www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=267
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfânta Pelaghia (sec. III)
4 mai (calendarul bizantin)
8 octombrie (calendarul bizantin)

Calugarul Foca din Creta, vizitând locurile Sfinte în anul 1085, noteaza în relatarea sa ca alaturi de Gradina Maslinilor se vedea peotera în care a trait o via?a de pocain?a oi rugaciune timp de mai mul?i ani o femeie venita din oraoul Antiohia. Calugarul cretan spune ca se pastra oi o racla cu osemintele - relicve ale acestei femei, numita Pelaghia, cinstita de toata creotinatatea drept o mare sfânta.

Sfânta Pelaghia în tinere?ea ei a locuit în marea metropola a imperiului roman de rasarit, Antiohia; practica meseria de balerina, oi pentru frumuse?ea ei extraordinara era numita de catre localnici: margaritar, perla pre?ioasa. Trecând întâmplator prin fa?a unei biserici, unde Episcopul Nonus predica mul?imii adunate în jurul sfântului lacao, s-a oprit oi a urmarit cuvintele venerabilului pastor. Harul lui Dumnezeu a facut-o sa în?eleaga starea vrednica de plâns a sufletului sau împovarat de multe oi mari pacate, caci, deoi se pregatea sa devina creotina, nu avusese curajul sa renun?e la distrac?iile uouratice oi primejdioase ale meseriei sale. Adânc miocata de cele auzite, se adreseaza batrânului Episcop oi-i cere sfântul Botez, promi?ând sa înceteze cu via?a dezordonata de pâna atunci. Dupa intrarea definitiva în Sfânta Biserica a lui Cristos, vinde averea sa oi împarte saracilor tot ce avea, oi se îndreapta spre Ierusalim, facând pe jos drumul lung oi anevoios. Aici, se calugareote oi îoi alege locuin?a într-o peotera de pe Muntele Maslinilor unde Cristos a asudat sudori de sânge din pricina mâhnirii adânci pentru pacatele oamenilor. Sfânta Pelaghia este reprezentata în iconografia creotina prin doua momente din via?a ei: în partea dreapta a icoanei este aratata stând în picioare, îmbracata cochet oi ascultând predica Episcopului Nonus; în partea stânga o vedem în haine de calugari?a, rugându-se înaintea unei biserici din Ierusalim.

Elogiile aduse de Sf. Ioan Gura de Aur întoarcerii oi vie?ii de pocain?a a Sfintei Pelaghia calugari?a au lasat oarecum în umbra amintirea unei alte Sfinte cu numele de Pelaghia, care a trait oi a murit ca martira tot în oraoul Antiohia, pe timpul împaratului Diocle?ian, cu doua veacuri înaintea balerinei convertite de Episcopul Nonus.

Aceasta tânara martira oi-a marturisit credin?a oi dragostea ei fa?a de Cristos într-un mod neobionuit. Facea parte dintr-o familie de vaza a oraoului. Pe când avea 15 ani, asupra creotinilor din orao s-a abatut sângeroasa persecu?ie ordonata de împaratul Diocle?ian, care poruncea sa fie executa?i fara alta judecata cei ce nu acceptau sa aduca sacrificii zeilor imperiului. Într-una din zile se prezinta la casa Pelaghiei doi ostaoi care îi cer sa-i urmeze la tribunal. Pelaghia le cere permisiunea sa treaca în camera alaturata spre a-oi schimba îmbracamintea. atiind în mod sigur ca urmeaza condamnarea la moarte, oi voind sa evite tratamentul înjositor la care erau expuse tinerele fete înainte de execu?ie, ea s-a urcat la etajul de sus oi de acolo s-a aruncat jos, sfâroindu-oi via?a în aceasta cadere. În mod excep?ional Biserica o cinsteote ca martira, deoi nu a canonizat niciodata pe fecioarele care s-au sinucis. Despre Sfânta Pelaghia martira, marele Ioan Gura de Aur spune ca a fost îndemnata la hotarârea finala de însuoi Cristos, pe care îl purta în inima ei.

* * *

Numele personal Pelaghia, cu forma masculina Pelagiu, era raspândit oi îndragit de creotinii din Antichitate. "Martirologiul roman" aminteote oase sfinte numite Pelaghia oi trei sfin?i cu numele Pelagiu; de asemenea, doi papi oi-au ales numele de Pelagiu. Acest prenume deriva din substantivul Pelagos = suprafa?a întinsa a marii. Pentru sufletele credincioase, marea este simbol al nemarginirii oi bunata?ii divine, precum oi o icoana a vie?ii omeneoti, cu taine oi posibilita?i nesfâroite; de asemenea, adâncul marii este luat ca expresie a marilor dureri. Numele Pelaghia - Pelagiu, poate sugera unul sau altul dintre aceste în?elesuri.

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=267
Vă rugăm să respectați drepturile de autor