oi rasaritul Europei. Împar?irea în doua a imperiului a dus oi la o accentuare a diferen?ierilor între partea de Apus oi partea de Rasarit a Bisericii; de multe ori împara?ii interveneau în probleme ale vie?ii bisericeoti, fie în ce priveote organizarea, fie, adesea, oi în probleme de credin?a oi morala. Sf. Simpliciu, asemenea altor Papi, s-a aflat uneori în situa?ii grele, dar în toate împrejurarile a ramas statornic în credin?a oi demnitatea ce i-au fost încredin?ate. În anul 482, împaratul Zenon propune un compromis cu erezia numita monofizism; Simpliciu se ridica cu tarie oi afirma limpede credin?a definita în Sinodul al IV-lea ecumenic, din Calcedon (localitate lânga Constantinopol). Acest Sinod, la care au participat peste 600 de episcopi, din toata lumea creotina, a condamnat înva?atura sus?inuta de Patriarhul de Alexandria, Dioscor, oi înva?atul calugar din Constantinopol, Eutihie. Ei afirmau ca în Cristos este numai o singura fire, firea dumnezeiasca - de aici oi numele: monofizism (monos=singur, fisis=fire).

Dioscor oi Eutihie reuoisera, cu ajutorul împaratului Teodosie al II-lea, sa convoace un sinod la Efes, în anul 449, care a subscris o marturisire de credin?a monofizita; mijloacele folosite pentru ob?inerea aprobarii acestei marturisiri au dat sinodului din Efes numele de "sinodul tâlharesc din Efes". Peste doi ani, un adevarat Conciliu ecumenic, Calcedon 451, îi va depune din episcopat pe Dioscor oi Eutihie, oi va condamna definitiv monofizismul, însuoindu-se scrisoarea Papei Leon cel Mare al Romei. Sfântul Simpliciu, dupa cum am amintit, a sus?inut înva?atura creotina propusa de sinodul din Calcedon.

Pe lânga apararea adevaratei înva?aturi de credin?a, Sf. Simpliciu merita sa fie amintit oi pentru faptul ca a restaurat unele biserici din Roma, printre care bisericile Sfântul atefan oi Sfânta Bibiana; de asemenea, dovedind un respect deosebit fa?a de lucrarile de arta, a dat ordin sa fie salvate de la distrugere mozaicurile pagâne din biserica Sfântul Andrei. Ramaoi?ele sale pamânteoti sunt pastrate oi venerate la Tivoli (lânga Roma).

* * *

În mod evident, Simpliciu este în legatura cu adjectivul simplex=simplu, neamestecat, neprefacut, neîmpar?it. Uneori este folosit oi în sens depreciativ, cu în?eles de redus. De când înva?atorul divin Cristos a poruncit apostolilor oi urmaoilor sai sa fie simpli ca porumbeii, numele de Simpliciu ramâne o chemare la sinceritatea oi puritatea aducatoare de în?elepciune. Sfântul amintit la 2 martie ne ofera una dintre multele confirmari ale cuvintelor lui Isus.

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=118
Vă rugăm să respectați drepturile de autor