www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=397
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfântul Patriciu (385-461)
episcop

17 martie (calendarul latin)

Patriciu este apostolul oi patronul Irlandei, deoarece el este cel care cu în?elepciune oi rabdare a semanat din beloug Sfânta Evanghelie în aceste ?inuturi; irlandezii îi spun Patraig oi englezii Patrick. Datele biografice asupra vie?ii lui sunt pu?ine oi în parte înca neclare; se re?ine ca sigur ca s-a nascut în anul 385 oi a murit în anul 461, aproape de Down, astazi rebotezata Downpatrik, în Ulstre, Irlanda de Nord. S-a nascut într-o localitate din ?ara Galilor, în vestul Angliei; de tânar, la vârsta de 16 ani, a fost prins de pira?i oi dus în insula alaturata, Irlanda, pe atunci locuita de cel?i oi sco?ieni, care erau înca pagâni. Pira?ii l-au purtat prin târgurile irlandeze ca sa-l vânda ca sclav. Întâlnirea cu viitoarea patrie adoptiva a fost astfel dura, iar oederea acolo tot atât de neplacuta; de doua ori a încercat sa fuga, dar a fost prins, readus în Irlanda oi supus unui regim sever; a treia oara însa, a reuoit sa scape. Petrecuse oase ani de sclavie.

Se va mai întoarce în Irlanda, dar nu ca sclav, ci ca vestitor al Sfintei Evanghelii. Între timp s-a pregatit pentru viitoarea misiune facând serioase studii teologice la Auxerre, sub conducerea Sfântului Gherman. A întreprins oi o lunga calatorie în Italia, vizitând mai multe manastiri înfloritoare. S-a îndreptat apoi spre Irlanda, în anul 432, trimis fiind de însuoi Sfântul Parinte Papa, care l-a numit succesor al primului episcop, Palladiu. Buna reuoita a misiunii Sfântului Patriciu în Irlanda trebuie atribuita organizarii inteligente pe care el a otiut sa o creeze în aceasta insula lipsita de centre oraoeneoti oi împar?ita în numeroase triburi oi clanuri conduse de capetenii independente. Mai presus de toate, a otiut sa se adapteze la condi?iile sociale ale locurilor, formând un cler indigen oi mici comunita?i creotine în sânul fiecarei clase, fara a respinge obiceiurile oi practicile tradi?ionale.

ai-a dat un interes deosebit sa converteasca pe capii de triburi, bineotiind ca exemplul lor va fi imediat urmat de supuoii lor. În diferite puncte ale Irlandei a construit manastiri care au devenit celebre oi în jurul lor s-au format nucleele viitoarelor oraoe. Patriciu a avut multe greuta?i din partea ereticilor pelagiani (urmaoi ai înva?aturii lui Pelagius). Aceotia sus?ineau ca pentru a ajunge la desavâroirea creotineasca este suficienta o educa?ie oi o forma?ie corecta a faculta?ilor umane oi nu este nevoie de o interven?ie deosebita a harului divin, ob?inut prin rugaciune oi sfintele sacramente. Pentru a se dezvinova?i, Patriciu a scris o Marturisire - "Confessio" aratând ca toata munca sa misionara este raspunsul la o porunca dumnezeiasca oi ca aversiunea sa fa?a de pelagiani se întemeiaza pe adevarul teologic ca harul divin este necesar pentru mântuirea oi desavâroirea omului. Munca neobositului misionar a dat roade excelente, care s-au pastrat de-a lungul veacurilor; o dovedeote marea oi frumoasa coroana de sfin?i irlandezi, precum oi neclintitul lor ataoament fa?a de credin?a stramooeasca.

* * *

Foarte raspândit în Irlanda, datorita Sfântului Patriciu, acest nume este pu?in folosit în alte par?i. Este un cuvânt latinesc: patricius, care arata o persoana facând parte din senat oi având drepturi politice depline. La origine sta cuvântul pater = tata, deoarece senatorii erau numi?i patres. La noi a ajuns prin limbile greaca oi slava în formele Patrichie, Patrichi, Patrichia; mai nou este luata forma apuseana de Patricia. Pentru un creotin, oi fara îndoiala Sf. Patriciu s-a gândit la fel, numele acesta aminteote cuvintele Apostolului: "nu mai suntem straini oi calatori, ci din chiar familia lui Dumnezeu". Sfântul Pavel exprima acelaoi adevar ca oi înva?atorul: "nu va mai numesc pe voi, slugi, ci prieteni; sluga nu cunoaote tainele stapânului, dar eu v-am spus tot ce am auzit de la Tatal".

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=397
Vă rugăm să respectați drepturile de autor