www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=208
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfântul Raimund Nonnatus (1200-1240)
calugar

31 august (calendarul latin)

Sfântul Raimund Nonnatus s-a nascut în anul 1200, la Portell, o localitate din împrejurimile Barcelonei - Spania. La botez i s-a dat numele Raimund; deoarece naoterea lui a avut loc prin cezariana, pe atunci un lucru cu totul neobionuit, la numele de botez s-a adaugat supra-numele Nonnatus, adica nenascut. Pentru acest motiv, el este invocat de catre mame oi moaoe în vederea unei naoteri uooare. La vârsta de 18 ani, în ziua de 10 august 1218, a participat la o solemnitate neobionuita, în catedrala din Barcelona: inaugurarea oficiala a Ordinului "Sanctae Mariae de mercede captivorum" - "Ordinul Sfintei Maria a pre?ului pentru rascumpararea captivilor". Aceasta asocia?ie îoi propunea sa pregateasca oameni capabili de a lucra la rascumpararea celor cazu?i în mâinile pira?ilor turci; membrii Ordinului, pe lânga juramintele calugareoti obionuite, se legau cu juramânt sa-oi ofere via?a oi persoana proprie, daca va fi cazul, pentru rascumpararea sclavilor. În acea perioada, erau dese incursiuni ale pira?ilor care furau oameni oi-i vindeau ca sclavi musulmanilor din nordul Africii; via?a oi credin?a lor era în mare primejdie. Familiile nu aveau posibilitatea sa-i rascumpere, de aceea, Sfântul Petru Nolasc a propus întemeierea unui ordin calugaresc menit sa contribuie la rezolvarea acestei probleme. Participând la solemnitatea inaugurarii din 10 august 1218, Raimund Nonnatus se entuziasmeaza de aceasta idee, cere sa fie primit oi el în rândul "Mercedarilor" oi, în 1222 este sfin?it preot. Pâna în 1231, a lucrat la eliberarea sclavilor: el rascumpara 140 de sclavi la Valencia, 250 la Alger oi, în 1230, la Tunis, un numar de 228. Aici a fost pus în situa?ia sa respecte juramântul special al Ordinului rascumpararii sclavilor. Neavând întreaga suma ceruta de negustorii de sclavi de la Tunis, Raimund s-a constituit el însuoi prizonier. El a facut acest act cu gândul de a ramâne în mijlocul celorlal?i sclavi, spre a pastra în sufletele lor flacara credin?ei oi a speran?ei oi de a predica Evanghelia însaoi musulmanilor.

Pentru a-l împiedica sa vorbeasca despre Cristos, stapânul lui a ajuns pâna acolo încât i-a perforat buzele cu un fier roou oi i-a închis gura cu un lacat pe care îl deschidea numai când îi dadea mâncare. Timp de opt luni, Raimund a lucrat în aceste condi?ii, neîncetând de a-i îndemna prin semne pe tovaraoii sai la statornicia în credin?a oi dragoste creotina; dupa opt luni, al?i Mercedari au adus suma necesara rascumpararii oi el a fost pus în libertate.

Ultimii zece ani din via?a i-a petrecut mai mult la Roma, îndeplinind diferite misiuni încredin?ate de conducerea Ordinului sau din partea Scaunului Apostolic. Papa Grigore al IX-lea, voind sa-i aduca un omagiu public pentru suferin?ele oi activitatea sa, i-a conferit demnitatea de Cardinal. Raimund se afla atunci în Spania. Dând ascultare Suveranului Pontif, porneote din nou spre Roma, iar în drum s-a îmbolnavit de o febra violenta, care l-a rapus. Fiind la Cordona, nu departe de Barcelona, în ziua de 31 august 1240, la vârsta de numai patruzeci de ani, sfâroeote via?a pamânteasca pentru a primi de la Dumnezeu rasplata celui care l-a vizitat oi l-a ajutat pe Cristos aflat în suferin?a. A fost înmormântat în Biserica "Sfântul Nicolae", care în curând a devenit loc de pelerinaj.

Raimund, ramânând mai multe luni ca ostatic, supus unor grele oi repetate torturi, a împlinit acest act nu numai pentru eliberarea unui creotin a carui credin?a era în primejdie, ci, mai ales, pentru a încerca sa vindece din radacina plaga sclavagismului, predicând Evanghelia chiar musulmanilor; el a repetat tentativa miocatoare oi deloc inutila, împlinita cu câ?iva ani mai înainte de Sfântul Francisc de Assisi, urmându-l pâna la eroism pe înva?atorul care, pentru noi oi pentru a noastra mântuire, s-a coborât din cer, a patimit oi s-a lasat rastignit.

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=208
Vă rugăm să respectați drepturile de autor