www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=56
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfântul Pius al V-lea (1504-1572)
Papa

30 aprilie (calendarul latin)

În ziua de 7 octombrie 1571, armatele creotine scufundau în apele marii, la Lepanto, puternica oi pâna atunci nebiruita flota a turcilor. Din acea zi a început decaderea imperiului otoman. Pius al V-lea este numit Papa victoriei de la Lepanto, nu pentru ca ar fi fost un razboinic, ci pentru ca datorita autorita?ii oi prestigiului sau personal a reuoit sa potoleasca neîn?elegerile dintre statele europene oi sa le uneasca într-o "sfânta alian?a" care sa se opuna înaintarii amenin?atoare a for?elor turceoti. În ziua de 7 octombrie 1571, spre seara, Papa Pius al V-lea da ordin sa se traga toate clopotele din Roma oi invita pe credinciooi sa aduca mul?umire lui Dumnezeu pentru victoria ob?inuta. Pe atunci nu existau mijloacele de comunicare rapida pe care le avem noi astazi, oi Papa, dupa ce petrecuse toata ziua rugându-se Rozariul Maicii Domnului, a avut, pentru o frac?iune de secunda, viziunea sfâroitului triumfal al luptei.

Înainte de a fi ales Papa, în anul 1566, Pius al V-lea se numea Michele Ghisleri. El s-a nascut în 1504, în localitatea Bosco Merengo, din Italia; la vârsta de 14 ani a intrat în manastirea calugarilor dominicani oi dupa pregatirea cuvenita a fost sfin?it preot. Dovedind calita?i cu totul excep?ionale, strabate pe rând toate treptele ierarhice: profesor, stare? de manastire, superior provincial, inchizitor la Como oi Bergamo, Episcop, Cardinal, mare inchizitor, Episcop de Mondori oi apoi Papa. Titlul de inchizitor poate sa îl faca antipatic în ochii omului de astazi, dar trebuie ?inut cont de faptul ca procurorii acelor timpuri se numeau inchizitori oi erau aleoi de obicei, din rândul clerului. Într-adevar, Pius al V-lea a fost un Papa incomod, aoa cum sunt to?i acei care vor sa reformeze moravurile decazute ale unei societa?i; dar este un titlul de mare cinste pentru el, acela de a fi stârpit simonia oi nepotismul din Curia Romana.

Pius al V-lea a avut oi misiunea enorm de grea de a duce la îndeplinire hotarârile Sinodului Ecumenic Tridentin (sinod ?inut în oraoul Trento, din nordul Italiei, între anii 1545-1563, cu scopul de a promova o reforma autentica a Bisericii); astfel a restaurat obliga?ia reziden?ei pentru Episcopi, clauzura pentru calugari, celibatul oi sfin?enia vie?ii pentru preo?i, vizitele pastorale ale Episcopilor, dezvoltarea misiunilor, corectarea car?ilor liturgice, cenzura publica?iilor privitoare la credin?a oi moravuri. Disciplina aspra pe care Sfântul Pontif o cerea de la to?i membrii Bisericii a fost oi norma permanenta a vie?ii sale personale. Mai întâi ca Episcop oi Cardinal, apoi în calitate de Papa, a trait via?a ascetica a unui calugar ceroetor. Foarte apropiat de cei mici, cu dragoste de parinte fa?a de lumea simpla, a aratat o severitate de neclintit fa?a de cei care loveau în unitatea Bisericii; astfel, nu a ezitat sa o excomunice pe regina Angliei, Elisabeta I (1558-1603) oi sa decreteze destituirea ei, deoi era conotient de urmarile tragice pe care gestul sau avea sa le abata asupra credinciooilor catolici englezi.

Pius al V-lea moare la 1 mai 1572, la vârsta de 68 de ani. Creotinatatea a plâns pe un pastor mare oi sfânt. Mormântul, chiar îndata dupa moarte, a fost venerat cu pietate. În 1712, Pius al V-lea a fost declarat în mod oficial Sfânt oi sarbatoarea i-a fost fixata la 5 mai. Noul calendar îl comemoreaza în ziua de 30 aprilie.

* * *

Pius este un supranume atributi de romani împara?ilor oi persoanelor care dovedeau un respect deosebit oi o afec?iune vie fa?a de zei oi de religie; respectul oi afec?iunea se îndreptatu oi spre persoanele sau lucrurile care au o strânsa legatura cu divinitatea, în primul rând parin?ii - de aici pietatea filiala - oi apoi fiin?a umana în general, privita ca opera suprema a lui Dumnezeu. Pietatea autentica imprima o nota de bunatate oi delicate?e. Creotinii au reluat acest nume, cu gândul de a le reaminti datoria de respect oi iubire fa?a de Tatal ceresc. Conform obiceiului din vechime, doisprezece Papi, la alegerea lor, oi-au luat supranumele de Pius: între aceotia trei sunt înscrioi în catalogul sfin?ilor: Pius I (+155) la 11 iulie; Pius al V-lea (1501-1572) la 30 aprilie; oi Pius al X-lea (1935-1914) la 21 august. Pius al V-lea ne-a reamintit ca adevarata pietate se dovedeote nu numai prin efuziuni delicate ale inimii, dar oi în energia de a îndeparta ceea ce umbreote sfin?enia oi bunatatea lui Dumnezeu. Sanatatea individuala oi sociala au trebuin?a nu numai de hrana pregatita oi oferita de mâini delicate, dar oi de bisturiul mânuit cu energie oi cu dragoste. Aceasta a fost misiunea Sf. Pius al V-lea.

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=56
Vă rugăm să respectați drepturile de autor