www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=148
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfântul Józef Sebastian Pelczar (1842-1924)

Józef Sebastian Pelczar s-a nascut la 17 ianuarie 1842 la Korczyna, un oraoel la poalele mun?ilor Carpa?i, lânga Krosno (Polonia). ai-a petrecut copilaria în oraoul natal, crescând într-o atmosfera patrunsa de vechea religiozitate poloneza ce domnea în casa parin?ilor sai, Adalberto oi Marianna Miesowicz. Aceotia, dându-oi seama curând de inteligen?a extraordinara a fiului lor, dupa doi ani petrecu?i în ocoala din Korczyna, l-au trimis sa-oi continue studiile în cea din Rzeszów oi apoi la gimnaziu.

În timpul studiilor gimnaziale, Jozef s-a hotarât sa se dedice slujirii lui Dumnezeu. Dupa gimnaziu a intrat în Seminarul Mare din Rzeszów, iar în 1860, a început studiile teologice la Seminarul Major din Przemysl. La 17 iulie 1864 a fost hirotonit preot, oi timp de un an oi jumatate a fost vicar parohial în Sambor. În anii 1866-1868 a urmat studiile la Roma la Collegium Romanum (astazi Universitatea Gregoriana) oi în acelaoi timp la Institutul Sant'Apollinare (astazi Universitatea din Lateran), unde, pe lânga aprofundarea unei profunde culturi, a capatat o mare oi nesecata iubire fa?a de Biserica oi capul ei vizibil, Papa.

Imediat dupa întoarcerea în patrie, a fost profesor la Seminarul din Przemysl oi apoi, timp de 22 de ani, profesor la Universitatea Jaghellonica din Cracovia. Ca profesor oi preoedinte al Faculta?ii de Teologie oi-a câotigat faima de om luminat, un foarte bun dascal, foarte bun organizator oi un mare prieten al tinerilor. Ca semn de recunootin?a din partea comunita?ii academice, a fost numit rector al Almae Matris din Cracovia (1882-1883).

Dorind sa realizeze idealul de "preot-polonez care-oi pune cu generozitate via?a în slujba aproapelui", ideal pe care oi l-a fixat înca din copilarie, Don Pelczar nu s-a limitat doar sa desfaooare o munca otiin?ifica, dar s-a dedicat cu pasiune oi activita?ilor sociale oi caritative. A devenit membru activ al Societa?ii Sf. Vincen?iu de Paoli oi a Societa?ii Educa?iei Populare al carei preoedinte a fost timp de oaisprezece ani. În 1891, prin ini?iativa lui Don Pelczar, este întemeiata Confraternitatea Preasfintei Fecioare Maria Regina Poloniei, care, pe lânga scopuri religioase, desfaoura oi func?iuni sociale, precum ajutorarea artizanilor, a saracilor, orfanilor oi a servitorilor bolnavi, oi mai ales a celor fara un loc de munca.

Îndemnat de gravele probleme sociale ale timpului, sigur ca este voin?a lui Dumnezeu, în 1894 a fondat la Cracovia Congrega?ia Slujitoarele Preasfintei Inimi a lui Isus, cu carisma de a raspândi Împara?ia iubirii Inimii lui Isus. Dorea ca surorile congrega?iei sa devina semn oi instrument al acestei iubiri fa?a de fetele nevoiaoe, fa?a de bolnavi oi de cei care aveau nevoie de ajutor.

În 1899 este numit episcop auxiliar de Przemysl iar un an mai târziu, dupa moartea Mons. Luca Solecki, Ordinar al Diecezei pe care a pastorit-o douazeci oi cinci de ani cu zel, spre binele sufletelor încredin?ate lui. În ciuda sanata?i precare, Episcopul Pelczar s-a dedicat fara odihna activita?ilor religioase oi sociale. Datorita eforturilor sale, în timpul episcopatului sau a crescut numarul de noi biserici, capele oi au fost restaurate multe biserici vechi. Deoi situa?ia politica nu era favorabila, a prezidat trei sinoade diecezane. Daruit de Dumnezeu cu daruri deosebite, nu sufoca talentele sale ci le înmul?ea oi le facea sa rodeasca. A fost un lucrator neobosit, aoa cum o dovedesc numeroasele sale opere teologice, istorice oi de drept canonic, precum oi manualele, car?ile de rugaciuni, scrisorile pastorale, discursurile oi predicile.

Episcopul Jozef Sebastian Pelczar a murit în noaptea dintre 27 oi 28 martie 1924 lasând în urma amintirea unui om al lui Dumnezeu, care în ciuda vremurilor grele în care a trebuit sa traiasca oi sa lucreze, facea mereu voin?a lui Dumnezeu. La 2 iunie 1991, în timpul celei de a patra vizite în patria natala, Papa Ioan Paul al II-lea l-a proclamat Fericit.

www.vatican.va

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=148
Vă rugăm să respectați drepturile de autor