www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=66
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfântul Irineu (? - 200)
Episcop oi martir

28 iunie (calendarul latin)
23 august (calendarul bizantin)

Om al pacii, dupa nume oi dupa fapta - numele Eirenaios în greceote înseamna "dedicat pacii" - Sfântul Irineu astfel era caracterizat de catre creotinii din Galia care îl trimisesera în fruntea unei delega?ii catre Papa de la Roma: "Luptator înflacarat pentru Testamentul lui Cristos". La Roma, Irineu a facut cinste numelui sau, îndemnând la modera?ie pe Papa Victor oi sfatuindu-l cu respect sa nu excomunice Bisericile din Asia, care nu vroiau sa serbeze Paotele la aceeaoi data cu al comunita?i creotine. Cu aceeaoi dorin?a de pace, acest om ponderat a intervenit pe lânga episcopii altor comunita?i creotine pentru triumful bunei în?elegeri oi al unita?ii, prin pastrarea tradi?iei apostolice spre a combate ra?ionalismul ereziei gnosticilor.

Dintre scrierile sale ne-au ramas în întregime cele cinci car?i "Adversus haereses" - "Împotriva ereziilor", în care Irineu se arata a fi nu numai teologul cel mai echilibrat oi profund al misterului Întruparii, dar oi unul dintre pastorii cei mai comple?i, mai apostolici oi mai catolici care au slujit Biserica lui Cristos. Se simte ca lupta lui împotriva ereticilor se hraneote din rugaciune oi dragoste.

Irineu era de loc din Asia Mica. Între cele mai frumoase amintiri ale tinere?ii sale este întâlnirea cu Policarp din Smirna, episcop sfânt "care a fost instruit de martorii oculari ai vie?ii Cuvântului", îndeosebi de catre apostolul Ioan, care îoi stabilise la Smirna sediul sau. Prin Sfântul Policarp, Irineu se afla în strânsa legatura cu apostolii. Dar apoi a parasit Asia Mica, a stat un timp la Roma oi, în cele din urma, s-a stabilit la Lyon. Aici, în anul 177 a avut loc o persecu?ie grea împotriva creotinilor, persecu?ie ce a facut mul?i martiri, dar Irineu nu se afla printre ei, deoarece tocmai atunci era la Roma, unde fusese trimis de comunitatea creotina din Galia, pentru a discuta cu Papa Elefterie unele probleme de ordin doctrinar: una din aceste probleme se referea la erezia montanista, propagata de un grup de fanatici veni?i din Orient, care predicau dispre?ul fa?a de via?a oi bucuriile acestei lumi oi anun?au ca fiind iminenta venirea de pe urma a lui Cristos.

Întorcându-se la Lyon, Irineu a devenit episcop al acestei Biserici în anul 178, în urma decesului episcopului nonagenar, Sfântul Fotino, care a murit ca martir; el a condus Biserica din Lyon pâna la moarte, în anul 200. Deoi nu s-a putut dovedi ca a fost martirizat, totuoi Biserica îl cinsteote ca atare.

Sfântul Irineu ramâne un adevarat martor al credin?ei, într-o perioada de grea persecu?ie: câmpul sau de activitate a fost foarte întins, daca ?inem seama ca probabil nu exista un alt episcop în Galia oi în ?inuturile apropiate din Germania vecina. Deoarece limba lui materna era greaca, el a înva?at limbile "barbare", pentru a putea vesti Evanghelia popoarelor celtice.

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=66
Vă rugăm să respectați drepturile de autor