www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=217
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfântul Petru Crisologul (380-451)
30 iulie (calendarul latin)

Multele erezii din secolul al IV-lea oi al V-lea au încetinit evanghelizarea lumii pagâne, dar în acelaoi timp au ridicat figuri mari de pastori, teologi, scriitori oi predicatori, care prin inteligen?a oi zelul lor au reuoit sa faca mai conotienta oi mai vie credin?a în sufletele creotinilor. Catehizarea sistematica, explicarea textelor sfinte oi "sermio" - predica, ofereau o expunere clara oi sistematica a doctrinei creotine. Au avut loc oi primele încercari de construire a unei otiin?e teologice practice. În aceasta atmosfera apare Sfântul Episcop de Ravena Petru Crisologul.

S-a nascut în jurul anului 380 la Imola, oraoel aproape de Ravena, pe atunci capitala imperiului roman de Apus. A fost crescut de Episcopul Corneliu, care l-a ridicat la treapta de diacon. Mergând împreuna la Roma pentru a participa la consacrarea noului Episcop de Ravena, Papa Sixt al III-lea, determinat de o vedenie avuta în timpul nop?ii, în loc sa sfin?easca pe cel ales, îoi întinde mâinile asupra diaconului Petru, oi astfel la vârsta de 27 de ani devine Episcopul ceta?ii imperiale Ravena. La întoarcerea în Ravena, mul?i oi-au permis sa faca glume pe seama tinere?ii oi a înfa?ioarii lui, dar când a urcat amvonul oi a început sa dezvaluie ranile morale ascunse de luxul oi exuberan?a vie?ii din orao, glumele oi ironiile au amu?it. Însaoi împarateasa Galla Placidia, care conducea regen?a pentru fiul ei minor Valentinian, se aoeza umila între ascultatori oi sorbea cu nesa? cuvintele care-i ardeau, îi purificau oi-i converteau sufletul. De la un timp, oamenii îi spuneau "Petru Crisologul", adica "Petru cuvânt de aur". Deoi avea intrare libera în palatul imperial, mai des oi cu mai multa placere se ducea prin casele celor lipsi?i oi bolnavi, oferindu-le cu generozitate ajutorul material oi spiritual. Privirea suferin?elor oi a mizeriei celor mul?i l-a determinat sa-oi impuna un mod de via?a foarte aspru oi modest, în schimb era de o darnicie fara margini pentru zidirea oi înfrumuse?area lacaourilor sfinte. Ravena, loc de întâlnire a autorita?ilor civile oi religioase din partea de Apus oi partea de Rasarit a imperiului, a adunat în bazilicile sale frumuse?ile artistice religioase atât ale Apusului cât oi ale Rasaritului. Sfântul Episcop Gherman de Auxerre, venit de departe sa trateze la curtea imperiala anumite probleme ale supuoilor sai, va muri în ziua de 31 iulie 448, declarându-se fericit ca a putut sa admire splendorile bisericilor din Ravena oi pe minunatul Episcop Petru Crisologul.

De la Sfântul Petru Crisologul ne-au ramas 176 de omilii, scurte, în stil popular, foarte expresive; în ele se explica Evanghelia, Simbolul credin?ei, rugaciunea Tatal nostru, sau se propun exemplele sfin?ilor vrednice de imitat oi se arata frumuse?ea virtu?ilor adevaratului creotin. Într-o omilie spune despre cel zgârcit ca este "robul banului", dar, adauga el, "banul este robul omului milostiv". Predicile lui minunate, pline de înva?aturi solide, i-au meritat titlul de "Doctor Ecclesiae" pe care i l-a acordat în 1729 Papa Benedict al XlII-lea.

Autoritatea Episcopului Petru de Ravena era recunoscuta în multe par?i ale Bisericii. Lui i s-a adresat oi Eutihie, arhimandritul unei manastiri din Constantinopol, protagonist al unei înva?aturi noi în materie de credin?a; îl ruga sa-oi spuna parerea privitor la doctrina monofizita pe care o sus?inea el, înva?ând ca în Cristos este numai o singura fire.

Petru îi raspunde aratându-i ca trebuie sa se adreseze Papei Leon, deoarece "în interesul pacii oi al credin?ei nu putem discuta despre chestiuni privitoare la credin?a fara asentimentul Episcopului Romei". În acel moment istoric însemnat, în care la împar?irea imperiului roman, farâmi?at în interior oi amenin?at din afara de muocatura popoarelor migratoare, se adaugau contesta?iile Bisericii din Constantinopol, care refuza recunoaoterea primatului ierarhic al Romei, raspunsul Episcopului de Ravena reprezenta o marturie de credin?a clara oi hotarâta.

Extenuat de munca oi via?a aspra pe care a dus-o, Sfântul Petru Crisologul se retrage din activitatea de Mitropolit al Ravenei oi ultima parte a vie?ii o petrece în oraoul natal, la Imola, unde sfâroeote în ziua de 31 iulie 451; al?i autori sus?in ca a murit la 3 decembrie 450. Noul calendar accepta data de 31 iulie, dar îi fixeaza comemorarea la 30 iulie, deoarece ziua de 31 este rezervata Sfântului Igna?iu de Loyola.

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=217
Vă rugăm să respectați drepturile de autor