www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=265
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfânta Fecioara Maria, Regina Rozariului
7 octombrie (calendarul latin)

Rugaciunea Rozariului este izvorâta din dragostea creotinilor fa?a de Maica Domnului. Ea consta în împletirea unei coroane de roze spirituale, prin recitarea a 20 decade formate din câte un Tatal Nostru, zece Bucura-te Marie oi în încheiere Slava Tatalui. Aceste 20 decade sunt împar?ite în patru grupe de câte cinci, fiecare grupa fiind dedicata comemorarii anumitor fapte oi mistere din via?a Domnului nostru Isus Cristos oi a Prea Curatei Fecioare Maria: cinci mistere de bucurie, cinci de lumina, cinci de durere, cinci de slava. În mod obionuit se recita zilnic numai câte o serie de mistere oi în decurs de patru zile se realizeaza un Rozariu complet, minunata împletire de rugaciune vocala oi contemplare interioara, participare vie la via?a Mântuitorului Isus, a Maicii sale Sfinte oi a Bisericii sale.

Obiectul care este folosit pentru numararea rugaciunilor rostite, oiragul de matanii, este de origine foarte veche. Pustnicii din par?ile Rasaritului foloseau pietricele pentru a ?ine seama de numarul rugaciunilor vocale pe care îoi propuneau sa le rosteasca. În manastirile medievale fra?ii laici, scuti?i de recitarea oficiului divin al preo?ilor deoarece nu cunooteau limba latina, îoi împlineau datoriile lor de pietate repetând de un anumit numar de ori rugaciunea Pater Noster; în acest scop, urmând sfatul Sfântului Beda Venerabilul, au folosit coliere formate din boabe înoirate pe o sfoara. O tradi?ie venerabila afirma ca însaoi Maica Domnului s-a aratat Sfântului Dominic oi i-a propus sa adaoge la rugaciunea Tatal nostru oi Salutarea îngereasca, formind Rozariul de astazi. Ea a promis ca recitarea cu pietate a Sfântului Rozariu va fi o arma puternica pentru îndepartarea ereziei albigenze, care cuprinsese o mare parte din Italia oi Fran?a.

Calugarii dominicani au devenit sus?inatori înflacara?i ai acestei rugaciuni oi au întemeiat confraternita?ile Rozariului, ai caror membri se obligau sa recite zilnic, în întregime sau în parte, Sfântul Rozariu. Papa Pius al V-lea, fost membru al ordinului Sfântului Dominic, a încurajat oi a recomandat oficial recitarea lui. În curând, Rozariu a devenit o rugaciune universala a creotinata?ii catolice, un fel de "breviar al credinciooilor", considerat la fel de valoros ca oi breviarul pe care preo?ii îl recita zilnic. Sfântul Rozariu a devenit un izvor de înal?are oi de orientare spirituala, atât în via?a individuala cât oi în via?a de familie. "În caden?a dulce oi odihnitoare a cuvintelor rugaciunii Ave Maria, tatal oi mama se gândesc la grijile familiei, la copilul pe care îl aoteapta, la problemele pe care le pun copiii mai mari. Peste toate aspectele vie?ii familiale se revarsa lumina operei de mântuire înfaptuita de Cristos, oi în mod cu totul firesc, familia se încredin?eaza Aceleia care a intervenit în favoarea so?ilor din Cana Galileii, Mamei iubitoare a Rascumparatorului" (Schillebeeckx).

Ini?ial, Rozariul era alcatuit din 15 mistere, a caror selec?ie a fost impusa de structura originara a acestei rugaciuni, organizata în baza numarului 150, corespunzator numarului Psalmilor. Cele 5 mistere de lumina, misterele vie?ii publice a lui Cristos de la Botez pâna la patimire, au fost introduse de catre Papa Ioan Paul al II-lea, prin Scrisoarea Apostolica "Rosarium Virginis Mariae", din octombrie 2002. Sfântul Parinte explica în Scrisoare: "Pentru ca Rozariul sa poata fi numit pe deplin un 'compendiu al Evangheliei', este potrivit ca, dupa ce am amintit întruparea oi via?a ascunsa a lui Cristos (misterele de bucurie), oi, înainte de a ne opri la suferin?ele patimii (misterele de durere) oi la gloria învierii (misterele de slava), sa meditam oi asupra unor momente deosebit de semnificative ale vie?ii publice (misterele de lumina)."

Comemorarea din 7 octombrie a fost instituita de Sfântul Papa Pius al V-lea pentru a aminti victoria ob?inuta în 1571 la Lepanto asupra flotei turceoti, în ziua de 7 octombrie, care în acel an era o zi de duminica. La început se numea "Sfânta Maria a Biruin?ei" oi se sarbatorea numai la Roma oi în împrejurimi, în prima duminica din octombrie. În 1716, sarbatoarea a fost extinsa la întreaga biserica, iar Sfântul Pius al X-lea, în 1913, a stabilit ca zi defintiva a comemorarii ziua de 7 octombrie, sub titlul de "Sarbatoarea Preasfântului Rozariu". Calendarul nou, din 1960, a re?inut numele de "Sfânta Maria a Rozariului". Într-un anumit sens, aceasta comemorare cuprinde toate sarbatorile închinate Mântuitorului oi Preacuratei, deoarece prin rugaciunea Rozariului participam zilnic la misterele de bucurie, de lumina, de durere oi de slava ale Domnului nostru Isus Cristos, fiul Fecioarei Maria.

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=265
Vă rugăm să respectați drepturile de autor