www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=70
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfânta Veronica Giuliani (1660 - 1727)
9 iulie (calendarul latin)

Sfânta Veronica Giuliani este una dintre marile "mistice" ale secolului al XVIII-lea.

În epoca moderna se constata tendin?a de a se da în?elesuri profane unor termeni privind realita?i oi trairi sufleteoti ale vie?ii creotine. Astfel, cuvântul "dumnezeiesc" este folosit cu în?elesul de: splendid, minunat; cuvântul "martir", la început rezervat pentru a preamari pe creotinii care oi-au dat via?a marturisind credin?a lor pentru Cristos, astazi este atribuit tuturor celor care oi-au pus via?a în primejdie, ori chiar oi-au pierdut via?a în apararea unei cauze sau idei. La fel, s-a dat alt în?eles cuvintelor "mistic", "mistica", vorbindu-se de o "mistica a rasei" sau "mistica a supraomului". În?elesul cuvântului "mistic", folosit oi popularizat în lucrarile de spiritualitate creotina, se refera la apropierea dintre sufletul omenesc oi Dumnezeu, oi se atribuie persoanelor privilegiate care, prin har divin oi corespundere totala din partea lor, au ajuns sa cunoasca oi simta realitatea profunda a iubirii, puterii oi în?elepciunii lui Dumnezeu. Trairea obionuita a vie?ii spirituale oi experien?a mistica pot fi comparate cu modul în care cunoaotem organismul omenesc privindu-l cu ochiul liber sau cu ajutorul razelor X. Pentru profanul neavizat, aparatura oi miocarile radiologului apar ca ceva fara în?eles, uneori bizare. Tot aoa, din experien?a misticilor, creotinul cu via?a spirituala obionuita nu sesizeaza decât latura exterioara, uneori spectaculoasa, aoa numitul spectacol mistic, cum ar fi: minunile, profe?iile, stapânirea asupra for?elor naturii, chiar manifestarile diabolice, viziunile, extazele, incendiile interioare, stigmatele.

Sfânta pe care o amintim în ziua de 9 iulie s-a nascut în anul 1660 la Mercatelle, lânga Urbino (Italia), fiind a oaptea fiica a so?ilor Francisc oi Benedicta Giuliani. La vârsta de oaptesprezece ani a intrat la manastirea calugari?elor clarise din Citta di Castello, luându-oi numele de Veronica, în amintirea acelei femei pioase care cu dragoste oi curaj a oters cu marama ei fa?a plina de sânge a lui Isus, pe când se îndrepta spre muntele Golgota. Dupa mai mul?i ani de umila via?a calugareasca, traita cu daruire în rugaciune oi munca, Veronica începe o experien?a mistica extraordinara. Despre aceasta nu s-ar fi aflat nimic în afara zidurilor aspre ale manastirii, daca duhovnicul sau nu i-ar fi poruncit sa noteze zilnic în jurnalul personal destainuirile pe care i le facea Isus Rascumparatorul, ale carui suferin?e Veronica le retraia periodic în toate amanuntele. "În anul 1697 - citim în jurnalul ei - în ziua de Vinerea Sfânta, diminea?a înainte de a se lumina ... Dumnezeu a revarsat asupra mea un har deosebit, daruindu-mi semnele oi durerile pe care Cuvântul Divin facut om le-a purtat pentru mântuirea mea. Sim?eam în adâncul inimii mele o durere de moarte."

Astfel descrie ea primirea stigmatelor (semnele ranilor Domnului): "Am vazut din Preasfintele Sale rani cinci raze stralucitoare oi toate se îndreptau spre fa?a mea ... În patru raze erau cuiele oi în una se afla lancea, ca de aur, toata numai foc; ea mi-a strapuns inima." În anul 1727, în ziua de vineri 9 iulie, dupa o boala grea care durase 33 zile, Veronica, împreuna cu Cristos rastignit îoi încredin?eaza sufletul în mâinile Tatalui Ceresc. Dupa moarte, trupul sau, care purta înca semnele ranilor Domnului, a fost supus unei autopsii oi medicii au constatat ca într-adevar inima era strapunsa dintr-o parte în alta. "Când am vazut stigmatele - marturiseote Veronica în jurnalul sau - am plâns mult oi din toata inima l-am rugat pe Domnul sa binevoiasca a face ca ele sa fie ascunse de privirile altora." Dorin?a i-a fost ascultata, deoarece din ordinul superiorilor a trait toata via?a într-o încapere mica, separata de contactul cu alte persoane. Dar filele numeroase ale jurnalelor sale, scrise într-o perioada de mai bine de 30 de ani oi care publicate cuprind un numar de 44 de volume, sunt un adevarat tezaur ascuns, care a îmboga?it literatura mistica creotina cu nenumarate pagini luminoase, izvoare de lumina oi curaj pentru sufletele iubitoare de autentica traire a vie?ii în Dumnezeu.

Deoi Ursula Giuliani, alegându-oi la intrarea în manastire, numele de Veronica, nu s-a gândit la sensul etimologic al cuvântului, e bine de amintit ca acest nume traduce numele grecesc Berenike, cu sensul de: purtatoare, aducatoare de victorie (pherein = a aduce, a purta; nike = victorie). De asemenea, numele de Veronica a fost pus în legatura oi cu expresia formata din cuvintele: vera = adevarata oi eikon = asemanare, imagine, icoana, atribuindu-se unei pânze pe care se afla imaginea fe?ei lui Isus Cristos, pânza considerata a fi marama cu care o femeie din Ierusalim a oters fa?a lui Isus din Nazaret, pe când îoi ducea crucea spre locul execu?iei. Alaturând cele doua interpretari ale numelui Veronica, el ne reaminteote gândul adânc al Sfântului Pavel: "Aceia pe care Dumnezeu i-a otiut mai dinainte, i-a ales sa poarte Chipul Fiului Sau ... oi i-a condus la marirea Sa" (Rom. 8, 30).

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=70
Vă rugăm să respectați drepturile de autor