www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=241
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfântul Mauriciu (sec. III)
ofi?er martir

22 septembrie (calendarul latin)

Peste 70 de localita?i din Fran?a poarta numele "Sfântul Mauriciu" - "Saint Maurice", dar prima localitate ce oi-a luat acest nume glorios este oraoul alpin din sudul Elve?iei, Saint-Maurice, astazi sta?iune balneara cu renume mondial, loc preferat pentru întrecerile sportive de iarna, apropiat de minunata Peotera a Zânelor, situata la adâncimea de 700 de metri. Pe vremea stapânirii romane, pe aceste locuri se afla cetatea Agaunum; aici, în timpul împaratului Diocle?ian, a avut loc decimarea unei întregi legiuni, "Legiunea tebana", formata din ostaoi creotini, între care Mauriciu era "primicerius", Exuperiu, "compiductor", oi Candid, "senator militum".

Maximilian Hercule, asociat la conducerea Imperiului de catre Diocle?ian, a transferat mai multe trupe romane din Egipt în Galia, pentru pedepsirea unei regiuni locuite în mare parte de creotini oi pentru reprimarea triburilor rasculate al bagauzilor. În rândul trupelor transferate se afla oi "Legiunea tebana", formata din ostaoi originari din par?ile Tebei, Egipt, unde erau foarte mul?i creotini. Prezen?a creotinilor în armata romana contrazicea banuiala ca religia creotina i-ar împiedica pe ceta?eni sa slujeasca Imperiul oi pe împaratul Romei cu tot devotamentul. Dar când autorita?ile Imperiului foloseau puterea militara pentru a impune o anumita credin?a religioasa, ostaoii creotini se vedeau confrunta?i cu o problema de conotiin?a foarte grava. Supuoi legilor oi devota?i împaratului, creotinii considerau ca exista legi spirituale, eterne, care nu pot fi încalcate, chiar daca este în joc via?a pamânteasca. Într-o astfel de situa?ie s-au aflat creotinii din Legiunea tebana.

Dupa ce armatele transferate din Egipt au trecut Alpii oi s-au stabilit la Agaunum, Maximilian Hercule a dat ordin ca to?i ostaoii oi comandan?ii lor sa aduca jertfa zeilor Imperiului oi sa depuna juramântul de credin?a fa?a de împarat. Creotinii din Legiunea tebana oi-au exprimat hotarârea lor de a lupta pentru apararea intereselor imperiului, dar au refuzat sa aduca jertfa idolilor. La porunca lui Maximilian, ostaoii creotini, în frunte cu Mauriciu, au fost supuoi pedepsei umilitoare a biciuirii în public. Deoarece nici unul dintre ei nu oi-a schimbat hotarârea, s-a ordonat decimarea: începând numaratoarea din primul rând, al zecelea soldat era scos din front oi executat pe loc în fa?a tuturor. Încuraja?i de comandantul Mauriciu, creotinii au ramas statornici în credin?a, deoi, cu fiecare numaratoare, rândurile lor se rareau tot mai mult. Au cazut astfel oi Mauriciu, oi Exuperiu, oi Candid, împreuna cu ostaoii lor. Passio Acaunensimn martyrum, scrisa de episcopul Leon Eucheriu în anul 450, deci la 150 de ani dupa desfaourarea evenimentelor, vorbeote de 1.000 de martiri, dar mai probabil nu au fost decât în jur de 100. Este sigur ca la Agaunum a avut loc martirizarea unui grup de solda?i creotini în frunte cu un comandant Mauriciu; a fost un eveniment de propor?ii neobionuite, de vreme ce a ramas atât de adânc întiparit în amintirea creotinilor din regiunea Mun?ilor Alpi oi a întregii Galii. Sapaturile efectuate în 1893 au scos la lumina ruinele unei bazilici din secolul al IV-lea, cladita pe locul unde s-a aflat cetatea Agaunum, în cinstea martirilor din Legiunea tebana.

* * *

La vechii romani, numele Mauricius - sau Mauritius - se dadea celor proveni?i din ?inutul locuit de mauri, o popula?ie de culoare neagra din partea de nord-vest a Africii, aproximativ actuala Mauritania. Prin extensiune, supranumele mauricius se atribuia oricarui om de culoare neagra. De fapt, în limba greaca exista cuvântul mauros = negru, de culoare închisa. Ca nume personal, în limba româna se foloseote, foarte rar, sub formele: Mauriciu, Mauri?iu, Moris, Moritz, Mavrik, Mavriki.

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=241
Vă rugăm să respectați drepturile de autor