www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=49
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfântul Ioan Baptista de la Salle (1651-1719)
preot

7 aprilie (calendarul latin)

Fiu al unei familii nobile oi înstarite (familia La Salle), nascut în marele oi istoricul orao Reims (Fran?a) în anul 1751, a primit la botez numele de Ioan Baptista. Înzestrat cu calita?i intelectuale excep?ionale, înca de la vârsta de 16 ani este ales în rândul canonicilor catedralei din Reims; face studii stralucite la Universitatea Sorbona din Paris oi la vârsta de 27 de ani, în 1678, este sfin?it preot. Reîntors la Reims, este însarcinat sa se ocupe de ocolile din orao. În acea vreme, înva?atura, chiar oi cea elementara, era un privilegiu pentru cei înstari?i, în timp ce marea majoritate, simpli muncitori, agricultori, servitori, erau cu totul lipsi?i de posibilitatea de a înva?a carte. Ioan de la Salle începe sa sus?ina ideea ca oi copiii paturilor sarace au dreptul la înva?atura. Renun?a la calitatea de canonic, cauta doisprezece tineri care împartaoeau acelaoi ideal oi împreuna formeaza o asocia?ie numita: Congrega?ia "Fra?ii acolilor Creotine", cu scopul de a se consacra formarii intelectuale oi morale a copiilor oi tinerilor din rândurile poporului de jos.

Sfântul întemeietor este convins ca educa?ia acestor copii oi tineri nu era numai un drept al lor, ci oi o datorie pentru societate oi Biserica. De obicei, în ocolile timpului erau primi?i numai tineri destina?i sa devina oameni politici, diploma?i sau medici, ori preo?i. Ioan de la Salle oi colaboratorii sai sus?in principiul universalita?ii oi al gratuita?ii înva?amântului. Pentru traducerea în practica a acestui principiu, ei aduna copii de pe strada, organizeaza diferite cercuri de studiu, ?in consfatuiri cu parin?ii, încurajându-i oi ajutându-i sa colaboreze cu ei la formarea tinerilor, ini?iaza ocoli de ucenici oi chiar centre de reeducare a copiilor delicven?i.

Aceste ac?iuni oi metode neobionuite au trezit împotrivirea multora, chiar din rândul autorita?ilor bisericeoti oi civile, care sus?ineau ca este nedemn pentru un nobil oi un canonic sa se coboare în rândul celor de jos. Ioan însa era convins ca împlineote o porunca a lui Dumnezeu.

În ocoala oficiala de atunci se preda limba latina oi se insista în chip deosebit asupra materiilor tradi?ionale: literatura, filosofie, teologie, drept, medicina; în ocolile "populare" ale Fra?ilor s-a introdus limba materna oi un înva?amânt cu caracter elementar oi profesional: cititul, scrisul, ortografia, aritmetica, catehismul. Clasele erau împar?ite pe sec?ii, dupa nivelul intelectual al elevilor; dintre ei, cei mai înainta?i trebuiau sa ajute pe colegii mai pu?in dota?i. acoala lasalliana avea însa în primul rând o orientare profesionala, urmarind sa pregateasca pe copiii din popor pentru o meserie bine retribuita.

Un loc însemnat în programul de ocoala îl aveau activita?ile industriale oi exerci?iile practice cu diferite instrumente de lucru. Dar fiecare zi de ocoala trebuia sa înceapa cu o jumatate de ora de religie, timp dedicat reflexiei oi conversa?iilor în legatura cu via?a spirituala. Aceasta norma este urmata oi astazi în ocolile Fra?ilor, acum raspândite pe întreg pamântul.

La începutul misiunii oi activita?ii sale inovatoare, extrem de dificile, Ioan Baptista de la Salle a putut conta pe în?elegerea oi elanul a doisprezece voluntari, care au acceptat sa îmbrace haina calugariei în noua congrega?ie oi sa se consacre cu toata inima înva?amântului în ocolile populare; când, în ziua de 7 aprilie 1719, îoi dadea obotescul sfâroit în oraoul Rouen, noua Congrega?ie avea peste 200 de membri, distribui?i în 22 de oraoe ale Fran?ei. La aceasta a contribuit oi faptul ca sfântul fondator al "Fra?ilor acolilor Creotine" a întemeiat o ocoala de pregatire a viitorilor profesori oi maeotri, ini?iativa geniala care astazi este continuata în acolile Normale sau Pedagogice. Maeotrii forma?i în aceste ocoli erau oameni cu o cultura solida oi înzestra?i cu virtu?ile care formeaza zestrea absolut necesara a unui educator: în?elepciunea, pruden?a, rabdarea, bunatatea, zelul, pietatea oi generozitatea. Sfântul Ioan Baptista de la Salle este unul dintre cei mai lumina?i educatori ai Bisericii, precursor al multor metode pedagogice moderne; el a fost ridicat la cinstea altarelor în anul 1900, de catre Papa Leon al XIII-lea. Amintirea lui ne arata în mod convingator ca un adevarat urmao al lui Cristos pre?uieote oi cultiva activitatea de însuoire a cunootin?elor otiin?ifice.

* * *

În unele par?i se obionuieote a se da copiilor numele de Ioan Botezatorul, acesta exprimând dorin?a parin?ilor ca fiul lor sa fie sub ocrotirea Înainte-Mergatorului lui Isus, sau sa aiba în el un model de via?a creotineasca; este un obicei frumos, care însa în par?ile noastre nu se practica. De fapt, to?i cei care poarta numele de Ion (Ioan) îoi serbeaza numele cu prilejul Bobotezei, cinstindu-l deci pe Ioan Botezatorul - deoi "Martirologiul Roman" aminteote 52 de sfin?i cu numele Ioan, la date diferite, oi trei cu numele de Ioan Botezatorul.

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=49
Vă rugăm să respectați drepturile de autor