www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=258
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfântul Józef Bilczewski (1860-1923)

S-a nascut la 26 aprilie 1860 la Wilamowice, într-o familie de agricultori. A fost primul din cei noua copii ai lui Francesco oi Anna Fajkisz. A primit Botezul la numai trei zile dupa naotere. A dovedit de timpuriu o înclinare speciala pentru studiu. În anul 1872 a terminat ocoala elementara; parin?ii l-au trimis la gimnaziul din apropierea oraoului Wadowice.

În august 1880 a intrat în Seminarul din Cracovia oi la 6 iulie 1884 a fost hirotonit preot. Dupa un an de pastora?ie, a fost trimis la Viena pentru continuarea studiilor, ob?inând titlul de doctor în teologie cu teza intitulata: Deus est creator mundi. S-a specializat la Roma oi la Paris în teologie dogmatica oi în arheologie creotina oi dupa întoarcerea în dieceza oi-a sus?inut examenul de abilitare cu teza: Arheologia creotina în fa?a istoriei Bisericii oi a dogmei.

În anul 1891 a devenit profesor la Universitatea din Lvov. Ulterior oi-a intensificat munca otiin?ifica, în special în arheologie creotina, domeniul sau preferat. Ob?inând o bursa de studiu din partea guvernului, la finele anului 1894 a plecat la Roma, unde a facut cercetari arheologice în catacombele romane. Ca rod al acestor cercetari a scris lucrarea otiin?ifica intitulata: Euharistia în lumina celor mai vechi scrieri iconografice oi epigrafice, publicata la Cracovia în anul 1898.

La 18 decembrie 1900 este numit arhiepiscop de Lvov. În anul 1904 a organizat în Polonia congresul mariologic. Afec?iunea sa profunda pentru Biserica oi pentru Scaunul Apostolic a demonstrat-o în diverse moduri: prin scrisoarea pastorala "Biserica lui Cristos", prin numeroase vizite ad limina, prin organizarea de pelerinaje ale studen?ilor din ocolile medii superioare etc. A prezidat în 1922 ultima conferin?a a episcopilor care a avut loc la Czestochowa, elaborând scrisoarea pastorala "Casatoria".

Misiunea sa de episcop s-a desfaourat în condi?ii grele datorita problemelor interne oi a conflictelor dezlan?uite de Primul Razboi Mondial. A intervenit de multe ori pe lânga autorita?ile civile în favoarea polonezilor, a ucrainenilor oi a evreilor. Razboiul polono-ucrainean (1918-1919) a provocat noi rani în rândul popula?iei oi mul?i preo?i au fost ucioi sau închioi. Invazia boloevica (1919-1920) s-a abatut cu toata cruzimea asupra Bisericii Catolice. El s-a ridicat în apararea tuturor, fara sa ia în considerare diferen?ele de religie sau de na?ionalitate. În anii 1918-1921 dieceza sa a pierdut circa 120 de preo?i. Îmbolnavindu-se grav, a acceptat infirmitatea cu seninatate oi curaj.

A murit la 20 martie 1923 la Lvov. Renumitul istoric A. Medynski l-a definit drept "una dintre cele mai eminente personalita?i nu numai ale Bisericii poloneze, ci oi a celei universale, (...) preot oi polonez exemplar, de erudi?ie universala oi în acelaoi timp, intelectual simplu, marturisitor fidel al ideii apostolice, patruns de o extraordinara simplitate oi de o rara modestie". Via?a spirituala a viitorului fericit poate fi concentrata în trei cuvinte: rugaciune, munca oi abnega?ie. Era un om al rugaciunii oi se sim?ea atras în mod special de Euharistie, îngenunchind frecvent în fa?a tabernacolului.

Beatificarea sa a avut loc la 26 iunie 2001, în timpul vizitei pe care Papa Ioan Paul al II-lea a facut-o în Polonia. A fost canonizat la 23 octombrie 2005, de catre Papa Benedict al XVI-lea.

Lumina creotinului, august 2001

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=258
Vă rugăm să respectați drepturile de autor