www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=8
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfântul Antonie (250-356)
stare? - abate

17 ianuarie (calendarul latin)
17 ianuarie (calendarul bizantin)

Cel mai ilustru calugar al Bisericii creotine din primele veacuri a murit la vârsta de peste o suta de ani. Despre el ni s-a pastrat unul dintre cele mai frumoase modele de biografie a unui sfânt. Autorul istoriei vie?ii Sfântului Antonie este Sfântul Atanasie, care i-a fost prieten oi ucenic zelos. El nu a trecut cu vederea nici un amanunt care ar fi putut aduce o lumina referitor la personalitatea, deprinderile, caracterul, operele oi gândirea celui care pe drept cuvânt este numit "Parintele monahismului", ini?iatorul vie?ii calugareoti. S-a nascut la Como, localitate în centrul Egiptului. La vârsta de 20 de ani, Antonie paraseote toate pentru a urma întocmai sfatul lui Isus: "Daca vrei sa fi desavâroit, mergi, vinde tot ce ai..." La început s-a retras într-un ?inut pustiu oi neprimitor, printre vechi morminte parasite; apoi s-a stabilit pe malul Marii Rooii, unde timp de 80 de ani a dus via?a de pustnic.

Experien?a "vie?ii în pustiu", în sens real sau figurat, este acum o metoda de via?a ascetica, metoda axata pe austeritate, sacrificiu oi cea mai mare singuratate; Sfântul Antonie, chiar daca nu este ini?iatorul ei, este exemplul cel mai stralucit oi mai antrenant. De fapt, fara ca el sa fi redactat vreo regula de via?a monahala oi fara sa fi încurajat pe al?ii ca sa-l urmeze în deoert, Antonie a exercitat o puternica influen?a mai întâi asupra conceta?enilor sai, oi apoi asupra Bisericii întregi.

Deoi pe atunci nu existau mijloacele moderne rapide de comunica?ie, mesajul extraordinarei sale aventuri spirituale s-a raspândit atât de departe încât din întregul Orient au început sa alerge spre el, pentru a primi sfat oi întarire spirituala, calugari, pelerini, preo?i, episcopi oi mul?i suferinzi oi nevoiaoi. Însuoi Constantin cel Mare oi fiii sai au pastrat legatura cu sfântul pustnic. Cu toata dragostea lui fa?a de singuratate oi tacere, Antonie nu oi-a neglijat datoria pe care o are orice creotin de a folosi oi spre binele altora darurile revarsate de Dumnezeu în sufletul propriu. De doua ori a parasit sihastria sa oi s-a dus la Alexandria: prima data pentru a încuraja pe creotinii prigoni?i de împaratul Maximilian Daia, iar a doua oara a raspuns chemarii Sfântului Atanasie oi a venit sa îndemne pe creotini la urmarea cu statornicie a înva?aturilor proclamate de Conciliul Ecumenic din Niceea (325).

Nu putem vorbi despre acest iluminat "contestatar" fara a aminti ispitele diabolice care i-au tulburat singuratatea în pustiu; aceste ispite au oferit unor pictori, spre exemplu lui Domenico Moreli, motivul de a-l reprezenta în mijlocul unui grup de femei provocatoare. Sfântul Antonie a fost ?inta a numeroase ispite din partea celui Rau, care îi aparea sub diferite chipuri de îngeri, oameni, animale. Deoi cu o înfa?ioare aspra de pustnic, acest sfânt oi om adevarat este foarte cinstit ca protector al animalelor domestice, un rol umil care-l face cu atât mai popular oi mai iubit. În unele par?i este numit "Sfântul Anton cel Mare".

* * *

Cuvântul latin Antonius, de fapt de origine etrusca, a devenit în româneote Anton oi Antonie. În timpul renaoterii, acest nume era pus în legatura cu cuvântul grecesc anthos=floare. În aceasta perspectiva, poate, exprima, pentru cei care îl poarta, gândul ca omul este o floare a crea?iunii, chemat sa devina o floare a paradisului.

Când ne retragem sa ne odihnim, sau sa ne luam masa, sau sa ne recreem în aerul curat al muntelui, nu ne separam de oameni, dar ne pregatim sa le fim mai folositori; când ne retragem "în pustiu" pentru rugaciune, nu ne separam de oameni, dar ne oferim fiin?a oi for?ele pentru a aduce între ei un strop din bunatatea oi pacea lui Dumnezeu. Sfântul Antonie - oi în general to?i sfin?ii - aduc pe pamânt nu un strop, ci o ploaie de pace oi bunatate.

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=8
Vă rugăm să respectați drepturile de autor