www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=398
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfântul Turibiu de Mongrovejo (1538-1606)
episcop

23 martie (calendarul latin)

Cu inten?ia de a arata ca sfin?enia vie?ii poate fi realizata în orice parte a pamântului, noul calendar propune cinstirii credinciooilor din întreaga Biserica pe un sfânt care pâna acum era cunoscut doar în ?ara în care a activat, în Peru, America de Sud, unde a fost episcop de Lima.

În anul 1594, scriind regelui Spaniei, Filip al II-lea, episcopul Turibiu Alfons de Mongrovejo facea un mic bilan? al activita?ii sale: 5.000 de kilometri strabatu?i în mare parte pe jos, administrarea tainei Sfântului Mir la 60.000 de credinciooi (Turibiu nu otia ca între aceotia se aflau oi trei viitori sfin?i: Roza de Lima, Francisc Solano oi Martin de Porres). Situa?ia Americii Latine ar fi fost cu totul alta daca succesorii lui Turibiu oi to?i creotinii în general ar fi nutrit aceeaoi dragoste oi acelaoi respect fa?a de to?i oamenii pe care le-a avut el oi prin care a meritat titlul de "Apostol al Perului oi un nou Sfânt Ambroziu".

S-a nascut în 1538, dintr-o familie nobila, în localitatea Leon din Spania; a facut studii la Valladolid, Salamanca oi Santiago de Compostella, unde a luat licen?a în drept. În anul 1573 este numit procuror general oi în aceasta calitate intra în contact cu regele Filip al II-lea, care îi apreciaza cunootin?ele oi calita?ile extraordinare. La cererea regelui, papa Grigore al XIII-lea îl numeote arhiepiscop de Lima, în America de Sud, cu toate ca Turibiu era doar un simplu credincios. Dupa pregatirea cuvenita trece prin toate treptele preo?iei oi în august 1580 este consacrat episcop. Pu?in dupa aceasta pleaca spre America, unde ajunge în primavara anului 1581 oi îoi ia în primire locul de pastorire: un teritoriu imens, cu o lungime de 5.000 km, oi o suprafa?a de aproape 6 milioane de kilometri patra?i.

Timp de 25 de ani va fi vazut exclusiv în slujba poporului lui Dumnezeu. Deseori spunea: "Timpul este unicul nostru bine oi va trebui sa raspundem în fa?a asprului judecator de modul cum l-am folosit". A fost adevaratul organizator al Bisericii în America de Sud; în acest scop a ?inut 10 sinoade diecezane, oi trei sinoade provinciale, dintre care cel mai important a fost primul, desfaourat la Lima în anul 1582; urmarile însemnate pe care le-a avut pot fi comparate cu ale Conciliului Ecumenic Tridentin, care a reorganizat oi reînnoit via?a întregii Biserici Catolice. În 1591 a întemeiat primul seminar din America; a intervenit cu energie împotriva abuzurilor unor calugari oi i-a încurajat sa ia în grija parohiile cele mai sarace oi mai greu de pastorit; a ridicat numarul parohiilor de la 150 la 250.

A avut totdeauna o iubire ne?armurita pentru localnicii indios oi cultura lor. În sinodul de la Lima, cu o îndrepta?ita ironie a invitat pe spanioli, care se considerau mai inteligen?i decât indigenii, sa faca efortul de a înva?a o limba noua, aoa cum ei îi sileau pe localnici sa înve?e spaniola... ai tocmai într-o bisericu?a a popula?iei indios, în ziua de 23 martie 1606, zi în care se celebra Joia Mare, a primit Sfânta Împartaoanie oi ungerea de pe urma; apoi, senin, asemenea muncitorului care a sfâroit cu bine lucrul, a închis ochii pentru totdeauna, în timp ce preotul oficiant cânta psalmii 116 oi 31. "Veseli?i-va în Domnul oi va bucura?i, drep?ilor, fi?i preamari?i în veci voi cei care iubi?i dreptatea din toata inima".

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=398
Vă rugăm să respectați drepturile de autor