www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=233
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfântul Corneliu (sec. III)
Papa

16 septembrie (calendarul latin)

Papa Corneliu oi episcopul de Cartagina, Ciprian, sunt doua victime ilustre ale persecu?iei din timpul împaratului Valerian, primul fiind martirizat în iunie 253, iar al doilea, la 14 septembrie 258. Înca de la jumatatea secolului al IV-lea, în car?ile liturgice de la Roma sunt aminti?i împreuna în aceeaoi zi, deoarece oi în via?a au fost alaturi unul de altul, într-o problema de mare însemnatate pentru ei personal oi pentru Biserica creotina.

Corneliu a fost ales papa în anul 251, dupa o îndelungata perioada în care scaunul apostolic a fost vacant, din pricina persecu?iei declanoate de împaratul Deciu. Chiar de la început, Corneliu a întâmpinat împotrivirea preotului Nova?ian, care îl acuza ca, în timpul prigoanei, oi-a cumparat cu bani un certificat de sacrificare, "libellum sacrificii", adica o dovada eliberata de autorita?ile de stat, care confirma ca purtatorul a adus sacrificii zeilor Imperiului, oi astfel, acesta era la adapost de multe neplaceri. Nova?ian a lasat sa fie proclamat papa de catre un grup de credinciooi. Conflictul ne arata preocuparile primilor creotini cu privire la conduita ce trebuia urmata fa?a de fra?ii lor, care nu au dat dovada de eroism în timpul persecu?iei, sau chiar au apostaziat, oi, dupa trecerea furtunii, doreau sa fie reprimi?i în Biserica. Nova?ian era rigorist; Corneliu avea o atitudine mai în?elegatoare, deoi personal era în afara de orice banuiala. Deoarece oi Biserica din Africa era confruntata cu aceeaoi problema, episcopul de Cartagina a ?inut un conciliu oi a scris o carte, "De lapsis" - "Despre cei cazu?i". Papa Corneliu îi scrie episcopului Ciprian oi îi cere sprijinul; acesta îi trimite documentele Conciliului, precum oi tratatul De Ecclesiae unitate - "Despre unitatea Bisericii", oi se declara de partea lui Corneliu, împreuna cu to?i episcopii africani. Între cei doi oameni s-a legat o prietenie strânsa. Nova?ian a fost excomunicat.

Papa Corneliu a trimis Bisericilor locale textul hotarârilor luate de Conciliul din Cartagina cu privire la modul cum trebuie procedat fa?a de aposta?ii doritori sa se reintegreze în Biserica. Istoricul Eusebiu citeaza câteva pasaje din scrisoarea adresata episcopului Fabius, unul dintre cei înclina?i sa nu accepte hotarârea oficiala. Scrisoarea este de o mare însemnatate pentru noi, deoarece ne ajuta sa cunoaotem efectivul clerului roman, în jurul anului 250: 47 de preo?i, 7 diaconi, 7 subdiaconi, 42 de acoli?i, 42 de exorcioti, lectori, portari; se men?ioneaza oi numarul de 1500 de vaduve oi saraci ajuta?i de comunitatea creotina.

Imperiul Roman a cunoscut o epidemie groaznica de ciuma în anul 251; creotinii au fost considera?i raspunzatori, deoarece au provocat mânia zeilor prin refuzul lor de a aduce sacrificii. S-a declanoat un nou val de persecu?ii, în timpul carora papa Corneliu a fost exilat la Centum Cellae - astazi, Civita Vecchia -, unde a murit în anul 253.

* * *

Numele personal Corneliu, foarte raspândit în lumea romana, are la baza cuvântul Cornu = corn. Trecerea de la acest cuvânt la un nume de persoana se explica prin valoarea simbolica atribuita cornului. Chiar în Vechiul Testament, cornul este simbol al boga?iei oi al binecuvântarii divine; sunetul cornului este chemarea la rugaciune oi peniten?a pentru nerecunootin?ele fa?a de Dumnezeu. În acest în?eles, Corneliu poate exprima ideea de om binecuvântat, peste care s-a revarsat cornul abunden?ei. Se întâlnesc oi variantele: Cornel, Cornea, iar pentru femei, Cornelia, cu diminutivul: Neli.

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=233
Vă rugăm să respectați drepturile de autor