www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=376
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfin?ii Sixt I, Sixt al II-lea oi Sixt al III-lea
Papi

28 martie (calendarul latin)

În amintirea faptului ca Domnul Isus, atunci când i-a spus lui Simon, fratele lui Andrei, ca pe el va zidi Biserica, i-a schimbat oi numele, zicându-i "Piatra", înca din vechime cei care sunt aleoi ca succesori ai Sfântului Petru îoi schimba numele, alegându-oi un altul, care eventual sa exprime unul sau mai multe aspecte ale misiunii ce le este încredin?ata. Papa ales în anul 115 oi-a luat numele de Xystus, cuvânt care în limba greaca înseamna portic, intrare triumfala într-un edificiu; astazi noi spunem mai curent, portal. Probabil ca noul ales dorea sa-oi aduca aminte ca el trebuie sa fie portalul prin care se intra în Biserica lui Cristos. Deoarece cuvântul xystus se pronun?a mai greu, în vorbirea obionuita a devenit sixtus; "Martrilogiul Roman" însa, oi rugaciunea euharistica I îl pastreaza în forma autentica Xystus (portal de intrare în Biserica lui Cristos).

Cinci sunt papii care au purtat acest nume; dintre aceotia, primii trei sunt onora?i cu numele de "Sfânt", iar Sixt al IV-lea este acela care a ordonat construirea celebrei "Capela Sixtina" din Vatican. Pe sfin?ii Sixt îi amintim în ziua de 3 aprilie, dedicata primului dintre ei de "Martirologiul Roman" vechi, deoarece comemorarea Sfântului Sixt al 2-lea, singurul re?inut în noul calendar, se face la 7 august, zi în care îl vom aminti pe Sfântul Gaetan.

Sfântul Sixt I a fost papa în doua perioade: 115-117 oi 125-127. Tradi?ia ne spune ca era de origine romana, fiu al unui oarecare Pastore, din via Lata. În timpul pontificatului sau s-a dat decretul ca laicii, îndeosebi femeile, sa nu atinga vasele sacre folosite la slujbe. Ulterior aceasta dispozi?ie a fost modificata. Tot el este cel care a orânduit ca la sfâroitul rugaciunii solemne de mul?umire - prefa?a - preotul sa invite tot poporul ca împreuna cu celebrantul sa cânte întreitul "Sfânt" - "Trisaghion". Alte date asupra vie?ii oi activita?ii lui nu avem. Nici nu se otie sigur daca a îndurat moarte de martir sau nu.

În schimb este absolut sigur ca Papa Sixt al II-lea a murit ca martir în ziua de 6 august a anului 257. Executarea lui a avut loc în baza decretului împaratului Valerian, care hotarâse decapitarea "pe loc" oi confiscarea bunurilor apar?inând episcopilor, preo?ilor oi diaconilor. Sixt a fost ucis odata cu oase diaconi ai sai; al oaptelea, Lauren?iu, a suferit aceeaoi moarte la câteva zile dupa aceea. Trupul lui Sixt al II-lea a fost înmormântat în cripta papilor, din catacombele Sfântului Calixt; amintirea lui a lasat o urma atât de luminoasa oi adânca încât s-a dispus men?ionarea lui în Canonul Roman al Sfintei Liturghii. Scriitorul Pon?iu, scriind biografia Sfântului Ciprian, se refera oi la moartea de martir a papei Sixt, pe care îl numeote "preot bun oi paonic".

Sfântul Sixt al III-lea a trait doua secole mai târziu, oi a fost Papa între anii 432-440. Prin înva?atura oi energia lui a contribuit la distrugerea pelagianismului, înva?atura greoita a lui Pelagius, care sus?inea ca omul poate ajunge la mântuire oi desavâroire numai prin puterile cu care Dumnezeu a înzestrat firea omeneasca, fara a fi necesar harul deosebit al lui Dumnezeu, daruit noua prin întruparea Cuvântului. În tinere?e oi Sixt aderase la aceasta erezie, iar acum o combatea cu atâta îndârjire, încât Sfântul Augustin l-a invitat sa fie mai moderat. Se mai aminteote faptul ca a intervenit pentru împacare între Sfântul Chiril din Alexandria oi Ioan din Antiohia. În scrisoarea pe care le-a trimis-o, noteaza: "Sfântul Apostol Petru a transmis tot ceea ce el a primit urmaoilor sai. Nu e uooara grija oi munca ce ne revine pentru ca Biserica lui Dumnezeu sa fie fara pata oi fara nici o deformare". Sixt al III-lea a fost oi un mare constructor: lui i se datoreote frumoasa bazilica Santa Maria Maggiore, precum oi zidirea din temelii, ori marirea altor biserici romane.

Deoi sunt amintite oi realizarile în domeniul construc?iilor, ori al vie?ii sociale, cea mai mare opera la care au lucrat Sfin?ii Parin?i Papi este pastrarea oi înfrumuse?area Bisericii lui Cristos, "temelie oi coloana a adevarului oi a pacii".

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=376
Vă rugăm să respectați drepturile de autor