www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=298
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfântul Petru Canisiu (1521-1597)
21 decembrie (calendarul latin)

Sfântul Petru Canisiu, deoi s-a nascut la opt sute de ani dupa apostolul Germaniei, Sfântul Bonifaciu (680-754), oi-a meritat titlul de al doilea apostol al Germaniei; el este considerat restauratorul catolicismului în Europa centrala, deoarece a readus la sânul Bisericii Catolice o mare parte dintre cei care o parasisera urmând exemplul oi înva?atura lui Martin Luther (1483-1546).

Petru Kanys, în latineote Canisius, s-a nascut în anul 1521 la Nimegue (Nijmengen), în Olanda. Deoarece tatal sau era primarul oraoului, a avut posibilitatea sa urmeze cele mai bune ocoli ale timpului; s-a calificat în drept canonic la Louvain oi în drept civil la Colonia, pregatindu-se sa devina avocat. Timpul sau liber îl petrecea într-o manastire, oi nimeni nu banuia ca sub hainele luxoase ale fiului de primar el purta un ciliciu aspru. Citirea unei car?i mici, de curând scrisa de catre Igna?iu de Loyola, cartea «Exerci?ii Spirituale», a determinat o schimbare radicala în via?a sa. La Meinz l-a întâlnit pe Petru Faber, unul dintre primii ucenici ai Sfântului Igna?iu de Loyola, oi sub conducerea lui a ?inut timp de o luna de zile reculegerea prescrisa de Exerci?iile Spirituale. La vârsta de douazeci oi trei de ani a cerut sa fie primit în sânul calugarilor iezui?i, devenind al optulea membru - dupa cei oapte fondatori - ai Societa?ii lui Isus; se începea astfel repararea rupturii provocate de Luther prin parasirea vie?ii calugareoti.

În cadrul ordinului îmbra?ioat i s-a dat posibilitatea sa cultive studiile preferate oi sa-oi satisfaca setea de erudi?ie; activita?ii sale din aceasta perioada i se datoreaza publicarea operelor Sfântului Chiril din Alexandria, ale Sfântului Leon cel Mare, ale Sfântului Ieronim oi ale lui Osio din Cordoba. A fost chemat la Conciliul din Trento ca teolog al Episcopului din Augsburg oi consilier al Papei. Aici s-a remarcat prin cultura sa teologica, prin zelul oi activitatea sa, dar oi prin spiritul irenic, împaciuitor.

Sfântul Igna?iu l-a trimis în Sicilia, unde a întemeiat un renumit colegiu al Societa?ii lui Isus; apoi a predat teologia la Bologna oi în cele din urma a fost numit superior provincial în Germania. Timp de treizeci de ani nu a încetat sa predice, sa scrie, sa intervina la diferite autorita?i pentru cunoaoterea înva?aturii catolice oi refacerea vie?ii spirituale a Bisericii. A întemeiat numeroase colegii la Praga, München, Insbruck, Meinz, Speyer, oi în alte localita?i; a scris un catehism care între 1572 oi 1581 a fost editat de cincizeci de ori oi tradus în noua limbi. Pentru puterea lui de convingere oi influen?a exercitata asupra celor departa?i de Biserica a fost numit «ciocanul ereticilor», dar de fapt era fierul dintre ciocan oi nicovala, deoarece spre el s-au îndreptat atacuri vehemente din partea protestan?ilor, dar a avut mult de suferit oi din partea relei voin?e oi a invidiei unor catolici. În mijlocul furtunii el a ramas totdeauna senin, neobosit în munca, a iertat oi a uitat.

Papa Pius al V-lea i-a oferit demnitatea de Cardinal, dar Petru Canisiu l-a rugat cu lacrimi sa-l lase la postul sau, pentru a continua sa munceasca, sa se roage oi sa sufere. Acesta i-a fost programul sau de via?a pâna în ziua de 21 decembrie 1597 cînd a intrat în odihna din plin meritata. A fost declarat Sfânt oi Înva?ator al Bisericii de catre Papa Pius al XI-lea în anul 1925. Deoarece în calendarul vechi ziua de 21 decembrie era dedicata Sfântului Toma apostolul, comemorarea Sfântului Petru Canisiu a fost fixata la data de 27 mai; calendarul nou a stabilit comemorarea Sf. Toma la 3 mai, oi amintirea Sfântului Petru Canisiu la 21 decembrie, conform normei generale.

În însemnarile personale ale Sfântului Petru Canisiu, referindu-se la ziua cînd i s-a dat misiunea de a merge în Germania, se citesc urmatoarele: «Tu otii, Doamne, cu câta tarie oi de câte ori în ziua aceea mi-ai dat în grija mea Germania, de care urma sa ma preocup, pentru care doream sa traiesc oi sa mor.

În cele din urma, ai deschis Inima Preasfântului tau Trup, pe care o aveam înaintea ochilor, oi mi-ai poruncit sa ma aplec spre acel izvor, invitându-ma sa beau apa mântuirii din izvoarele tale, Mântuitorul meu. ai eu doream fierbinte ca din ele sa se reverse oi în mine râurile credin?ei, speran?ei oi iubirii. Eram însetat de saracie, castitate, ascultare. Î?i ceream ca Tu sa ma speli, sa ma îmbraci, sa ma împodobeoti. Dupa ce m-am apropiat de Inima Ta preadulce oi am îndraznit sa-mi potolesc setea, mi-ai promis o îmbracaminte formata din trei materiale menite sa-mi îmbrace sufletul meu gol oi sa ma întareasca în aceasta misiune; ele erau: pacea, iubirea oi perseveren?a».

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=298
Vă rugăm să respectați drepturile de autor