www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=133
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfântul Petru Chanel (1803-1841)
preot oi martir

28 aprilie (calendarul latin)

Fotuna este o insula minuscula, însemnata pe harta cu un punct între Ecuator oi tropicul Capricornului, în imensul Ocean Pacific, facând parte din grupul insulelor Fiji. Astazi se afla sub stapânirea franceza, este un loc foarte vizitat de turioti oi are o popula?ie în întregime de religie catolica, traind o via?a paonica oi prospera. Dar cu mai bine de 100 de ani în urma, mai exact în 1837, situa?ia era cu totul alta: insula, împar?ita în doua de un oir de mun?i, era divizata în triburi aflate veonic în lupta unele cu altele, oi nicidecum un punct turistic.

În ziua de 12 noiembrie a acelui an punea piciorul pe pamântul insulei preotul misionar Petru Chanel, împreuna cu un frate laic. Numai curajul oi iubirea unui om al lui Dumnezeu puteau sa aleaga un astfel de loc de debarcare, având în vedere marele risc pe care îl prezenta. De fapt, Petru Chanel îoi va încheia aici aventura sa de misionar, cazând sub loviturile de maciuca oi de secure în ziua de 28 aprilie 1841. Ginerele unei capetenii de trib, înfuriat, deoarece oi unii dintre membrii familiei sale îmbra?ioasera creotinismul, a hotarât sa-i curme firul vie?ii.

Petru Chanel s-a nascut în Fran?a, în localitatea Cuet, la 12 iulie 1803. Urmând îndemnul unui paroh zelos, la vârsta de 12 ani începe sa se pregateasca pentru a intra în seminar; cu aceasta pregatire, în anul 1824 intra în seminarul mare din Belley oi dupa trei ani este sfin?it preot. Ar fi voit ca imediat sa plece misionar în locuri unde credin?a nu era cunoscuta, dar episcopul l-a rugat sa ramâna în dieceza, deoarece era mare lipsa de preo?i. Este numit vicar la Ambrieux oi Gex. Aici, împreuna cu al?i preo?i diecezani, formeaza o asocia?ie care îoi propunea sa duca o via?a de misionari, sub conducerea renumitului director spiritual pr. Colin, luându-oi numele de «Societatea Sfintei Maria».

Societatea misionara «Sfânta Maria» primeote aprobarea oi binecuvântarea Sf. Parinte Papa în anul 1836. Printre primii care pornesc în misiune se afla oi Petru Chanel, care chiar în acel an se urca pe vapor în portul Le Havre, în direc?ia Valparaiso (Chili) cu destina?ia Oceania. Când vaporul a trecut pe lânga insula Fotuna, Petru Chanel a fost invitat sa coboare oi sa ramâna acolo, împreuna cu fratele laic Vincen?iu, un tânar în vârsta de 20 de ani.

Timp de patru ani de zile, cu multa rabdare oi inteligen?a, tinerii misionari au încercat sa se apropie de locuitorii acelei lumi mici, atât de deosebita de ei prin felul de via?a oi de gândire. Totuoi, pu?in câte pu?in, «vestea cea buna» a început sa prinda în chip deosebit în inimile tinerilor. Acest fapt însa a dus la ascu?irea vechilor ostilita?i între cei mai vârstnici, oi a sfâroit prin hotarârea lui Musumusu de a face sa amu?easca glasul care chema la împacare oi buna în?elegere între to?i oamenii.

Tributul de sânge dat de catre Petru Chanel a deschis larg por?ile pentru evanghelizarea întregii insule: armele au cazut din mâini oi inimile au primit cu drag samân?a Cuvântului. Noul martir creotin a fost beatificat la 17 noiembrie 1889 oi înscris în catalogul sfin?ilor la 12 iunie 1954, fiind declarat patron al Oceaniei.

Când Isus Cristos a spus: «Merge?i oi înva?a?i toate neamurile», El a încredin?at Bisericii Sale o misiune nobila, dar grea: totodata însa El i-a asigurat prezen?a Duhului Sfânt, care pâna la sfâroitul lumii va ridica inimi generoase, suflete mari, gata sa duca «vestea cea Buna» pâna la marginile pamântului, oferindu-oi în acest scop nu numai energiile proprii, ci chiar oi via?a. Cei care nu au aceasta chemare, se simt datori oi ferici?i sa sus?ina prin jertfa oi rugaciune pe semanatorii pleca?i în ogoarele îndepartate.

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=133
Vă rugăm să respectați drepturile de autor