www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=48
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfântul Marcelin (sec. IV)
martir

6 aprilie (calendarul latin)

Moartea de martir a Sfântului Marcelin, înalt func?ionar imperial oi prieten al Sfântului Augustin, este legata de schisma donatista, care timp de mai bine de un secol a sfâoiat pacea oi unitatea Bisericii din Africa.

Ruptura a început în anul 310, când a fost ales Episcop de Cartagina Cecilian; Episcopul Donat, care dorea sa ocupe acest post, sus?inut de o parte dintre credinciooi, a afirmat ca alegerea lui Cecilian nu este valabila, deoarece fusese sfin?it Episcop de catre Episcopi "tradatori" - "traditores"; aoa erau numi?i cei care pe timpul lui Diocle?ian au predat car?ile sacre spre a fi arse, cum cerea un decret al împaratului; ei erau considera?i pacatooi publici.

Episcopul Donat, ai carui partizani se numeau donatioti, oi-a motivat împotrivirea în urmatoarele doua puncte: Biserica este formata numai din oameni sfin?i; sfintele sacramente oficiate de pacatooi nu au valoare. Era o înva?atura noua oi straina de înva?atura Bisericii Universale; ea forma acoperirea unor cauze de ordin regional oi social: conflictul dintre Numidia oi Africa proconsulara, oi diferendele între baotinaoi oi proprietarii romani. Aici se afla explica?ia faptelor care au dus la condamnarea lui Marcelin, sfântul pe care îl amintim astazi.

Marcelin îndeplinea în Cartagina func?ia de tribun oi notar imperial. Sfântul Augustin ni-l prezinta ca pe un bun tata de familie, creotin exemplar, foate cunoscut pentru prestigiul oi credin?a lui: "fama et pietate notissimus". Dornic de a cunoaote cât mai adânc adevarurile credin?ei, s-a adresat adesea Sfântului Augustin, rugându-l sa-i lamureasca diferite puncte discutate. Acestei curiozita?i, vrednice de toata lauda, a piosului func?ionar datoram câteva dintre operele marelui teolog din Ippona, Sf. Augustin. Aoa sunt: "Despre iertarea pacatelor", "Despre Duh oi litera", oi celebra carte "Despre Sfânta Treime". Marcelin nu a mai ajuns sa citeasca aceasta ultima carte, deoarece între timp s-au petrecut evenimente grave. În anul 411, la Cartagina are loc o conferin?a a Episcopilor catolici oi donatioti; Marcelin, în calitate de tribun participa oi el; în referatul adresat împaratului Onoriu da câotig de cauza par?ii catolice; ca urmare, împaratul a promulgat un edict prin care donatiotii erau proscrioi, oi în consecin?a, daca nu renun?au la pozi?ia lor ar fi avut de suferit neplaceri mari. Drept razbunare, donatiotii îl acuza pe Marcelin ca este complice în complotul lui Eraclian împotriva împaratului. Acuza?ia este foarte grava, oi Marcelin a fost condamnat la moarte în ziua de 13 septembrie, de catre guvernatorul Marius. Dupa un an de zile, împaratul însuoi recunoaote greoeala savâroita de justi?ia romana. Acuza?ia de complicitate la complot a fost anulata, oi hotarârile luate de tribunul Marcelin au fost sanc?ionate. Biserica îl cinsteote ca martir, deoarece nici în fa?a mor?ii nu a acceptat sa renun?e la adevarul propovaduit de Biserica lui Cristos.

***

Numele Marcelin este o modificare a numelui Marcel, iar acesta provine de la numele Marcu. În antichitatea greaca oi romana numele de Marcus se dadea copiilor nascu?i în luna Martie, sau copiilor pe care parin?ii îi doreau sa fie viteji în razboaie, deoarece Marcus înseamna om închinat lui Marte - zeul razboiului. Pentru creotini, numele Marcu aminteote de unul dintre cei patru evanghelioti, ucenic credincios al sfin?ilor apostoli Petru oi Pavel. Amintirea acestui nume era o invita?ie la cunoaoterea oi urmarea cu credin?a a înva?aturii Sfântului Apostol Petru, pe care Marcu a exprimat-o în evanghelia care-i poarta numele. Tribunul Marcelin din Cartagina a raspuns cu statornicie la aceasta chemare.

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=48
Vă rugăm să respectați drepturile de autor