www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=195
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfântul atefan al Ungariei (977-1038)

Ungurii, popor migrator cu sânge ugro-finic-turc, alunga?i din ?inutul de origine, stepele Donului, au atins în anul 889 cursul superior al Dunarii oi apoi au coborât în Panonia, sub conducerea lui Arpad, fondatorul dinastiei arpadiene, care va guverna Ungaria pâna în 1301. Dupa ce Otto I regele Germaniei îi învinge în batalia din 955 aproape de Augusta, ungurii se stabilesc într-o forma de via?a sedentara. În aceasta perioada începe oi predicarea creotinismului în mijlocul lor. Ducele Gheza, luând în casatorie o principesa creotina, a permis ca fiul lor Vaik sa fie educat creotineote. La vârsta adolescen?ei, Vaik s-a botezat oi a luat numele primului martir, atefan.

Sfântul episcop de Praga, Adalbert, i-a fost îndrumator oi maestru. ai-a luat de so?ie pe evlavioasa oi inteligenta Gisela, sau Ghisela, sora viitorului împarat Enric al II-lea al Bavariei. La vârsta de 20 de ani, în 997, atefan-Vaik mooteneote de la tatal sau conducerea poporului maghiar. A trimis la Roma pe cel mai valoros colaborator al sau, Sfântul calugar ungur Astric, pe care Papa Silvestru al II-lea l-a consacrat episcop oi i-a dat facultatea de a consacra al?i episcopi maghiari. I-a dat oi coroana cu care, în ziua de Craciun a anului 1000, atefan a fost încoronat rege al Ungariei, cu titlul de «Rege apostolic».

atefan s-a dovedit vrednic de acest titlu: a dus la capat încreotinarea poporului, cu ajutorul neobosi?ilor calugari benedictini de la Cluny. Drept recunootin?a, a sprijinit aoezarea lor în Ungaria, întemeind oi înzestrând diferite manastiri, dintre care cea mai însemnata este aceea a Sfântului Martin de Pannonhalma, devenita un mare centru de activitate misionara. A împar?it regatul în zece dieceze oi treizeci oi noua diaconii, corespunzatoare celor 39 de comitate. El a cautat sa men?ina rela?ii de buna vecinatate cu împaratul din Bizan?, dar în acelaoi timp s-a straduit sa consolideze legaturile cu occidentul, care deschideau orizonturi mai promi?atoare.

Ultimii ani de domnie, din lunga perioada de 41 de ani (997-1033), i-au fost amarâ?i de moartea prematura a mootenitorului, Sfântul Emeric, oi de luptele pentru succesiune. La moartea lui, regina Ghizela a parasit tronul oi s-a închis în manastirea benedictina de la Passau. atefan a fost trecut în catalogul sfin?ilor în anul 1083.

* * *

Foarte vechi oi foarte folosit, numele personal atefan, este identic (în limba greaca) cu cuvântul Stephanos = coroana. Creotinii l-au îndragit deoarece aminteote de primul martir al credin?ei, diaconul atefan. «Martirologiul Roman» aminteote optsprezece sfin?i care au purtat acest nume. În limba româna are foarte multe variante: atefan, atefani?a, atefanei, atefanica, Fanea, Fane, Fanel, Fanica, atefu, atefa, atafea, Istvan, Iopan... Pentru femei, exista formele: atefana, Fana, Fanica. Numele atefan, cu în?elesul de «coroana» sugereaza ideea de podoaba, putere, domnie, superioritate; creotinul îoi aminteote însa ca Acela care este cel mai vrednic de a purta coroana puterii oi a maririi a purtat de fapt o coroana de spini, «Îl luara atunci pe Isus..., împletira o cununa de spini oi i-o pusera pe cap» (Matei 27, 27-29).

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=195
Vă rugăm să respectați drepturile de autor