www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=6
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfântul Ilarie de Poitiers (-367)
Episcop oi Înva?ator al Bisericii

13 ianuarie (calendarul latin)

A fost numit "Atanasie* al Occidentului", oi pe drept, deoarece numeroase sunt punctele de asemanare cu vestitul luptator din Alexandria; fiind contemporan cu Atanasie, Ilarie s-a nascut la începutul secolului IV la Poitiers, Fran?a, oi tot aici a murit în anul 367. Au avut de luptat amândoi împotriva aceluiaoi adversar - erezia ariana - oi au participat la polemicile teologice prin discursurile oi mai ales prin scrierile lor. Asemenea lui Atanasie, deoarece nu a acceptat deciziile conciliului arian de la Beziers din 356, din ordinul împaratului Constan?iu a fost exilat în Frigia, ?inut din par?ile Rasaritului.

Contactul cu Rasaritul a fost providen?ial pentru Episcopul din Poitiers. În cei cinci ani pe care i-a petrecut aici a înva?at limba greaca, a descoperit scrierile marelui înva?at creotin Origene oi a cunoscut vasta opera teologica a sfin?ilor Parin?i orientali, adunând astfel o documentare de prima mâna pentru cartea care i-a adus titlul de înva?ator al Bisericii: "De Trinitate"- "Despre Sfânta Treime". Aceasta carte, intitulata mai întâi, oi mai fericit, "De Fide adversus Arianos" - "Înva?atura de credin?a împotriva ereticilor ariani", era de fapt cel mai important oi mai profund tratat aparut pâna atunci despre adevarul credin?ei creotine.

În exil fiind, nu a ramas inactiv. Prin lucrarea de propor?ii mai mici "Contra Maxentium" - "Împotriva lui Maxen?iu", se ridica energic chiar împotriva împaratului Constan?iu, combatând ceea ce mai târziu s-a numit "cezaro-papismul", preten?ia împaratului de a se amesteca în disputele teologice oi în treburile interne ale disciplinei bisericeoti. Reîntors la Poitiers, curajosul Episcop oi-a reluat munca pastorala, ajutat cu mult succes de tânarul Martin, viitorul Episcop de Tours.

Sfântul Ilarie era fiul unei familii necreotine oi cautase timp îndelungat sa ajunga la cunoaoterea adevarului asupra valorii oi rostului vie?ii omeneoti; a apelat la luminile diferitelor filosofii, îndeosebi a neoplatonismului, care a lasat o urma adânca în gândirea lui. Cautarea raspunsului la întrebarea care-l framânta l-a condus la citirea Bibliei, unde, în sfâroit, a gasit ceea ce cauta; atunci, s-a convertit la creotinism. Când a devenit creotin era un nobil proprietar de pamânt, casatorit oi tata al unei fete, Abra , pe care o iubea cu multa gingaoie. Nu la mult timp dupa botez, a fost aclamat de catre popor drept Episcop al oraoului natal. Au trecut oase ani de munca intensa consacrata studiului oi predicarii înainte de a fi fost silit sa plece în exil, care, dupa cum am vazut, a contribuit la formarea lui cultural-teologica. Alaturi de calita?ile stralucite de polemist oi aparator al purita?ii credin?ei, în pieptul lui batea o inima de tata oi de pastor. Om în lupta, oi, mai om, în victorie, a avut grija de Episcopii care-oi recunooteau greoeala, oi chiar le-a aparat dreptul de a-oi relua slujba de Episcopi.

* Sf. Atanasie, Episcop de Alexandria, a desfaourat o vasta activitate în par?ile Orientului, în vederea combaterii ereziei ariene.

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=6
Vă rugăm să respectați drepturile de autor