www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=401
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfântul Felix
preot martir

30 august (calendarul latin)

Martirologiul Roman aminteote 68 de sfin?i care au purtat numele de Felix. În ziua de 30 august se comemoreaza un preot din oraoul Roma, martirizat în timpul împaratului Diocle?ian. Când era condus la locul de execu?ie, un necunoscut din mul?ime a cerut sa fie omorât oi el pentru Cristos. Dorin?a i s-a împlinit, dar când au cautat sa-i afle numele, nu au reuoit sa dea de nici un indiciu; atunci, l-au men?ionat cu numele Adauctus, care ar putea fi tradus alaturatul sau adaugatul. Istoria acestor doi martiri este interesanta oi din punct de vedere arheologic.

Dupa execu?ia lor, au fost îngropa?i într-o cripta din Cimitirul Commodillei, pe Calea Celor aapte Biserici, nu departe de Bazilica "Sfântului Pavel" oi dincolo de zidurile oraoului. Cripta a fost transferata de papa Siriciu în bazilica, apoi marita oi decorata cu fresce de catre papii Ioan I oi Leon al III-lea. A devenit astfel un loc cautat de pelerini oi de credinciooii evlaviooi, pâna spre sfâroitul Evului Mediu, când multe catacombe oi sanctuare subterane au cazut în uitare oi au fost devastate. Cimitirul Commodillei, cu mormântul lui Felix oi al lui Adauctus, a fost descoperit în anul 1720, dar bucuria descoperirii lor a durat pu?in, deoarece bolta micii bazilici subterane s-a prabuoit. Peste ruine s-au aoternut din nou uitarea oi parasirea, pâna în 1903, când bazilica a fost restaurata definitiv. Cu aceasta ocazie, s-a descoperit una dintre cele mai vechi fresce paleocreotine, în care este reprezentat Sfântul Petru primind cheile în prezen?a Sfin?ilor atefan, Paul, Felix oi Adauctus.

Dupa autorul unei Passio, "Istorie a suferin?elor", scrisa în secolul al VII-lea, când cultul lor era în plina înflorire, Felix a fost un preot al bisericii din Roma, condamnat la moarte în timpul persecu?iei lui Diocle?ian. Pe când se îndrepta spre locul execu?iei, pe drumul care duce la Ostia, din mul?imea de fra?i în credin?a, dar oi de curiooi, s-a desprins un necunoscut care s-a îndreptat spre convoiul ce înainta încet; a ajuns la un pas de ostaoii însarcina?i cu îndeplinirea sentin?ei, a strigat cu glas puternic ca oi el este creotin oi ca vrea sa aiba aceeaoi soarta ca oi preotul Felix. A fost ascultat pe loc. Dupa ce i-au taiat capul lui Felix, cu aceeaoi sabie au retezat oi capul cutezatorului care a îndraznit sa sfideze legile împaratului. Dar cine era el? Nimeni dintre cei prezen?i nu-l cunootea oi, pentru aceasta, comandantul ostaoilor a însemnat "unus adauctus", "unul care s-a adaugat", de unde oi numele de Adauctus, "eo quod sancto Felici auctus sit ad coronam martyrii" - "deoarece s-a alaturat de sfântul Felix la coroana martiriului".

Episodul a ramas viu în amintirea Bisericii Romane, care i-a unit pe cei doi martiri într-o singura comemorare, ajungându-se pâna acolo încât unele izvoare scrise îi considera fra?i. Însemnarea cea mai veche despre cei doi martiri apare într-un poem al papei Damasus, care îl elogiaza pe preotul Varus pentru faptul ca le-a împodobit mormântul. Raspândirea cultului lor în Europa de nord se datoreaza prezen?ei unor fragmente din osemintele lor, daruite so?iei lui Lotar, Ermengarda, de catre papa Leon al IV-lea.

Prenumele Adauctus se poate traduce prin "Asociatul" sau "Alaturatul", sau "Omul de alaturi"; deoi a fost folosit o singura data, el sugereaza datoria pe care creotinul o are de a-i respecta oi a-i iubi oi pe aceia carora nu le cunoaote numele, dar care calatoresc alaturi de el pe acest pamânt.

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=401
Vă rugăm să respectați drepturile de autor