www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=273
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfânta Paraschiva (sec. al XI-lea)
14 octombrie (calendarul bizantin)

Sfânta Cuvioasa Paraschiva s-a nascut în satul Epivat din Tracia, nu departe de Constantinopol, din parin?i creotini, evlaviooi oi de neam ales. Din copilarie iubea rugaciunea oi arata multa râvna pentru lepadarea de avu?iile pamânteoti oi pentru vie?uirea în munca oi înfrânare, cautând cu orice prilej sa ajute pe cei lipsi?i. Pentru ca îoi împar?ea hainele cu cei saraci oi-a atras de multe ori mustrarea parin?ilor. Murindu-i parin?ii oi mootenind averea parinteasca împreuna cu fratele ei Eutimie, care mai târziu v-a ajunge Episcop, Paraschiva oi-a daruit partea de avere saracilor, a parasit locurile natale oi a plecat spre Locurile Sfinte cu dorin?a fierbinte de a umbla pe urmele paoilor lui Isus.

Ea a trait vreme îndelungata în sihastriile din Tracia, apoi în Iraclea din Pont oi dupa ce a trecut prin Ierusalim, s-a retras în pustiul Iordanului. Acolo, într-o manastire de maici, a vie?uit pâna la vârsta de 25 de ani. Spre sfâroitul vie?ii se întoarce în ?inuturile natale, în drum vizitând oi Constantinopolul cu marea biserica " Sfânta Sofia" oi biserica " Vlaherne", ce era închinata Maicii Domnului. Întoarsa în satul în care se nascuse, petrece doi ani în biserica "Sfin?ii Apostoli Petru oi Pavel", în smerenie, pocain?a oi post aspru.

Dupa trecerea la cele veonice trupul ei a fost îngropat în loc necunoscut, aproape de ?armul marii. Nu se otie cu exactitate când a trait, dar un panegiric bizantin sus?ine afirma?ia potrivit careia Sfânta Cuvioasa Paraschiva a trait la începutul secolului al XI-lea, iar moartea ei se crede ca a survenit pe la anul 1050 d. Hr. Sfintele ei moaote au fost descoperite dupa o vreme în chip minunat oi au fost aoezate în biserica din Epivat. Faima sfintelor ei moaote l-a determinat pe ?arul Ioan-Asan I, împaratul româno-bulgarilor, sa le mute la Tîrnovo, capitala ?aratului. În 1393 când turcii cuceresc cetatea moaotele au fost date domnitorului român Mircea cel Batrân. Dupa lupta de la Nicopole moaotele au fost daruite despo?ilor sârbi oi duse la Belgrad, iar de aici au fost duse la Constantinopol, pe la 1570, oi aoezate în Catedrala patriarhala. În anul 1641, dupa ce a platit toate datoriile Patriarhiei Ecumenice, domnitorul Moldovei, Vasile Lupu a adus sfintele moaote oi le-a aoezat în biserica ortodoxa "Trei Ierarhi" din Iaoi, unde sunt oi astazi. Evenimentul s-a întâmplat în data de 14 octombrie 1641.

Dimitrie Cantemir istoriseote despre aducerea moaotelor în Moldova urmatoarele : "Sultanul Murad al IV-lea a dat voie Domnului Moldovei, Vasilie, sa stramute sfintele moaote, din biserica patriarhiceasca a Constantinopolului; oi le-a câotigat acestea, pentru cele înalte oi mari binefaceri oi slujbe, facute Sfintei Biserici celei mari; ca din înseoi veniturile sale a platit peste 260 de pungi, ce datora Biserica turcilor oi creotinilor. Însa, fiindca la turci este oprit a stramuta mortul peste 3 mile, afara de trupul sultanului, a cheltuit peste 300 de pungi la poarta otomana, ca sa ia voie pentru stramutarea sfintelor moaote".

Moaotelor Sfintei Paraschiva le sunt atribuite multe minuni. Un exemplu este protec?ia Iaoiului în bombardamente din timpul celor doua razboaie mondiale, Catedrala ortodoxa ce le gazduieote fiind complet neatinsa de nici un obuz. Un alt exemplu îl constituie seceta din anul 1947, când oamenii oi animalele mureau de foame. Moaotele Sfintei Parascheva au fost scoase în procesiune prin satele Moldovei, oi se spune ca în urma ei veneau nori de ploaie bogata oi adapau pamîntul.

diverse surse

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=273
Vă rugăm să respectați drepturile de autor