www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=65
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfântul Ciril de Alexandria (370-444)
Episcop - înva?ator al Bisericii

27 iunie (calendarul latin)
18 ianuarie (calendarul bizantin)

Sfântul Ciril, nascut în anul 370, a condus cu fermitate oi în?elepciune Biserica din Egipt între 412 oi 444, anul mor?ii sale, participând în acelaoi timp, prin lupta lui pentru dreapta credin?a, la una dintre perioadele cele mai grele ale întregii Biserici din Rasarit. Aceasta fermitate în slujba pastrarii înva?aturii creotine, oi curajul dovedit în apararea adevarului catolic, arata sfin?enia marelui Episcop de Alexandria, sfin?enie care, cel pu?in în Occident, a fost recunoscuta destul de târziu: abia sub pontificatul Papei Leon al XIII-lea (1878-1903), cultul sau a fost extins în întreaga Biserica din Occident, oi i s-a dat titlul de "înva?ator al Bisericii".

Pentru apararea dreptei credin?e împotriva erorilor lui Nestorie, Episcop de Constantinopol, Sfântul Ciril s-a pus în primejdia de a fi trimis în exil, oi pentru câteva luni a suportat umilin?a închisorii. "Noi, scria el, pentru credin?a lui Cristos, suntem gata sa suferim orice: lan?uri, închisoare, lipsa de cele necesare vie?ii oi chiar moartea." La Conciliul Ecumenic din Efes, unde Ciril a adus o contribu?ie foarte însemnata, a fost condamnat Nestorie, care provocase o adevarata furtuna în sânul Bisericii, punând în discu?ie maternitatea divina a Fecioarei Maria.

Este un titlu de glorie pentru Episcopul din Alexandria ca a elaborat în aceasta ocazie o teologie autentica oi limpede a Întruparii Domnului: "Este în afara de orice îndoiala ca Emanuel are doua firi: firea dumnezeiasca oi firea omeneasca. Totuoi Isus este o singura fiin?a: Fiul unic al lui Dumnezeu, Dumnezeu adevarat oi totodata om adevarat: nu un om îndumnezeit, asemenea acelora care devin partaoi ai naturii divine prin har, ci Dumnezeu adevarat care pentru mântuirea noastra a îmbracat firea omeneasca." De o deosebita însemnatate este cea de a patra omilie, dintre cele oapte rostite în timpul Conciliului din Efes, celebra "Sermo in laudem Deiparae" - "Lauda Nascatoarei de Dumnezeu". Este un model stralucit de predica mariana, în care Ciril preamareote mare?ia divina a misiunii Preacuratei Fecioare Maria, Adevarata Maica a lui Dumnezeu, prin partea pe care a avut-o în conceperea oi naoterea umanita?ii Cuvântului Întrupat.

Teolog cu mare putere de patrundere, orator stralucit, Sfântul Ciril a fost în acelaoi timp oi un pastor de suflete vigilent oi plin de dragoste. Afara de tratatele exclusiv doctrinare, de la el ne-au ramas 156 de "Omilii asupra Evangheliei Sfântului Luca", cu un caracter pastoral oi practic, oi cele mai cunoscute "Scrisori Pastorale", cuprinzând 29 de omilii pascale. Potrivit obiceiului de atunci, data Paotelui era anun?ata de catre Episcopul locului printr-o scrisoare pastorala în care se facea o prezentare a înva?aturii credin?ei oi se dadeau îndrumari de via?a practica, în raport cu împrejurarile concrete ale vie?ii bisericeoti. Sfântul Ciril subliniaza adevarul ca Cristos înviat, biruitor al mor?ii, Dumnezeu adevarat, este Fiul adevarat al Preacuratei Fecioare Maria oi bucuria învierii aduce o noua expresie de recunootin?a oi cinste fa?a de Mama Celui Înviat. Aoezata pe aceasta temelie, via?a creotina se afla pe drumul adevarat, firesc.

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=65
Vă rugăm să respectați drepturile de autor