www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=268
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfântul Ioan Leonardi (1541-1609)
9 octombrie (calendarul latin)

Numele Sfântului Ioan Leonardi este strâns legat de aducerea la îndeplinire a masurilor luate de Conciliul Tridentin (1545-1563) în vederea reformei "in capite et in corpore" a vie?ii creotineoti, precum oi de întemeierea institutului "De Propaganda Fide", pentru formarea culturala oi morala a preo?ilor catolici.

Ioan Leonardi s-a nascut în anul 1541, ca fiu al so?ilor Iacob oi Ioana Lippi, în localitatea Diecimo, din apropierea oraoului Lucca, renumitul centru al industriei matasii din regiunea Toscana, Floren?a. Parin?ii l-au trimis la ocolile din Lucca sa înve?e farmacia. Este de admirat faptul ca deoi tânar oi dispunând de bani, fara nici un control din partea familiei în acest orao de atrac?ii oi ispite, Ioan s-a gândit sa formeze o societate de tineri, care, sub conducerea unui calugar dominican, fratele Bernardini, sa se ocupe de cultivarea vie?ii sufleteoti, prin rugaciunea în comun oi acordarea de asisten?a spirituala oi materiala saracilor oi pelerinilor. Dar, cu toate aceste generoase realizari, nu i s-a împlinit dorin?a de a fi primit în ordinul franciscan.

La vârsta de douazeci oi oase de ani a abandonat activitatea de farmacist, oi ajutat de fr. Bernardini a urmat studiile teologice pentru a deveni preot. În sarbatoarea Epifaniei din 1571 a putut sa celebreze prima sa Sfânta Liturghie. Episcopul i-a încredin?at biserica "Sf. Ioan" din localitatea Magione. Aici oi-a realizat una din marile lui aspira?ii, aceea de a înfiin?a o ocoala pentru predarea sistematica oi aprofundata a înva?aturii creotine. Aceasta ini?iativa a trezit admira?ie în mul?i preo?i care s-au alaturat lui Ioan, oi împreuna au format Congrega?ia preo?ilor realizatori ai Reformei, cu scopul de a se dedica realizarii reformei cerute de Conciliul Tridentin. Marele apostol al reînnoirii sufleteoti a platit cu multe suferin?e curajul de a predica oi de a sus?ine pe toate caile necesitatea întoarcerii la practicarea virtu?ilor evanghelice, de catre preo?i oi credinciooi, într-o epoca de mare decaden?a morala.

Chiar oi conceta?enii sai l-au alungat din oraoul lor, considerându-l un trimis al Inchizi?iei; mul?i dintre membrii congrega?iei întemeiate de el l-au parasit. Ioan s-a retras la Roma, într-un providen?ial exil de zece ani; aici a avut ocazia sa lege o strânsa prietenie cu Sfântul Filip Neri, cu înva?atul Cardinal Baronius oi cu Sfântul Iosif Calasan?iu. Însuoi Suveranul Pontif l-a apreciat foarte mult oi i-a încredin?at diferite misiuni delicate la Nola, Napoli, Montevergine, în probleme care cereau prezen?a unui om în?elept oi plin de bunatate, pentru a reintroduce în vechile manastiri disciplina noua oi adevaratul spirit calugaresc. Împreuna cu Cardinalul spaniol Vives, a conceput oi organizat o congrega?ie care sa pregateasca preo?i pentru raspândirea oi cultivarea credin?ei în rândurile celor care nu au auzit de Cristos. Aceasta congrega?ie va deveni în 1622, sub papa Grigore al XV-lea, "Propaganda Fide", iar din 1967 se va numi "Congrega?ia pentru Evanghelizarea Popoarelor".

Ioan Leonardi oi-a petrecut ultimii ani de via?a la Roma, unde a murit în ziua de 8 octombrie 1609. A fost beatificat în anul 1861 oi la 17 aprilie 1938 a fost ridicat la cinstea sfintelor altare.

Într-o scrisoare adresata Papei Paul al V-lea, Ioan Leonardi spunea: "Cei care voiesc sa se consacre muncii de îndreptare a moravurilor trebuie ca înainte de toate sa-oi propuna sa urmareasca numai slava lui Dumnezeu, oi de la El sa aotepte oi sa ceara ajutorul pentru aceasta grea oi mântuitoare opera. Apoi sa se ofere pe ei înoioi în fa?a ochilor celor ce trebuiesc îndrepta?i ca o oglinda curata a tuturor virtu?ilor oi faclii aoezate în candelabre, ca prin integritatea moravurilor oi stralucirea virtu?ilor sa lumineze tuturor celor din casa lui Dumnezeu, oi astfel mai degraba sa atraga decât sa împinga pe al?ii la schimbarea vie?ii, ca nu cumva, dupa cum spune Conciliul Tridentin, sa se pretinda de la trupul Bisericii ceea ce Capul nu împlineote" (Breviar, 9 octombrie).

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=268
Vă rugăm să respectați drepturile de autor