www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=142
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Fericita Maria Cristina Brando (1856-1906)

Maica Maria Cristina Brando s-a nascut la Napoli la 1 mai 1856, fiind fiica lui Giovanni Giuseppe oi a Mariei Concetta Marrazzo, care a oi murit la câteva zile dupa naoterea copilei. A avut parte de o educa?ie religioasa solida oi rodnica, oi curând a dovedit înclina?ii clare spre rugaciune oi mortificare.

Atrasa de cele ale lui Dumnezeu, fugea de orgoliile lumeoti, îi placea singuratatea, se apropia des de sacramentul pocain?ei oi se împartaoea zilnic. Primind înva?atura Mântuitorului (cf. Mt 5, 48), repeta adesea: "Trebuie sa devin sfânta, vreau sa devin sfânta". La vârsta de doisprezece ani, în fa?a unei icoane a Pruncului Isus, a depus vot de castitate perpetua.

Când a sim?it voca?ia la via?a consacrata oi-a exprimat dorin?a de a intra în Congrega?ia Surorilor Sacramentine din Napoli, dar a fost împiedicata de tatal ei. A ob?inut însa permisiunea de a fi primita drept candidata la Clarisele din Manastirea Fiorentinelor. Din cauza bolii a fost însa constrânsa de doua ori sa se întoarca în familie pentru a se vindeca. Dupa vindecare, a primit permisiunea de a intra în manastirea Sacramentinelor. În 1876 a primit veomântul religios oi a luat numele de Sr. Maria Cristina a Neprihanitei Zamisliri. Însa oi aici s-a îmbolnavit, oi a fost constrânsa sa abandoneze drumul pe care pornise cu atâta zel.

În acest moment a în?eles ca sosise ceasul sa dea via?a Institutului la care se sim?ea chemata de atâta timp. De aceea, în timp ce în 1878 se afla temporar la surorile Tereziene din Torre del Greco, a pus fundamentul unei noi familii religioase, care astazi se numeote Congrega?ia Surorile Victime Expiatoare ale lui Isus din Preasfântul Sacrament, o congrega?ie care s-a marit cu repeziciune în ciuda restric?iilor economice oi a opozi?iilor, oi a starii precare de sanatate a fondatoarei.

Dupa ce a schimbat diferite sedii, comunitatea, urmând sfaturile Slujitorului lui Dumnezeu Michelangelo da Marigliano oi ale Fericitului Ludovic da Casoria, s-a stabilit în Casoria, nu departe de Napoli. Noul institut a întâmpinat multe oi mari dificulta?i, dar a experimentat în multe ocazii Providen?a divina oi a avut parte de ajutorul multor binefacatori oi persoane ecleziale. Institutul a sporit cu noi membri oi noi case, oi peste tot a aratat devo?iune fa?a de Euharistie oi grija pentru educarea copiilor.

În 1897 Maria Cristina a depus voturile temporare, iar la 20 iulie 1903 Congrega?ia a ob?inut aprobarea canonica din partea Sfântului Scaun. La 2 noiembrie 1903, fondatoarea oi alte surori au depus voturile perpetue.

ai-a trait consacrarea cu generozitate, cu perseveren?a oi bucurie spirituala, oi oi-a îndeplinit func?ia de superioara generala cu umilin?a, pruden?a oi amabilitate, dându-le surorilor ei exemple permanente de fidelitate fa?a de Dumnezeu oi fa?a de voca?ie, oi de zel pentru raspândirea Împara?iei lui Cristos. A murit la 20 ianuarie 1906, în faima de sfin?enie.

www.vatican.va

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=142
Vă rugăm să respectați drepturile de autor