www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=218
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfântul Igna?iu de Loyola (1491-1556)
31 iulie (calendarul latin)

Igna?iu este al doisprezecelea copil al unei familii nobile oi s-a nascut în anul 1491 în castelul Loyola din ?ara Bascilor, Spania. La vârsta de 14 ani a primit tonsura clericala, primul pas spre via?a preo?easca, dar nesim?ind nici o atrac?ie spre o astfel de via?a, a încins sabia cavalereasca oi a urmat cariera militara. Pe când era angajat într-o lupta de aparare a oraoului Pamplona (în nordul Spaniei), un obuz îi rupe piciorul oi chiar îi pune via?a în primejdie. Dupa primele îngrijiri începe o perioada lunga de convalescen?a. Pentru a-i trece timpul mai uoor, cere sa i se aduca diferite romane, dar deoarece în casa nu se aflau astfel de car?i, începe sa citeasca "Legenda de aur" - o colec?ie cu multe vie?i de sfin?i -, oi "Via?a lui Isus". Pe masura ce înainteaza cu lectura, sufletul lui se transforma, astfel încât dupa ce s-a vindecat complet se duce oi atârna sabia la altarul Maicii Domnului din manastirea Monserrat oi face juramânt de castitate pentru toata via?a. Îmbracat într-un sac, cere sa fie primit la spitalul din Manreza, de unde adesea se retrage într-o peotera oi petrece timp îndelungat în rugaciune oi medita?ie.

Ca rod al framântarilor sufleteoti prin care a trecut oi a luminilor primite de sus, redacteaza acea carte de aur, care deoi mica, a savâroit nenumarate oi adevarate minuni de transformare a sufletelor: "Exerci?ii spirituale pentru a se învinge pe sine însuoi oi a-oi orândui via?a proprie fara a se lasa determinat de vreo afec?iune dezordonata". Cu gândul de a dobândi de la Dumnezeu harul cunoaoterii drumului pe care trebuie sa-l urmeze în via?a, face un pelerinaj la Locurile Sfinte, ceroind cu umilin?a cele necesare pentru calatorie oi pentru via?a oi primind bucuros insultele pe care i le adresau unii dintre calatori. La întoarcere otia ce are de facut, începe sa frecventeze ocoala, mai întâi la Barcelona, apoi la Salamanca oi în cele din urma la Paris. Cu toate ca era luat în râs din pricina vârstei lui înaintate, el nu s-a descurajat; pâna la urma, purtarea lui demna oi via?a sufleteasca profunda pe care o ducea l-au facut respectat de catre to?i. În jurul lui s-a format un grup de opt tineri eminen?i, captiva?i de idealurile apostolice ale lui Igna?iu, oi în ziua de 15 august 1534 au facut împreuna un legamânt de a merge sa raspândeasca credin?a lui Cristos în mijlocul pagânilor. Dupa ce oi-au terminat studiile, au trecut în Italia ca sa pregateasca calatoria spre Locurile Sfinte. Împrejurarile sociale oi politice nu le-au permis sa-oi împlineasca promisiunea facuta, de aceea s-au hotarât sa se prezinte la Sfintul Parinte Papa Paul al III-lea oi sa-i puna la dispozi?ie întreaga lor via?a, pentru a sluji Biserica acolo unde vor fi trimioi. În anul 1540, Papa Paul al III-lea aproba societatea în care ei s-au constituit, numita "Societatea lui Isus" oi având ca deviza: "Ad majorem Dei gloriam" - "Spre mai mare slava a lui Dumnezeu".

Însufle?i?i de acest mare ideal, încep o activitate intensa în domeniul înva?amântului, al raspândirii credin?ei pe pamânturile nou descoperite, al reînvierii credin?ei în rândurile creotinilor cazu?i sub influen?a curentelor timpului. Între timp, atraoi de zelul primilor membri ai Societa?ii lui Isus, mul?i tineri cer sa fie primi?i în rândurile lor. Peste 16 ani, când Sfântul Igna?iu va închide ochii în ziua de 31 iulie 1556, Societatea lui Isus va numara peste o mie de membri, repartiza?i în mai bine de o suta de aoezaminte; la baza vie?ii tuturor stateau exerci?iile spirituale oi dorin?a de a trai "spre mai marea salva a lui Dumnezeu".

Sfântul Igna?iu, calit în via?a militara, în faptele de aspra pocain?a oi în lipsurile vie?ii de pelerin, generos dar adesea imprudent în chinurile pe care oi le-a impus, va marturisi mai târziu cu candoare: "Nu otiam înca ce înseamna umilin?a, iubirea, rabdarea, discernamântul". Ceea ce vrea sa spuna ca mai târziu a înva?at sa fie discret, rabdator, umil oi afectuos. Când oi-a dat seama ca a trecut masura în priva?iuni, va marturisi surâzând ca a înva?at din greoeli. Nu au lipsit nici piedicile. În Spania a fost suspectat de erezie oi aruncat în închisoare. "Nu exista atâ?ia butuci de tortura în Salamanca oi atâtea lan?uri - scria el, încât eu sa nu doresc mai multe din dragoste pentru Dumnezeu". Unii l-au considerat pe Sfântul Igna?iu un mare om de ac?iune, preocupat doar de buna reuoita a planului propus. În realitate Sfântul Igna?iu este un mare mistic. Secretul spiritului sau de daruire, mobilul ac?iunilor sale este bucuria de a iubi pe Dumnezeu "con toto el core, con tota l'anima, con tota la volontad", cum repeta el adesea, amestecând limba spaniola cu limba italiana, "a iubi pe Dumnezeu cu toata inima, cu tot sufletul, cu toata voin?a". O.A.M.D.G., Omnia Ad Majorem Dei Gloria, Toate spre mai mare slava a lui Dumnezeu.

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=218
Vă rugăm să respectați drepturile de autor