www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=25
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Cei oapte fondatori
ai Societa?ii "Slujitorii Sfintei Fecioare Maria"

17 februarie (calendarul latin)

În anul 1233, în ziua de 15 august, sarbatorirea Adormirii Maicii Domnului, oapte tineri din oraoul Floren?a au trait un eveniment care le-a rascolit sufletele. Aceoti tineri erau: Bonfilio Monaldi, Buonagiunta Maneti, Amadio degli Amidei, Ugoccione degli Ugoccioni, Sostegno dei Sostegni, Manetto dell Antella oi Alexandru Falconieri; ei faceau parte dintr-o confrerie numita: laudesi (cântare?i de imnuri religioase), poe?i-actori foarte raspândi?i în regiunea Umbriei oi Toscanei (Italia) spre sfâroitul Evului Mediu. Aceotia obionuiau sa se adune în fa?a vreunei icoane a Maicii Domnului pictata pe pere?i, de-a lungul drumurilor, oi sa exprime în versuri cântate lauda oi iubirea lor catre Fecioara Preacurata, asemenea trubadurilor care-oi declarau cântând admira?ia oi dragostea fa?a de femeia iubita.

În ziua amintita, chipul din icoana al Mariei s-a însufle?it, oi li s-a aratat îmbracata în doliu, plânsa oi îndurerata din cauza urii fratricide care împar?ea Floren?a în doua: din 1275 locuitorii Floren?ei se împar?isera în doua tabere adverse, Guelfii oi Ghibelinii (doua grupuri politico-sociale care au împar?it Italia în doua din secolul al XII-lea pâna în al XV-lea; guelfii erau de partea Papei, iar ghibelinii de partea împara?ilor germani), care nu pierdeau nici o ocazie de a se încaiera, deseori pâna la varsarea de sânge. Cei oapte tineri au hotarât sa încerce a face ceva pentru a aduce pu?ina pace: s-au constituit într-o asocia?ie numita "Maria îndurerata", oi s-au retras într-un loc singuratic din muntele Senario, nu departe de orao, pentru a se consacra rugaciunii oi actelor de peniten?a. Fapta lor pare deosebit de neobionuita, având în vedere ca ei erau tineri, boga?i oi nobili.

Într-o zi, pe când coborau în orao pentru a încerca împacarea între doua familii, un copil a alergat la mama lui strigând: "Iata sosesc servitorii Mariei". Numele acesta li se potrivea foarte bine oi le-a ramas pe mai departe. De altfel, alegerea lor oi consacrarea în slujba Mariei a devenit definitiva; dezbracând veomintele bogate de mai înainte oi aruncând pumnalul pe care îl purtau în cutele lor, au facut un legamânt solemn de a-oi dedica via?a întreaga cinstirii Preacuratei Fecioare Maria.

Adesea, coborând din muntele numit Monte Senario pe care oi l-au ales de reoedin?a, mai înainte de a intra în orao treceau prin fa?a unei bisericu?e închinate Bunei Vestiri în cartierul marginao Cafagio. Tocmai în acest timp se raspândea zvonul ca scena Bunei Vestiri din acea bisericu?a a fost pictata de un înger pe când pictorul adormise. În urma afluen?ei crescânde a credinciooilor, capela a fost înlocuita cu un mare sanctuar catre care au început sa se îndrepte mul?imi de pelerini; lânga el oi-au stabilit locuin?a oi cei oapte fondatori ai Ordinului "Slujitorii Preacuratei Fecioare Maria". De aici, ei au raspândit în toate par?ile evlavia lor catre Fecioara Bunei Vestiri, declarata apoi Patroana a Floren?ei. Data de 25 martie, sarbatoarea Bunei Vestiri, a fost decretata de locuitorii Floren?ei drept început de An Nou; aceasta practica a durat pâna la 1749. Cei aapte Fondatori sunt aminti?i individual în "Martirologiul Roman", dar au o sarbatoare "colectiva", începând din anul 1888, an în care au fost canoniza?i de catre Papa Leon al XIII-lea.

Cel care a fost animatorul acestui grup de tineri este Alexandru (Alexie) Falconieri; cu toate ca ceilal?i oase au devenit preo?i, el a dorit sa ramâna simplu laic, oi a trait mai mult decât ei to?i, murind la vârsta de peste o suta de ani, în 1310. Amintirea lor este fixata în noul calendar la 17 februarie, deoarece mai înainte la aceasta data era comemorat Sfântul Alexie, un personaj care a trait în Roma în veacul al V-lea, dar a carui biografie nu a putut fi verificata istoric, oi de aceea a fost eliminat din noul calendar. Totuoi, biografia lui constituie subiectul uneia dintre cele mai frumoase oi expresive poeme hagiografice care aduna într-un manunchi elemente din via?a reala a multor eroi ai credin?ei.

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=25
Vă rugăm să respectați drepturile de autor