www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=356
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfin?ii Martiri din Vietnam
(+1745-1862)

24 noiembrie (calendarul latin)

Opera de evanghelizare, întreprinsa înca de la începutul secolului al XVI-lea, oi apoi înfiin?area primelor Vicariate Apostolice în nord (Dang-Ngoai) oi în sud (Dang-Trong) în 1659, a cunoscut de-a lungul secolelor o dezvoltare admirabila. Astazi s-a ajuns la 25 de Dieceze (10 în nord, 6 în centrul ?arii oi 9 în sud), iar catolicii sunt în numar de oase milioane (adica 10% din popula?ie); Ierarhia catolica vietnameza a fost numita de Papa Ioan al XXIII-lea la 24 noiembrie 1960.

Aceste rezultate se datoreaza oi faptului ca, înca din primii ani, samân?a credin?ei a fost udata în pamântul vietnamez de sângele abundent al martirilor, atât din clerul misionar cât oi din clerul local, precum oi din rândul poporului creotin vietnamez. Cu to?ii oi-au asumat munca apostolica, dupa cum împreuna au înfruntat pâna oi moartea pentru a da marturie despre adevarul evanghelic. Istoria religioasa a Bisericii din Vietnam înregistreaza ca au existat în total 53 de edicte, semnate de domniile Trinh oi Nguyen sau de regi care, timp de trei secole, XVII, XVIII, XIX (mai exact 261 de ani: 1625-1886), au decretat persecutarea creotinilor, una dintre cele mai violente persecu?ii din câte au existat vreodata. Au cazut astfel aproximativ 130.000 de victime, din întreg teritoriul Vietnamului. De-a lungul secolelor, aceoti martiri ai credin?ei au fost îngropa?i în morminte comune, dar memoria lor a ramas mereu vie în cadrul comunita?ii catolice.

De la începutul secolului al XX-lea, 117 din acest numar mare de eroi, respectiv cei care au îndurat suferin?ele cele mai crude, au fost ridica?i la cinstea altarelor de catre Sfântul Scaun cu ocazia a patru ceremonii de beatificare: în 1900, de catre Papa Leon al XIII-lea, 64 persoane; în 1906, Papa Pius al X-lea, 8 persoane; în 1909, Papa Pius al X-lea, 20 persoane; în 1951, Papa Pius al XII-lea, 25 persoane. Din aceotia spanioli au fost 11, to?i din Ordinii Predicatorilor (dominicanii): 6 Episcopi oi 5 preo?i; francezi au fost zece, to?i din Societatea Misiunilor Straine din Paris: 2 Episcopi oi 8 preo?i; 96 au fost vietnamezi: 37 preo?i (din care 11 dominicani), 59 laici (din care 1 seminarist, 16 catehe?i, 10 ter?iari dominicani oi o femeie).

Cronologic, martirii au murit dupa cum urmeaza: 2 sub conducerea domnitorului Trinh-Doanh (1740-1767); 2 sub domnitorul Trinh-Sam (1767-1782); 2 sub domnitorul Canh-Thinh (1782-1802); 58 sub regele Minh-Mang (1820-1840); 3 sub regele Thieu-Tri (1840-1847); 50 sub regele Tu-Duc (1847-1883). Cei 117 martiri au trecut la Domnul astfel: 75 condamna?i la decapitare; 22 spânzura?i; 6 aroi de vii; 5 ucioi prin sfâoierea trupurilor; 9 mor?i în închisoare din cauza torturilor.

Decretul de beatificare îi enumera dupa cum urmeaza pe Martirii din Vietnam (+1745-1862): Andrea Dung-Lac, preot; Tommaso Thien oi Emanuele Phung, laici; Girolamo Hermosilla, Valentino Berrio Ochoa, O.P. oi al?i oase Episcopi; Teofano Venard, preot M.E.P. oi 105 înso?itor, martiri.

www.vatican.va

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=356
Vă rugăm să respectați drepturile de autor