www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=249
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfin?ii Arhangheli Mihail, Gabriel oi Rafael
29 septembrie (calendarul latin)
8 noiembrie (calendarul bizantin)
26 martie (calendarul bizantin)
13 iulie (calendarul bizantin)

Calendarul nou i-a reunit într-o singura sarbatoare pe cei trei arhangheliMihail,Gabriel oi Rafael, a caror comemorare mai înainte se ?inea la 29 septembrie, 24 martie oi 24 octombrie. Despre existen?a acestor trei îngeri ne vorbeote limpede Sfânta Scriptura; ne da numele lor oi arata însarcinarile ce le-au fost încredin?ate.

Sfântul Mihail, patronul Sinagogii, este acum patronul Bisericii universale; Sfântul Gabriel este acela care a vestit Întruparea Domnului oi, probabil, a fost alaturi de Isus în Gradina Maslinilor; Sfântul Rafael este ajutorul în calatorii. Sfântul Mihail s-a bucurat de un cult deosebit chiar din primele veacuri ale istoriei creotinismului. Împaratul Constantin a înal?at în cinstea lui o biserica pe malul european al Bosforului, iar Justinian a ridicat o alta pe malul opus. Data de 29 septembrie este data când a fost consacrata biserica dedicata Sfântului Mihail pe Via Salaria, lânga Roma.

Sarbatoarea Sfântului Mihail s-a raspândit atât în Apus, cât oi în par?ile de Rasarit. La Roma, s-a ridicat în cinstea lui un impunator monument pe ruinele celebrului mausoleu al împaratului Adrian, monument cunoscut sub numele de Castelul Sfântului Înger - Castel Sant Angelo. Sfântului Mihail îi este dedicat un sanctuar renumit pe Muntele Gargan, din sudul Italiei, loc vestit de pelerinaj în tot timpul Evului Mediu. Sub privirile statuii Sfântului Mihail, aoezata pe fa?ada acestei biserici, la 8 mai 663, longobarzii au câotigat o mare victorie navala împotriva baraunilor; amintirea acestei zile oi a unei apari?ii a Sfântului Arhanghel a constituit obiectul unei a doua sarbatori, la 8 mai, care acum este transferata la 29 septembrie.

Sfântul Gabriel, "cel care sta în fa?a lui Dumnezeu", este mesagerul prin excelen?a a descoperirilor divine. Lui i-a fost încredin?ata vestirea naoterii Înainte-Mergatorului lui Mesia, Ioan, fiul lui Zaharia oi al Elisabetei. Tot lui i-a revenit misiunea cea mai înalta atribuita vreodata unei fapturi: vestirea întruparii Fiului lui Dumnezeu. El se bucura de o cinstire deosebita chiar oi din partea mahomedanilor.

Sfântul Rafael, amintit numai într-o singura carte a Sfintei Scripturi, este îngerul care 1-a întovaraoit pe tânarul Tobia în calatoria pâna la Ecbatana Mediei, l-a ajutat s-o ia de so?ie pe Sara, fiica lui Raguel oi, l-a înva?at ce sa faca pentru a vindeca orbirea tatalui sau. Pentru aceste motive, Arhanghelul Rafael este invocat pentru ajutor oi ocrotire în timpul calatoriilor, pentru vindecarea bolilor de ochi oi pentru pregatirea la o casatorie fericita. Sarbatorirea lui a fost introdusa în calendar în anul 1921 oi fixata la ziua de 24 octombrie, dar calendarul nou a transferat-o la 29 septembrie.

Prenumele Mihail este unul dintre cele mai raspândite nume de persoane la popoarele europene; el reproduce formula ebraica: Mi kha El = "cine este ca Dumnezeu?" (Elohim) Este folosit deseori oi în forma prescurtata: Mihai; pentru femei exista formele: Mihaela, Micaela, Mihelina. Toate aceste nume sunt o repetare a întrebarii: "Cine este ca Dumnezeu?" oi, în acelaoi timp, raspunsul subîn?eles la întrebare: "Nimeni nu este asemenea lui Dumnezeu ".

Numele personal Gabriel, cu forma feminina Gabriela oi cu diminutivul Gabi, provin tot din limba ebraica, având la baza numele prescurtat al lui Dumnezeu (Elohim): "El" oi perfectul verbului gabar = a fost puternic; împreuna înseamna: "Dumnezeu a fost puternic". Arhanghelul Gabriel afirma prin numele pe care îl poarta ca împlinirea mesajului adus de el este opera exclusiva a puterii lui Dumnezeu, oi este atât de sigura, încât se poate spune ca a oi fost deja realizata.

Mai pu?in folosit astazi, prenumele Rafael, format din: El = Dumnezeu oi rapha = a vindeca, exprima ideea ca Dumnezeu a îndepartat mâhnirea, durerea, boala. Arhanghelul care l-a condus pe Tobie oi-a descoperit numele numai la sfâroitul calatoriei oi dupa vindecarea minunata a orbirii batrânului Tobia; prin numele pe care oi l-a dat, atragea aten?ia ca toate cele întâmplate se datoreaza bunata?ii lui Dumnezeu, oi nu lui, care este o faptura a lui Dumnezeu. În limba româna veche s-au folosit formele: Rafail, Rafaila, Rafil; mai recent, prin împrumut din limba italiana, se întâlneote forma feminina: Rafaela. Se pare ca mai cunoscut decât Arhanghelul Rafael este pictorul Rafaello Sanzio (1483-1520), cu tablourile sale scaldate în lumina oi gingaoie; Sfânta Scriptura ne arata ca Arhanghelul Rafael poate sa aduca lumina oi gingaoia nu pe pânze, ci în inimile oamenilor.

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=249
Vă rugăm să respectați drepturile de autor