www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=291
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sarbatoarea Tuturor Sfin?ilor
1 noiembrie (calendarul latin)

Sarbatoarea Tuturor Sfin?ilor îoi are originea în practica Bisericii din Antiohia, care chiar din primele veacuri sarbatorea cu un fast deosebit pe to?i martirii creotinata?ii, otiu?i oi neotiu?i, în prima duminica dupa solemnitatea Coborârii Duhului Sfânt, considerând ca taria, curajul oi statornicia martirilor sunt prin excelen?a opera Duhului Sfânt, promis oi daruit Bisericii Sale de catre Cristos Mântuitorul.Biserica din Roma a adoptat aceasta sarbatoare în secolul al VI-lea. Dupa o suta de ani, Papa Bonifaciu al IV-lea a fixat data sarbatoririi tuturor martirilor la 13 mai, zi în care Panteonul roman, transformat în biserica creotina, a fost sfin?it oi dedicat Nascatoarei de Dumnezeu oi tuturor martirilor, primind numele de "Sancta Maria ad martyres" - "Sfânta Maria între martiri". În timpul slujbei solemne din ziua de 13 mai, la un anumit moment, peste mul?imea de credinciooi se revarsa o ploaie de petale de trandafiri rooii-stacojii, coborând lin de la înal?imea cupolei maiestuoase. Ulterior, sarbatoarea oi-a largit con?inutul, devenind sarbatoarea "Tuturor Sfin?ilor", oi a fost extinsa la toate bisericile din Apus. În anul 835, Papa Grigore al IV-lea a transferat sarbatoarea la 1 noiembrie, data la care se celebreaza oi astazi.

Alegerea zilei de 1 noiembrie se pare ca a fost facuta din motive de ordin simbolic oi de ordin practic. Luna octombrie este luna culesului roadelor de pe câmp, din livezi, din vii; intrând în luna noiembrie, omul începe sa se bucure de roadele muncii sale din anul respectiv. Acesta este un prilej potrivit pentru contemplarea roadelor vi?ei care este Cristos, ale activita?ii apostolice a Bisericii, ale eforturilor oi sacrificiilor oamenilor de bunavoin?a, roade întruchipate în sfin?ii din ceruri. Pe de alta parte, dupa cum ne informeaza cronicarul Ioan Beleth, cu ocazia sarbatorii Tuturor Sfin?ilor, se îndreptau spre Roma mul?imi nenumarate de pelerini dornici sa adune în mâini cât mai multe petale de trandafiri, oi în inimi bucuria întâlnirii cu Cetatea Eterna oi cu Parintele Creotinata?ii. Procurarea hranei oi a bauturii necesare pentru mul?imile venite la sarbatoare punea probleme care la 1 noiembrie, dupa luna culesului, se rezolvau mai uoor decât la 13 mai.

Prin sarbatoarea de la 1 noiembrie, Biserica aduce un omagiu solemn celor care, urmând chemarea lui Dumnezeu, au împlinit cuvântul lui Cristos: "Fi?i desavâroi?i, precum este desavâroit Tatal vostru ceresc" (Matei 5,48). Numarul lor este cu mult mai mare decât al celor declara?i ca atare de autoritatea bisericeasca oi înscrioi zi de zi în calendare. Sfântul Apostol Ioan, caruia Dumnezeu i-a dat harul de a contempla pentru o clipa locuin?a fericita a sfin?ilor, scrie în Apocalipsul sau (7,9-17): "Am privit, oi iata, o mul?ime mare pe care nimeni nu o putea numara, din toate na?iunile, triburile, popoarele oi limbile... Acestea sunt cei veni?i din asuprirea cea mare, care oi-au spalat hainele oi le-au albit cu sângele Mielului... Nu le va mai fi nici foame, nici sete; nu-i va mai bate soarele, nici caldurile, caci Mielul îi va duce la izvoarele apelor vie?ii, iar Dumnezeu va oterge orice lacrima din ochii lor." Între ei se afla oameni de toate vârstele, condi?iile sociale oi profesiunile; din toate timpurile, începând de la cei dintâi oameni oi pâna în clipa de fa?a; de pe toate regiunile pamântului, din coliba de ghea?a de la poli, ca oi din junglele Ecuadorului; provenind din toate civiliza?iile pamântului, dintre care cele mai multe astazi sunt acoperite de nisipul pustiurilor oi al uitarii omeneoti. Cinstindu-i pe sfin?i noi îl cinstim pe Dumnezeu cel Întreit Sfânt oi pe Fiul omului prin care ajungem la Tatal: "Nimeni nu vine la Tatal, decât prin mine" (Ioan 14,6); cunoaoterea oi admirarea vie?ii lor, reproducerea înfa?ioarii lor în icoane oi statui, urmarea exemplelor pe care ni le dau ei, este raspunsul nostru la îndemnul psalmistului: "Lauda?i pe Domnul în minunatele sale lucrari" (Psalmul 150). Ori, opera suprema a celui Atotputernic sunt sufletele create pentru veonicie oi sfin?ite prin "harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire tuturor oamenilor" (Tit 2,11).

Sarbatoarea Tuturor Sfin?ilor, prin lecturile propuse la Sfânta Liturghie, ne expune înva?atura Bisericii lui Cristos despre sfin?enie; ea nu consta în fapte extraordinare, impresionante, ci în realizarea practica a principiilor cuprinse în predica de pe munte. Sfin?i oi ferici?i sunt cei cu inima dezlipita de cele trecatoare, cei care sufera, cei flamânzi oi înseta?i dupa dreptate, cei cu inima curata, facatorii de pace, cei prigoni?i pentru dreptate, cei milostivi oi blânzi. În rândul sfin?ilor cinsti?i de Biserica se cuprind oi mul?imi nenumarate de oameni care, fara sa îl cunoasca pe Cristos, oi-au trait via?a în dreptatea oi iubirea aratata de harul divin prin glasul conotiin?ei; se afla oi nenumara?i creotini umili, care în tacere oi resemnare oi-au împlinit datoriile zilnicile oi au purtat crucea suferin?elor fara a atrage aten?ia altora, suportând uneori nedrepta?i amare ori ironii umilitoare; to?i aceoti sfin?i necunoscu?i împodobesc firmamentul împara?iei cereoti asemenea stelelor necunoscute noua, dar otiute oi iubite de Creatorul lor.

Aproape de noi, delimitând spa?iul existen?ei noastre sufleteoti, se afla Soarele Drepta?ii, "Cel singur Sfânt, singur Domn, singur Preaînalt", oi Fecioara Preacurata, luna ce picura lumina speran?ei în inimile stapânite de întunecimea aducatoare de nelinioti oi temeri. Alaturi de ei, sta Sfântul Ioan Botezatorul, cu ceata venerabila a patriarhilor, profe?ilor oi drep?ilor Vechiului Testament, înconjurându-l pe Sfântul Iosif, tatal purtator de grija al Fiului lui David oi so?ul preacurat al Celei mai distinse fiice a Sionului. Urmeaza sfin?ii apostoli, martirii, marturisitorii, pastori sufleteoti, înva?atori, calugari oi calugari?e, fecioare oi vaduve, ta?i oi mame, so?i oi so?ii, copiii nevinova?i oi tinerii demni oi curajooi, conducatori de popoare oi umili servitori, meseriaoi oi oameni de otiin?a, agricultori oi muncitori industriali, medici oi ostaoi etc... Din mijlocul tuturor grupurilor umane, to?i cei care în via?a pamânteasca au trait ca adevara?i copii ai lui Dumnezeu, astazi sunt ferici?i în cer oi cinsti?i în sarbatoarea Tuturor Sfin?ilor.

Sfântul Augustin ne destainuie taina sfin?eniei: "Copiii lui Dumnezeu nu se deosebesc cu nimic de fiii întunericului, decât doar prin iubire". Cuvintele Sfântului Episcop de Ippona sunt ecoul înva?aturii fundamentale a credin?ei creotine, expusa pe larg în epistolele Sfântului Apostol Ioan (1, 2, 3). "Cine zice ca este în lumina, oi îl uraote pe fratele sau, se afla înca în întuneric. Cine îl iubeote pe fratele sau, ramâne în lumina, iar în el nu este primejdie de cadere." (2Ioan 2,9-10). "Dragii mei, sa ne iubim unii pe al?ii, caci dragostea vine de la Dumnezeu oi oricine iubeote pe aproapele este nascut din Dumnezeu oi îl cunoaote pe Dumnezeu. Cine nu iubeote, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, caci Dumnezeu este dragoste... Dumnezeu este dragoste, cine ramâne în dragoste, în Dumnezeu ramâne oi Dumnezeu ramâne în el" (1Ioan 4,7.16).

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=291
Vă rugăm să respectați drepturile de autor