www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=288
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfântul Dumitru (? - 300)
26 octombrie (calendarul latin)
26 octombrie (calendarul bizantin)

Sarbatoarea Sfântului mucenic Dumitru este una dintre cele mai îndragite de catre credinciooii din întreg Rasaritul creotin, iar numele Dumitru este purtat, în diferite variante, de catre foarte mul?i barba?i, existând oi o forma feminina, Dumitra, de asemenea foarte raspândita. În contrast cu amploarea cultului ce i se acorda, datele despre via?a oi activitatea Sfântului Dumitru sunt foarte pu?ine. Sigur este ca a fost diacon al bisericii din Sirmium, astazi Sremska Mitrovi?a în Jugoslavia, oi tot aici a fost martirizat în timpul persecu?iei ordonate de catre împaratul Diocle?ian (284-305) cu scopul de a stavili raspândirea creotinismului oi a reinstaura religia oficiala a vechiului imperiu. Lucrurile s-au petrecut însa altfel, caci nu peste multa vreme împaratul Constantin a dat libertate bisericii creotine (edictul de la Milano - 312), fapt pe care creotinii l-au atribuit sacrificiului oi rugaciunilor sfin?ilor martiri. În amintirea lor s-au înal?at bazilici mare?e în localita?ile unde se nascusera ei, sau unde au sfâroit via?a, prin moartea glorioasa de martiri.

În cinstea Sfântului Dumitru s-a ridicat o bazilica la Sirmium oi o alta la Tesalonic, astazi Salonic, în Grecia, probabil locul de naotere al sfântului. Cultul Sfântului Dumitru a ajuns la o raspândire extraordinara, deoarece mul?i dintre cei care îl cunoscusera personal erau înca în via?a când s-a acordat libertate creotinismului, oi astfel au avut posibilitatea sa exprime din plin venera?ia oi recunootin?a lor. Nu este exclus nici faptul ca Sfântul Dumitru sa fi fost membrul unei familii de vaza din provincia romana Iliricum, sau din Grecia. O tradi?ie târzie afirma ca era un barbat renumit prin cultura oi via?a lui demna, pe care împaratul Maximilian, asociat la domnie al lui Diocle?ian, l-a numit proconsul în Grecia, dar aflând ca este creotin l-a supus unor chinuri îngrozitoare oi, nereuoind sa-l abata de la credin?a sa, l-a strapuns el însuoi cu lancea.

ai în cazul Sfântului Dumitru se poate vedea modul cum creotinii din primele veacuri în?elegeau sa cinsteasca pe eroii credin?ei oi ai dragostei fa?a de Cristos; ei nu erau prea mult preocupa?i de datele biografice, sau de localizarea precisa a faptelor, ci, copleoi?i de bucuria promisa în predica de pe munte: "Ferici?i ve?i fi când va vor defaima oi prigoni oi min?ind vor spune tot raul împotriva voastra din cauza mea! Bucura?i-va oi fi?i veseli, caci plata voastra este mare în ceruri" (Matei 5,11), se întreceau în a-l lauda pe Dumnezeu oi a-i cere favoarea de a fi ei înoioi partaoi de fericirea martirilor.

* * *

În limba româna, numele Dumitru deriva din latinescul Demetrius, iar acesta din grecescul Demetrios, feminin Demetria; este foarte folosit chiar din antichitate oi exprima invocarea zei?ei Demeter, al carei nume înseamna: "Pamântul - Mama". Dând copiilor acest nume, parin?ii îi aoezau sub patronajul zei?ei, dorindu-le sa aiba parte din beloug de roadele pamântului. Deoi este un nume specific pagân, el a fost sfin?it prin sângele oi apoi prin via?a sfânta a unui mare numar de creotini. Prin diferite transformari oi împrumuturi lingvistice, prenumele Dumitru face parte dintr-o mare familie antroponimica: Dimitrie, Dimitru, Mitru, Mitea, Mitu, Mitac, Mitache, Mite, Mitea, Miuo, Dumitrache, Mitrache, Dimon, Dimache, Dimitran, Mitran, Dumitrao, Dumitraocu, Mitraocu, Dumitrei, Mitrei, Dumitri?a, Mitri?a, Dumitru?, Mitru? oi altele multe... precum oi forme feminine: Dumitra, Mitra, Dumitru?a, etc... Diminutivul Mimi, mai nou Mitty, este folosit oi de barba?i oi de femei.

Purtatorii acestor prenume, în ziua de 26 octombrie îl amintesc pe marele mucenic Dumitru. Sarbatoarea se mai numeote Sâmetru, Samedru, Simidriu, Sametru, probabil prin prescurtarea oi transformarea numelui latinesc Sanctus Demetrius.

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=288
Vă rugăm să respectați drepturile de autor