www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=144
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Fericita Maria Domenica Mantovani (1862-1934)

Maica Maria Domenica Mantovani, prima dintre cei patru fra?i, nascuta la Castelletto di Brenzone (Verona) la 12 noiembrie 1862, a fost fiica lui Giovanni Battista Mantovani oi a Prudenzei Zamperini. A fost botezata în ziua urmatoare, la 13 noiembrie. A primit Mirul la 12 octombrie 1870 oi Prima Împartaoanie la 4 noiembrie 1874.

A frecventat cu rezultate deosebite ocoala primara, dar nu a putut sa-oi continue studiile din cauza saraciei familiei. Cultura scolastica saracacioasa a fost suplinita de frumoasele daruri ale inteligen?ei oi voin?ei, oi de un deosebit sim? practic. S-a aratat înca de copila deosebit de înclinata spre rugaciune oi tot ceea ce se referea la Dumnezeu. La baza unei atât de profunde sensibilita?i religioase oi creotine oi a unei boga?ii atât de mari de har, destinata sa se dezvolte oi sa straluceasca plina de lumina, se afla marturia parin?ilor oi a rudelor, oameni simpli, muncitori, cinsti?i oi boga?i în credin?a.

ai-a petrecut toata tinere?ea, pâna la vârsta de treizeci de ani, în sânul familiei. A crescut cu un spirit oi un trup sanatos, distingându-se mereu prin bunatate, docilitate, transparen?a a vie?ii oi o deosebita pietate. Înca de copila devenise apostola a colegelor ei, pe care le forma în spiritul virtu?ilor prin lecturi sanatoase oi mai ales prin marturia vie?ii ei.

Maria Domenica avea 15 ani când a venit la Castelleto fericitul Giuseppe Nascimbeni, mai întâi ca înva?ator oi cooperator (1877-1885), oi apoi ca paroh (1885-1922). De atunci, el a devenit îndrumatorul ei spiritual, iar ea prima lui generoasa colaboratoare în diferite activita?i parohiale: era sufletul tineretului din localitate oi era iubita, ascultata oi respectata de to?i. Se dedica cu zel predarii catehismului copiilor, oi cu o iubire evanghelica vizitarii oi asisten?ei saracilor oi bolnavilor.

Înscrisa în Uniunea Pioasa a Fiicelor Mariei, a fost mereu fidela în observarea tuturor prescrip?iilor Regulamentului, devenind un model pentru colegele ei, reuoind sa dea eficiente lec?ii de via?a. Fiind o cinstitoare deosebita a Fecioarei Neprihanite, la 8 decembrie 1886 a depus vot de feciorie perpetua în mâinile directorului oi parohului ei, pr. Giuseppe Nascimbeni.

Dorind sa se consacre Domnului, a cunoscut planul lui Dumnezeu pentru ea prin fericitul Nascimbeni, care a ales-o drept colaboratoare în fondarea Congrega?iei Micilor Surori ale Sfintei Familii (6 noiembrie 1892): a devenit astfel co-fondatoare oi prima Superioara Generala a acestei congrega?ii. ai-a adus o contribu?ie considerabila în elaborarea Constitu?iilor, inspirate din Regula celui de-al Treilea Ordin Franciscan, oi în formarea surorilor.

Înainte de a muri, a avut mângâierea de a ob?ine aprobarea definitiva a Constitu?iilor oi, dupa oapte ani, a Institutului, oi oi-a vazut opera continuata de circa 1200 de surori, raspândite în 150 de case din Italia oi din strainatate, dedicate unei variate game de activita?i apostolice oi caritative. A înaintat pe calea sfin?eniei pâna la capatul zilelor sale, excelând în virtu?i, îndeosebi în umilin?a. La 2 februarie 1934, dupa câteva zile de boala, oi-a încheiat peregrinarea pe pamânt.

www.vatican.va

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=144
Vă rugăm să respectați drepturile de autor