www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=79
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfin?ii Ioachim oi Ana
Parin?ii Maicii Domnului

26 iulie (calendarul latin)
9 septembrie (calendarul bizantin)

Sfintele Evanghelii nu amintesc nimic despre parin?ii Preacuratei Fecioare Maria, dar scrierile apocrife, nerecunoscute de Biserica deoarece con?in oi adaugiri inexacte, ne dau multe amanunte. Din ele se otiu ca mama Fecioarei Maria se numea Ana, iar tatal Ioachim. Amândoi erau din tribul lui Iuda, tribul din care a fost ales Regele David oi traiau o via?a sfânta; stapâneau mari turme de oi, dar, din nefericire, o grea durere le umbrea via?a: nu aveau copii. La evrei, faptul acesta se considera o pedeapsa de la Dumnezeu oi constituia o dezonoare pentru familie; uneori li se refuza primirea darurilor pe care le duceau la Templu. Mâhnit oi umilit, Ioachim a plecat cu turma la munte, unde a ramas timp de cinci luni, pâna când un înger îl sfatuieote sa revina la Ierusalim; acelaoi înger, trimis de Dumnezeu, îi destainuie Anei ca la întoarcerea so?ului de pe munte ea va fi mama. Plina de fericire, Ana merge în întâmpinarea lui Ioachim oi-l întâlneote la "Poarta Aurita". O bucurie adânca le cuprinde sufletele când se privesc unul pe altul oi împreuna mul?umesc lui Dumnezeu ca le-a ascultat rugaciunea îndelungata. În prima perioada a cultului Sfin?ilor Ioachim oi Ana, pictorii au ales tocmai aceasta întâlnire a so?ilor ferici?i pentru a le cinsti amintirea în sfintele icoane. Mai târziu, Sfânta Ana va fi reprezentata ?inând-o în bra?e sau alaturi de ea pe copila Maria oi citind împreuna Cartea Sfânta. Urmând exemplul mamei lui Samuel despre care se vorbeote în Cartea I a Regilor cap. 1 oi 2, parin?ii Mariei au încredin?at pe copila lor, înca de la frageda vârsta de 3 ani, Templului din Ierusalim, pentru a fi crescuta oi formata în cunoaoterea Car?ii Sfinte oi în iubirea de Dumnezeu; momentul prezentarii la Templu a Maicii Domnului este amintit de Biserica în ziua de 21 noiembrie.

Cultul parin?ilor sfin?i ai Maicii Domnului este foarte vechi, îndeosebi în par?ile Rasaritului; în anul 550, împaratul Justinian a zidit la Constantinopol o bazilica în cinstea Sfintei Ana; oi astazi Biserica Orientala ?ine anual trei sarbatori în cinstea bunicii Domnului nostru Isus Cristos. Din Rasarit, cinstirea Sfintei Ana s-a raspândit în Apus oi în anul 1584 a fost instituita o sarbatoare oficiala pentru întreaga Biserica.

Referitor la so?ul Sfintei Ana s-a pastrat o anumita rezerva, deoarece car?ile apocrife care îl aminteau îi atribuiau nume diferite; afara de numele Ioachim, tatal Maicii Domnului a mai purtat numele de Cleofa, Sadac, Eli. În anul 1584 când s-a fixat sarbatorirea Sfintei Ana, Sfântul Ioachim a fost trecut în calendar la 20 martie, pentru ca din 1738 sa fie sarbatorit în duminica dupa Sfânta Maria Mare, iar din 1913 în ziua de 16 august; noul calendar liturgic îl readuce alaturi de so?ia lui oi se hotaraote comemorarea Sfin?ilor Ioachim oi Ana la data de 26 iulie.

"Dupa roade se cunoaote pomul", spunea Isus în Evanghelie; familia batrânilor Ioachim oi Ana a daruit lumii o floare oi un fruct unic: Preacurata Fecioara Maria care printr-un privilegiu divin extraordinar a fost scutita de pacatul stramooesc, pentru a deveni templul viu al lui Dumnezeu facut om. Dupa sfin?enia rodului putem cunoaote valoarea oi sfin?enia celor care i-au dat via?a, Sfin?ii Ioachim oi Ana.

Sarbatorirea în aceeaoi slujba a Sfin?ilor Ioachim oi Ana, parin?ii Maicii Domnului oi bunicii lui Isus, este un omagiu adus bunicilor oi o reamintire a datoriei de a cinsti pe parin?ii parin?ilor nootri.

Ioachim este numele folosit oi în Vechiul Testament; se compune din numele lui Dumnezeu, Iahvé, oi un alt cuvânt care poate însemna: "a acorda, a împlini" sau "a ridica, a uoura (pe un nenorocit)"; împreuna au în?elesul: "Dumnezeu acorda" ceea ce i s-a cerut sau "Dumnezeu ridica", scapa pe cel nenorocit de ocara. Numele acesta se dadea copiilor dori?i oi ceru?i în rugaciune de la Dumnezeu; prin naoterea lor împlineau rugaciunea parin?ilor oi ridicau ocara ce apasa familia fara copii. În româneote mai are formele: Achim, Ichim, Oachim, Ioachim, Chima, Chimel, Chinea, Chinu; din limba italiana se preia uneori si numele Gioachino.

Ana este unul dintre cele mai raspândite prenume feminine. Dupa diferitele forme ale unui cuvânt ebraic, poate avea în?elesul de "gra?ioasa, amabila, dragu?a" sau "Iahvé - Dumnezeu - a avut mila, a fost îndurator, a fost darnic", cu în?elesul de: "a revarsat multe daruri, calita?i". De ziua Sfintei Ana, 26 iulie, îoi sarbatoresc ziua numelui oi persoanele care poarta numele derivate din cuvântul Ana: Anica, Nica, Anicu?a, Nicu?a, Cu?a, Anioca, Nioca, Aniooara, Ani?a, Ni?a, Anuca, Anuoa, Nuoa, Anuoca, Anu?a, Nu?a, U?a, Anca, Ancu?a; precum oi formele mai noi: Aneta, Neta, Neti, Netu?a, Anita, Anina, Ani, Nana. Toate aceste nume invita la grija de a cultiva darurile sufleteoti în care se vede adevarata frumuse?e a unei femei.

Sfântul Pavel doreote ca femeile "sa-oi faca podoaba din sfiala oi din cumin?enie, nu din împletirea parului, din aur, din margaritare sau din veominte de mare pre?, ci din fapte bune, precum se cuvine unor femei care afirma ca sunt credincioase" (I Tim. 2, 9-10).

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=79
Vă rugăm să respectați drepturile de autor