www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=256
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Fericitul Vasil Hopko (1904-1976)

Mons. Vasil Hopko, Episcop auxiliar greco-catolic de Presov oi titular de Midilen, s-a nascut la 21 aprilie 1904 la Hrabské, în provincia Bardejov. A urmat studiile teologice la Academia teologica greco-catolica din Presov oi a fost hirotonit la 3 februarie 1929 la Presov. Ulterior a fost numit administrator în parohia din Pakostov, iar mai târziu Episcopul P. P. Gojdie OSBM l-a numit primul paroh al noii parohii din Praga. Din 15 septembrie 1936 pâna în 31 august 1941 a îndeplinit func?ia de director spiritual în seminarul mare din Presov. Între timp, în aprilie 1940, ob?ine doctoratul în Teologie. Începând din 1 septembrie 1941 este secretar al Episcopului de Presov, iar din 1943 activeaza ca profesor de teologie pastorala oi teologie morala la Facultatea de Teologie din acest orao. La 11 mai 1947 este consacrat Episcop.

Dupa tristele evenimente legate de Sinodul de la Presov din 28 aprilie 1950, Statul scoate Biserica Greco-Catolica în afara legii, iar slujitorul lui Dumnezeu Episcopul Vasiž Hopko ajunge în arest la domiciliu. Mai târziu este dus în manastirea de la Báe, de pe lânga seminarul Šamorín, iar mai târziu în manastirea franciscana de la Hlohovec. De aici este arestat la 18 octombrie 1950, oi dupa un an de interogatorii foarte dure este condamnat la 24 octombrie 1951 de catre Tribunalul de Stat, sec?ia din Bratislava.

Sentin?a prevedea o pedeapsa de 15 ani, o amenda de 20.000 de coroane cehoslovace, pierderea drepturilor civile de ceta?ean pe o perioada de zece ani oi confiscarea tuturor bunurilor. Astfel începe Calea Crucii Slujitorului lui Dumnezeu prin închisori oi centre de pedeapsa comuniste crude oi inumane la Bratislava, Ilava, Leopoldov, Praga, Mírov oi Valdice. Este eliberat din cauza sanata?ii foarte oubrede oi datorita bunei conduite la 12 mai 1964 la Valdice, condi?ionat, pe timp de trei ani.. În timpul deten?iei, care a durat 13 ani, 6 luni oi 24 de zile, a suportat un regim dur caracterizat de presiune fizica, suferin?a morala, ra?ii mici de hrana, frig oi îngrijire sanitara insuficienta. To?i aceoti factori au dus la iremediabila înrauta?ire a sanata?ii sale. Dupa eliberare a trait pâna la începutul anului 1968 într-un sanatoriu din Osek, din Boemia septentrionala, unde s-a aflat la arest domiciliar oi sub paza permanenta din partea organelor de securitate.

Dupa ce Biserica Greco-Catolica a primit din nou permisiunea de a activa, în iunie 1968, Vasiž Hopko activeaza ca Episcop auxiliar, dar nu pe deplin reabilitat. Moare în urma consecin?elor deten?iei, aoa cum s-a constatat oi în procesul verbal de deces, la 23 iulie 1976 la Presov. În timpul exhumarii s-a dovedit, cu ajutorul analizelor toxicologice, prezen?a excesiva în oase a arsenicului, care probabil i-a fost administrat în doze mici în timpul deten?iei.

Slujitorul lui Dumnezeu Vasil Hopko s-a oferit pe sine cu totul din fidelitate fa?a de Cristos oi Biserica Catolica oi a acceptat toate deten?iile oi suferin?ele fizice oi psihice cu responsabilitate, curaj oi credin?a puternica. A devenit martir din credin?a oferindu-oi via?a pentru Cristos oi pentru Biserica, murind ex aerumnis carceris. În timpul slujirii sale episcopale a avut ca motto: "Ca to?i sa fie una".

dupa www.vatican.va

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=256
Vă rugăm să respectați drepturile de autor