www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=367
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfântul Ieronim Emiliani (1486-1537)
preot

8 februarie (calendarul latin)

În par?ile Europei, secolul a! XV-lea oi al XVI-lea înseamna o perioada de pre?uire oi înflorire a culturii; din nefericire însa, ocolile nu puteau fi urmate decât de catre cei pu?ini care dispuneau de mijloace materiale oi de timp; cei mul?i, lipsi?i oi robi?i pamântului, ramâneau departe de hrana atât de necesara unei vie?i cu adevarat umane. Pentru remedierea acestei situa?ii, Dumnezeu a ridicat în Biserica sa o pleiada de suflete mari, care, în?elegând însemnatatea înva?amântului metodic pentru ridicarea paturilor sarace, oi-au propus ca misiune a vie?ii lor activitatea de instruire a tinerilor din rândurile de jos; Sfântul Ieronim Emiliani este unul dintre aceste suflete mari.

Despre primii ani de via?a ai lui Ieronim Emiliani (ori Miano, sau Miami) otim foarte pu?in. S-a nascut la Vene?ia în 1486, oi, asemenea tuturor patricienilor Republicii Serenissime, a îmbra?ioat cariera militara. Cazut prizonier la Casteinuovo în lupta împotriva Ligii de la Cambrai * (1511) oi închis într-o încapere secreta a unui castel, a început sa reflecteze profund asupra nestatorniciei oi lipsei de valoare a celor pamânteoti; este reflexia care, peste 10 ani, avea sa-l schimbe oi pe Igna?iu de Loyola, la Manresa. Pus în libertate dupa o luna de zile, lucru la care nu se aoteptase, a sim?it o vie oi puternica dorin?a de a se darui cu totul slujirii oi ajutorarii saracilor, bolnavilor, tinerilor parasi?i oi a femeilor decazute oi dornice de a se întoarce la o via?a demna. Un câmp nespus de mare se deschidea în fa?a lui. Se sfatuieote cu Ioan Petru Carafa, care avea sa devina Papa Paul al IV-lea; acesta îl supune unei perioade de peniten?a oi formare intensa pentru via?a spirituala.

Zece ani mai târziu, peste întreaga Italie se abate o foamete teribila, dupa care imediat a urmat ciuma. Ieronim vinde tot ce are, inclusiv mobila din casa, oi se dedica trup oi suflet slujirii celor ciuma?i. Era necesar ca mor?ii sa fie îngropa?i; în fiecare noapte ajuta la aceasta trista îndeletnicire. Dar era necesar ca cineva sa se gândeasca oi la cei care supravie?uiau, în deosebi la copiii care oi-au pierdut parin?ii oi la femeile pe care mizeria le aruncase în bra?ele prostitu?iei. Localita?ile din regiunea Verona, Brescia, Como, Bergamo, au fost câmpul de desfaourare a activita?ii sale atât de necesare oi binefacatoare. În aceasta perioada, într-un mic sat din ?inuturile Bergamo, a pus temeliile Asocia?iei Clericilor Regulari ** care mai apoi îoi vor lua numele de Parin?ii din Somasca. Ei au reuoit sa aduca la înfaptuire un proiect îndragit de fondatorul lor: întemeierea de ocoli gratuite, deschise tuturor, oi în care sa se foloseasca metoda, pe atunci considerata «revolu?ionara» - numita «metoda dialogata».

Sfântul Ieronim Emiliani în timp ce îngrijea pe bolnavii de ciuma din Somasca, a fost atins de necru?atoarea boala, oi a murit, trebuind sa se desparta de fiii sai mult iubi?i: saracii oi bolnavii, carora le-a daruit toata iubirea oi toate for?ele sale în decursul scurtei sale vie?i, închinata cu totul lui Dumnezeu oi oamenilor. Era 8 februarie 1537. El a fost declarat sfânt în 1767. Papa Pius al XI-lea, în 1928, l-a numit patron al orfanilor oi al tinerilor parasi?i. Sarbatoarea lui, înainte de revizuirea calendarului se ?inea la 20 iulie.

* * *

Cine cu adevarat a gustat oi s-a convins cât de bun este Domnul nu va cru?a nici o oboseala pentru a ajuta oi pe al?ii sa faca aceasta fericita experien?a. Sfântul Ieronim Emiliani ne ofera un exemplu stralucit. Prin via?a lui a dat sens viu oi numelui de Ieronim, format din cuvintele greceoti: heros = sfânt, sacru, oi onuma, varianta onoma = nume; împreuna: nume sfin?it, consacrat; se atribuia copiilor pe care parin?ii îi considerau un dar al lui Dumnezeu, sau pe care îi doreau sfin?i?i, consacra?i lui Dumnezeu.

* Alian?a încheiata în 1508 între mai multe puteri împotriva Republicii Vene?ia, pe atunci puternica prin flota, comer?ul, finan?ele oi cultura ei.
** Clerici Regulari, preo?i care nu au voturile calugareoti, dar din proprie ini?iativa se asociaza pentru a duce o via?a spirituala personala oi o activitate pastorala în cadrul unui grup ce se conduce dupa norme aprobate de Sfânta Biserica.

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=367
Vă rugăm să respectați drepturile de autor