www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=164
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Fericitul Andrea Hyacinth Longhin (1863-1936)

Episcopul Andrea Hyacinth Longhin, un calugar capucin, cu o profunda spiritualitate oi o doctrina solida, a fost un dar al Papei Pius al X-lea pentru Dieceza de Treviso, de unde venea Papa. A trait în mod eroic, împreuna cu Biserica sa, una dintre perioadele cel mai dificile ale catolicismului italian între secolele al XIX-lea oi al XX-lea.

S-a nascut la 23 noiembrie 1863, în Fiumicello di Campodarsego (provincia oi Dieceza de Padova) într-o familie de ?arani arendaoi saraci, dar foarte credinciooi. Înca de mic a aratat semnele unei voca?ii la preo?ie oi la via?a calugareasca. La vârsta de 16 ani a intrat în noviciatul Ordinului Capucin sub numele de Andrea da Campodarsego, dupa care oi-a facut studiile umaniste la Padova, iar cele teologice la Vene?ia. La 19 octombrie 1886, la 23 de ani, a fost hirotonit preot. Timp de 18 ani a fost director spiritual oi instructor al tinerilor calugari, dovedindu-se un bun îndrumator oi un înva?ator luminat. În 1902 a fost ales ministru provincial al capucinilor din Vene?ia. În aceasta perioada, el a fost "descoperit" de Patriarhul Sarto, care l-a însarcinat cu predicarea oi cu diferite servicii delicate din cadrul Diecezei.

La 13 aprilie 1904, cu doar câteva luni înainte de a deveni Papa, Pius al X-lea l-a numit Episcop de Treviso oi a dorit consacrarea lui la Roma. Aceasta a fost celebrata de Cardinalul Merry del Val, oi a avut loc câteva zile mai târziu în biserica Trinita dei Monti din Roma. Înainte ca noul pastor sa se mute în Dieceza la 6 august, el a dat doua scrisori pastorale în care a prezentat programul sau de reforma. În anul urmator oi-a început prima vizita pastorala, care a durat aproape cinci ani: el a dorit sa îoi cunoasca Biserica; a dorit sa stabileasca un contact personal cu clerul, care ocupa primul loc în grija sa pastorala; a dorit de asemenea sa fie aproape de asocia?iile laice, care pe atunci treceau prin perioade agitate. El oi-a încheiat vizita cu un Sinod care a urmarit sa implementeze în Dieceza reformele ini?iate de Papa Pius al X-lea, sa pregateasca Biserica locala sa fie "militanta" oi sa cheme pe to?i, clerici oi laici, la o via?a sfânta.

El a reformat seminarul diecezan îmbunata?ind calitatea studiilor oi formarea spirituala. A promovat exerci?iile spirituale pentru cler oi, într-un program de formare permanenta alcatuit de el însuoi anual, a calauzit activita?ile pastorale ale preo?ilor cu îndrumari precise, verificându-le în cele trei vizite pastorale care au urmat.

La izbucnirea primului razboi mondial, Treviso se afla pe frontiera; a fost invadat oi a fost printre primele oraoe atacate de avioane, fiind distruse atunci peste 50 de parohii. Episcopul Longhin a ramas pe pozi?ii chiar oi dupa ce autorita?ile civile au fugit în locuri mai sigure. El le-a cerut preo?ilor sa faca la fel, mai pu?in celor care îi înso?eau pe credinciooii lor refugia?i. A condus destinele oraoului cu un curaj eroic, a fost punctul de referin?a în probleme religioase, morale oi civile pentru întreaga comunitate care suferea din cauza razboiului. S-a ocupat de organizarea asisten?ei pentru solda?i, bolnavi oi saraci.

În anii dificili ai reconstruc?iei materiale oi spirituale, Episcopul oi-a reluat a doua vizita pastorala care fusese întrerupta. El a fost un lider ferm într-o perioada cu grave tensiuni sociale care îi dezbinau pe catolici între ei. A insistat cu fermitate evanghelica asupra faptului ca justi?ia oi pacea sociala cereau drumul drept al non-violen?ei oi al unita?ii tuturor catolicilor. Miocarea fascista creotea în acele timpuri, oi a desfaourat ac?iuni violente în Treviso, în special împotriva organiza?iilor catolice. Între 1926 oi 1934, Episcopul Longhin a efectuat a treia sa vizita pastorala pentru a întari credin?a comunita?ilor parohiale: în concep?ia sa, Biserica militanta era o Biserica orientata în totalitate spre sfin?enie oi pregatita pentru martiriu.

Papa Pius al XI-lea a avut o mare stima pentru Episcopul Longhin; i-a încredin?at delicata sarcina de Vizitator Apostolic pentru Padova, oi apoi pentru Udine, pentru a aduce pacea în aceste Dieceze care sufereau în urma diviziunilor aparute între preo?i oi Episcopi. Dumnezeu a dorit sa îoi purifice slujitorul fidel oi i-a dat o boala care progresiv l-a condus la pierderea faculta?ilor mentale. Longhin a trait boala cu o credin?a extraordinara oi abandonându-se total în mâna lui Dumnezeu. A murit la 26 iunie 1936.

Înca din via?a era vestit pentru sfin?enia sa, pentru iubirea sa eroica oi pentru în?elepciunea evanghelica de care dadea dovada. Odata cu moartea sa, devo?iunea la sfântul pastor a devenit tot mai puternica oi tot mai raspândita, în special în Diecezele de Treviso oi de Padova, dar oi în Ordinul Capucin. Cauza de beatificare a fost introdusa în 1964. În acelaoi an, tânarul Dino Stella a fost vindecat de peritonita prin mijlocirea Episcopului Longhin. Acest miracol a condus la beatificarea sa.

www.vatican.va

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=164
Vă rugăm să respectați drepturile de autor