www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=47
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfântul Isidor (560-636)
Episcop oi înva?ator al Bisericii

4 aprilie (calendarul latin)

Sfântul Isidor, Episcop de Sevilia, este unul dintre cei mai mari Parin?i latini, care a reuoit sa adune într-un sigur corp de cunootin?e tot ce Sfin?ii Parin?i ai Bisericii au transmis secolelor viitoare în domeniul credin?ei oi al culturii. El a scris o carte foarte citita în întreg Evul Mediu, "Cartea despre originea lucrurilor", un fel de "enciclopedie" în care a adunat, cu zel, dar uneori fara spirit critic, principalele descoperiri oi cunootin?e ale otiin?ei de pâna atunci. Deoi a lucrat enorm de mult pentru raspândirea cuceririlor otiin?ifice, el a ramas în primul rând un Episcop zelos, preocupat de formarea oi maturizarea culturala oi morala a clerului Bisericii din Spania. În acest scop a întemeiat un colegiu bisericesc, prototip al viitoarelor seminarii, daruind o mare parte din timpul oi energiile sale instruirii candida?ilor la preo?ie.

Isidor s-a nascut în jurul anului 560, în oraoul Cartagina (Cartagina Spaniei) unde tatal sau a fost înalt func?ionar imperial, într-o casa în care sfin?enia era parca o însuoire de familie. Trei fra?i au devenit Episcopi oi sfin?i ai Bisericii: Leandru, Fulgen?iu oi Isidor; o sora, Florentina, a ajuns calugari?a, fiind ridicata oi ea la cinstea altarelor. Leandru, fratele mai mare, a fost tutorele oi înva?atorul lui Isidor, ramas orfan în frageda copilarie.

Viitorul "Înva?ator al Bisericii", autor al unui foarte mare numar de car?i, în care vorbeote despre probleme din toate domeniile cunoaoterii umane, de la agronomie la medicina, de la teologie la economie casnica, la început a fost un student nepasator oi foarte pu?in dispus sa se aplece asupra car?ilor. Într-o zi, s-a apropiat de o fântâna ca sa-oi astâmpere setea oi privirea i-a fost re?inuta de oan?urile adânci sapate în piatra dura de funia moale cu care se tragea ciutura cu apa. A în?eles atunci ca perseveren?a oi voin?a omului pot învinge cele mai grele piedici în via?a.

S-a întors cu o reînnoita dragoste de munca la car?ile sale, oi atât de mult a progresat în înva?atura încât oi-a meritat renumele de cel mai înva?at om al timpului sau. A intrat în rândul clericilor din Sevilia oi a preluat, în urma mor?ii fratelui sau, scaunul episcopal al acestei Dieceze. Ca oi fratele sau, a fost Episcopul cel mai popular oi cu cea mai mare autoritate în epoca sa; pentru acest motiv a fost ales sa prezideze al patrulea Conciliu din Toledo (633), Conciliu de o deosebita însemnatate pentru Biserica din Spania. Citirea continua a scrierilor Sfântului Augustin oi ale Sfântului Grigore cel Mare l-a ajutat sa devina, alaturi de Boetius oi Cassiador, primul sistematizator oi organizator al culturii creotine.

O legenda ne spune ca, pe când Isidor era abia de o luna, un roi de albine s-a apropiat de leaganul sau oi a depus pe buzele lui un râule? de miere, ca o prevestire a înva?aturilor substan?iale oi dulci care într-o zi aveau sa fie rostite de buzele nevinovatului copil de atunci.

atiin?a lui adânca oi vasta, totdeauna înso?ita de o umilin?a sincera oi o dragoste atotcuprinzatoare i-au meritat titlul de "doctor egregius" - "înva?ator stralucit" oi aureola de sfânt.

* * *

Prenumele Isidor face parte dintre numele vechi greceoti preluate de catre creotini, chiar atunci când în?elesul lor era legat de mitologie. Isidor este cuvântul compus din numele Isis, zei?a a naturii oi a fertilita?ii la egipteni, oi doron=dar; împreuna înseamna dar al zei?ei Isis. Credin?a creotina nu a eliminat astfel de nume, deoarece valoarea unei vie?i este data de faptele omului, nu de numele pe care îl poarta. "Martirologiul Roman" are înscrioi un numar de zece sfin?i care au purtat numele de Isidor. Exista oi o forma feminina, Isidora, cu prescurtarea Dora. Sfântul Isidor, episcopul de Sevilia, ne avetizeaza prin istoria vie?ii sale ca numai munca perseverenta ne ajuta sa cunoaotem adevarata rodnicie atât pe tarâmul cunoaoterii cât oi al credin?ei.

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=47
Vă rugăm să respectați drepturile de autor