www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=140
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Fericitul Giacomo Alberione (1884-1971)
fondatorul Familiei Pauline

Don Giacomo Alberione, fondator al Familiei Pauline, a fost unul dintre cei mai creativi apostoli ai secolului al XX-lea. Nascut la San Lorenzo din Fossano (Cuneo) la 4 aprilie 1884, a primit Botezul a doua zi. Familia Alberione, alcatuita din Michele oi Teresa Allocco oi oase copii, era o familie de la ?ara, profund creotina oi muncitoare.

Micul Giacomo, al patrulea nascut, s-a sim?it curând chemat de Dumnezeu: în clasa I, întrebat fiind de înva?atoare ce vrea sa se faca atunci când va fi mare, el a raspuns: "Ma voi face preot!" Anii tinere?ii s-au îndreptat spre aceasta direc?ie.

Mutându-se familia în comuna Cherasco, în jurisdic?ia parohiei San Martino din Dieceza de Alba, parohul, don Montersino, l-a ajutat pe adolescent sa-oi în?eleaga chemarea oi sa raspunda la aceasta. La 16 ani Giacomo este primit la Seminarul din Alba oi imediat se întâlneote cu cel care îi va fi parinte, îndrumator, prieten oi sfetnic timp de 46 de ani: canonicul Francesco Chiesa.

La sfâroitul Anului Sfânt 1900, inspirat deja de enciclica Papei Leon al XIII-lea "Tametsi futura", Giacomo traieote experien?a hotarâtoare a vie?ii sale. În noaptea de 31 decembrie1900, care despar?ea doua secole, se roaga timp de patru ore în fa?a Preasfântului Sacrament. Primeote o "lumina deosebita" de la Ostie, oi din acel moment se simte "profund obligat sa faca ceva pentru Domnul oi pentru oamenii din noul secol": "obligat sa slujeasca Biserica" cu mijloacele noi oferite de geniul uman.

Itinerarul tânarului Alberione continua în mod intens în anii de studiere a filosofiei oi teologiei. La 29 iunie 1907 este hirotonit preot. Continua o scurta dar hotarâtoare experien?a pastorala în Narzole (Cuneo), în calitate de vice-paroh. Acolo îl întâlneote pe tânarul Giuseppe Giaccardo, care va fi pentru el ceea ce a fost Timotei pentru Apostolul Paul. ai tot la Narzole, don Alberione în?elege tot mai profund ce poate face femeia implicata în apostolat.

În Seminarul din Alba desfaooara misiunea de Parinte Spiritual al seminariotilor mari oi mici, oi preda diferite materii. Se dedica predicarii, catehezei, conferin?elor în parohiile diecezei. Dedica mult timp oi studiului situa?iei societa?ii civile oi ecleziale oi al noilor nevoi care se prezentau.

În?elege ca Domnul îl calauzeote spre o misiune noua: aceea de a predica Evanghelia la toate popoarele, în spiritul Apostolului Paul, utilizând mijloacele moderne de comunicare. Aceasta orientare o marturisesc doua dintre car?ile sale: "Însemnari de teologie pastorala" (1912) oi "Femeia asociata ?elului sacerdotal" (1911-1915).

Aceasta misiune, pentru a fi eficienta oi continua, trebuie sa fie asumata de persoane consacrate, deoarece "operele lui Dumnezeu se fac cu oameni ai lui Dumnezeu". Astfel, la 20 august 1914, în timp ce la Roma murea Sfântul Papa Pius al X-lea, la Alba, Don Alberione punea bazele Familiei Pauline prin fondarea Societa?ii Sfântul Paul. Începutul este foarte sarac, conform pedagogiei divine: aceea de "a începe mereu de la o iesle".

Familia umana - din care se inspira don Alberione - este alcatuita din fra?i oi surori. Prima femeie care îl urmeaza pe Don Alberione este o tânara de douazeci de ani din Castagnito (Cuneo): Teresa Merlo. Cu contribu?ia ei, Don Alberione a pus bazele Congrega?iei Fiicele Sfântului Paul (1915). Încet Familia s-a dezvoltat, voca?iile masculine oi feminine au sporit, apostolatul se contura oi capata forma.

În decembrie 1918 are loc prima plecare a Fiicelor în Susa: începe o curajoasa poveste de credin?a oi de ac?iune, care da via?a oi unui stil caracteristic, numit "alla paolina". Acest drum pare sa se întrerupa în 1923, atunci când Don Alberione se îmbolnaveote grav, iar raspunsul medicilor nu da speran?e. Însa Fondatorul reia în mod miraculos drumul: "Sfântul Paul m-a vindecat", va declara el mai târziu. Din acea perioada în capelele pauline apare un înscris cu cuvintele pe care Dumnezeiescul Înva?ator i le-a adresat Fondatorului în vis sau în revela?ie: "Nu va teme?i - Eu sunt cu voi - De aici vreau sa luminez - Sim?i?i durere pentru pacate".

În anul urmator apare a doua congrega?ie feminina: Pioasele Ucenice ale Înva?atorului Divin, pentru apostolatul euharistic, sacerdotal, liturgic. Don Alberione, pentru a le îndruma în noua voca?ie, o cheama pe tânara Sora M. Scolastica Rivata, care va muri la vârsta de 90 de ani în faima de sfin?enie.

Pe plan apostolic, Don Alberione promoveaza tiparirea de edi?ii populare a Car?ilor Sacre oi pune accent pe formele cele mai rapide pentru a face sa ajunga mesajul lui Cristos la cei de departe: revistele. În 1912 aparuse deja revista "Vita Pastorale" (Via?a Pastorala) destinata parohilor; în 1921 apare brooura liturgico-catehetica "La Domenica" (Duminica); în 1931 apare "Famiglia Cristiana" (Familia Creotina), revista saptamânala cu scopul de a hrani via?a creotina a familiilor. Vor urma: "La Madre di Dio" (Maica lui Dumnezeu - 1933), "pentru a descoperi sufletelor frumuse?ile oi mare?ia Mariei"; "Pastor bonus" (Pastorul cel bun - 1937), revista lunara în limba latina; "Via, Verita e Vita" (Calea, Adevarul oi Via?a - 1952), revista lunara pentru cunoaoterea oi predarea doctrinei creotine; "La Vita in Cristo e nella Chiesa" (Via?a în Cristos oi în Biserica - 1952), cu scopul de a face "cunoscute comorile Liturgiei, de a raspândi tot ceea ce serveote Liturgiei, de a trai Liturgia conform Bisericii". Don Alberione s-a gândit oi la copii: pentru ei a publicat "Il Giornalino" (Micul Ziar).

În octombrie 1938 Don Alberione fondeaza a treia Congrega?ie feminina: Surorile lui Isus Bunul Pastor sau Pastorele, daruite apostolatului pastoral destinat sa-i ajute pe preo?i. Familia Paulina se completeaza în anii 1957 - 1960 cu fondarea celei de a patra congrega?ii feminine, Institutul 'Regina Apostolorum' pentru voca?ii (Surorile Apostoline), oi a Institutelor de via?a seculara consacrata: Sfântul Gabriel Arhanghelul, Bunavestire, Isus Preot oi Sfânta Familie. Zece institu?ii (incluzându-i oi pe Cooperatorii Paulini), unite între ele de acelaoi ideal de sfin?enie oi de apostolat: purtarea lui Cristos "Calea, Adevarul oi Via?a" în lume, prin intermediul mijloacelor de comunicare sociala.

În anii 1962-1965 Don Alberione este protagonist tacut dar atent al Conciliului Vatican II, la ale carui sesiuni participa zilnic. Între timp nu lipsesc necazurile oi suferin?ele: moartea prematura a primilor sai colaboratori, Timoteo Giaccardo oi Tecla Merlo; grija pentru comunita?ile din strainatate aflate în dificulta?i oi, personal, o scolioza care îl chinuie zi oi noapte.

A trait 87 de ani. Împlinind opera lui Dumnezeu care îi fusese încredin?ata, la 26 noiembrie 1971 a parasit pamântul pentru a-oi ocupa locul în Casa Tatalui. Ultimele ceasuri de via?a i-au fost uourate de vizita oi de binecuvântarea Papei Paul al VI-lea, care nu oi-a ascuns niciodata admira?ia oi respectul pe care i-l purta lui Don Alberione.

www.vatican.va

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=140
Vă rugăm să respectați drepturile de autor