www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=375
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfântul Hugo (1053-1132)
episcop de Grenoble
Sfântul Hugo (1024-1109)
abate de Cluny

1 aprilie (calendarul latin)

Se cunosc cel pu?in 16 sfin?i sau ferici?i care au purtat numele Hugo; între ei, mai însemna?i prin activitatea oi influen?a pe care au exercitat-o în via?a Bisericii sunt doi: Sfântul Hugo, abate (stare?) la renumita manastire benedictina din Cluny (Fran?a), oi Sfântul Hugo, episcop de Grenoble (Fran?a), reformator oi exemplu de traire creotina. Ei au trait aproape în acelaoi timp: Hugo episcop (1053-1132) oi Hugo abate (1024-1109); în multe privin?e via?a lor este foarte asemanatoare. ai unul oi altul au avut o foarte îndelungata activitate calugareasca oi preo?easca, îndeplinind însarcinari de mare însemnatate oi raspundere. La vârsta de 20 de ani Hugo de Cluny a fost sfin?it preot, apoi a devenit prior (conducator al unui sector din manastire) oi la 25 de ani este ales abate al manastirii din Cluny, un mare focar de via?a religioasa oi de cultura din acele timpuri. Hugo de Grenoble, oi-a facut studiile la Valencia oi Roma, avându-i ca profesori pe Ingmar oi Sfântul Bruno, oi dupa împlinirea vârstei de 27 de ani a fost numit de catre Papa Grigorie al VII-lea episcop de Grenoble; cu toate protestele sale oi repetatele încercari de a se retrage, timp de 52 de ani a pastorit cu în?elepciune oi dragoste dieceza ce i-a fost încredin?ata.

În acel timp, Biserica Catolica trecea printr-o perioada de mari framântari oi de scadere a nivelului de via?a spirituala a credinciooilor oi a clerului; simonia - vânzarea oi cumpararea func?iilor bisericeoti -, nepotismul oi imoralitatea multor clerici faceau ravagii în via Domnului. Sfântul Papa Grigore al VII-lea Hildebrand (1073-1085) a început opera de refacere oi reorganizare a Bisericii, opera pe care succesorii sai au continuat-o. Hugo de Cluny oi Hugo de Grenoble au raspuns la chemarile Pastorilor supremi, angajându-se cu sinceritate în lucrarea de reînnoire oi deplina daruire sufleteasca. Via?a lor personala era o marturie vie a acestei transformari. ai unul oi altul au contribuit mult la dezvoltarea vie?ii manastireoti: Hugo de Cluny este unul din principalii sus?inatori oi propagatori ai reformei vie?ii de manastire, reforma începuta oi realizata în mod stralucit în manastirea benedictina din Cluny. Aici, dupa cum nota acel sever observator, care a fost Sfântul Petru Damian, via?a calugareasca era luata în serios. "Ce sa mai spunem despre severitatea pocain?ei, pastrarea cu stricte?e a Regulei, respectul pentru sfin?enia manastirii oi a orelor de tacere? În timpul de studiu, sau de lucru, sau de citire a Sfintelor Scripturi, nimeni nu umbla pe culuoare încoace oi încolo, nimeni nu vorbeote decât în caz de trebuin?a... Participarea la serviciile divine ocupa cea mai mare parte din zi, în aoa fel încât afara de timpul folosit pentru munca, nu ramâne decât o jumatate de ora de conversa?ie. Ei vorbesc foarte pu?in".

În timpul tacerii de noapte, iar în locurile special determinate (bucatarie, sacristie, dormitorul, sufrageria oi holul exterior) chiar în timpul zilei nu se vorbeote decât prin semne alese astfel încât se exclude orice uouratate. ai Hugo de Grenoble a dovedit o în?elegere oi o pre?uire deosebita pentru rolul oi valoarea vie?ii de manastire. Când Sfântul Bruno, fostul sau profesor, împreuna cu al?i oase prieteni, au apelat la bunavoin?a lui, rugându-l sa le dea posibilitatea de a se constitui într-o manastire, el le-a oferit Valea Chartreuse, din mun?ii Alpi, unde a luat fiin?a "La Grande Chartreuse", manastire care oi astazi atrage multe suflete mari. Bruno, ajutat de episcopul Hugo, face ca din stâncile reci sa izvorasca un torent de lumina pentru sufletele însetate de adevar oi de pace.

* * *

În decursul istoriei, mai ales în Evul Mediu, mul?i creotini considerau ca vor ajunge la o purificare oi o înalta desavâroire a vie?ii daca, parasind pentru un timp locurile oi ocupa?iile obionuite, se vor duce sa viziteze Locurile sfinte unde a trait, a murit oi a înviat Isus, sau morminte ale Sfin?ilor martiri. Cartea "Urmarea lui Cristos" - "Imitatio Christi" - afirma ca pu?ini s-au întors acasa mai buni din aceste costisitoare oi primejdioase calatorii. Sufletele mari, asemenea Sfin?ilor Hugo, au în?eles ca purificarea oi desavâroirea vie?ii se realizeaza în reculegerea care ne permite sa ne apropiem sufleteote de Dumnezeu, de aceea au iubit liniotea oi retragerea în singuratate, cel pu?in pentru anumite momente ale zilei. Este o alegere în?eleapta ce da un în?eles adânc oi numelui pe care l-au purtat; numele Hugo provine din cuvântul hug = inteligen?a, putere de cunoaotere, de a în?elege valoarea lucrurilor. Sfin?ii Hugo au în?eles deplin cuvântul psalmistului: "mai de pre? este o zi în lacaoul tau, Doamne, decât mii de zile în palatele celor ce nu te au pe Tine în inima".

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=375
Vă rugăm să respectați drepturile de autor