www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=284
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfânta Maria Salome (sec. I)
22 octombrie (calendarul latin)

Noul Testament aminteote numele câtorva femei care s-au aflat în preajma lui Isus în timpul activita?ii sale publice, l-au ajutat în diferite împrejurari oi au ramas alaturi de El chiar oi pe muntele Calvar, sub crucea pe care a fost rastignit. Între aceste suflete generoase oi delicate se afla oi so?ia pescarului galilean Zebedeu, mama apostolilor Ioan oi Iacob, Maria Salome. Dupa ce copiii lor, urmând chemarea lui Isus din Nazaret au parasit toate oi s-au alaturat Lui, mama lor, de acord cu so?ul ei, s-a hotarât sa nu-i lase singuri, mai ales ca Ioan era înca foarte tânar. Astfel, Maria Salome a ajuns în grupul ucenicilor Domnului, ducând cu ea, dupa cum sugereaza Sfântul evanghelist Luca (8, 3) oi o parte din avutul lor, cu care a contribuit la între?inerea noii familii spirituale. Se poate presupune ca Maria Salome a depus o grija oi o activitate remarcabile în via?a micii comunita?i apostolice, deoarece s-a considerat îndrepta?ita sa se adreseze Mântuitorului cu o cerere mai pu?in obionuita, dupa cum ne istoriseote Sfântul Matei în cap. 20 al evangheliei sale. "Atunci veni la Isus mama fiilor lui Zebedeu împreuna cu fiii sai oi se pleca înaintea lui, ca sa-i ceara ceva".

El o întreba: "Ce doreoti?" Ea a raspuns: "Spune ca aceoti doi fii ai mei sa oada unul la dreapta ta oi celalalt la stânga, în împara?ia ta". Isus raspunse: "Nu oti?i ce cere?i. Sunte?i voi în stare sa be?i paharul ce-l voi bea eu ?". Ei îi raspund: "Suntem". El le zice: "Paharul meu îl ve?i bea; cât priveote însa a oedea la dreapta oi la stânga mea, nu este în puterea mea sa rânduiesc, ci este pentru cei carora le-a pregatit Tatal meu". Aceasta cerere a produs iritare în rândul celorlal?i apostoli oi a dat ocazie înva?atorului sa expuna concep?ia sa referitoare la modul de a în?elege autoritatea: "Voi oti?i ca domnitorii popoarelor le stapânesc, iar cei mari le ?in sub puterea lor. Între voi sa nu fie aoa. Dimpotriva, cine vrea sa fie cel mai mare printre voi, sa fie servitorul vostru, iar cine vrea sa fie în fruntea voastra, sa se faca sclavul vostru. Caci oi Fiul omului nu a venit sa fie slujit, dar ca el sa slujeasca oi sa-oi dea via?a ca rascumparator pentru cei mul?i". (Matei 20, 20-28).

Maria Salome face parte din grupul femeilor care l-au urmat pe Isus la Ierusalim, cu prilejul sarbatoririi ultimului Paote, oi apoi au urcat împreuna cu El pe muntele Calvar (Matei 17, 55-56) pentru ca apoi, în zorii zilei dintâi a saptamânii, sa alerge la mormântul Domnului oi sa aiba fericirea de a auzi vestea minunata a învierii. Ce s-a întâmplat cu Maria Salome dupa înal?area la cer a Mântuitorului, ramâne o taina a istoriei. O tradi?ie spune ca s-a urcat într-o corabie cu Maria Magdalena, cu Maria lui Iacob oi o servitoare numita Sara, oi au fost purtate de valuri pâna în apele Mediteranei, spre coasta de sud a Fran?ei, mai sus de Marsilia unde oi astazi sunt venerate într-un sanctuar celebru, care a dat numele oi localita?ii respective: "Les Saintes Maries de la Mer" - "Sfintele Marii de pe mare".

* * *

Prenumele feminin Salome, precum oi Salomeea, are la baza cuvântul ebraic oalom = pace. Ca în?eles, poate fi identificat cu Irina, oi are sensul de: "Persoana daruita cu pace, binecuvântata, aducatoare de pace". Este de re?inut faptul ca în limba ebraica termenul oalom= pace, are un sens mult mai larg decât în limbajul modern obionuit, în care pacea este opusul razboiului. aalom înseamna: desavâroire, bucurie a împlinirii dorin?elor privitoare la sanatate, fericire, boga?ie, bune rela?ii cu oamenii. Atribuirea acestui nume exprima urarea unei vie?i fericite oi binecuvântate de Dumnezeu.

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=284
Vă rugăm să respectați drepturile de autor