www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=84
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfin?ii Elisabeta oi Zaharia
Parin?ii Sfântului Ioan Botezatorul

5 noiembrie (calendarul latin)
5 septembrie (calendarul bizantin)

Despre via?a parin?ilor Sfântului Ioan Botezatorul, Sfânta Elisabeta oi Sfântul Zaharia, nu cunoaotem decât amanuntele pe care ni le da Sfântul Luca în istorisirea naoterii Înainte Mergatorului lui Isus Cristos oi a vizitei pe care Fecioara Maria a facut-o la veriooara ei. Totuoi, pu?inele cuvinte ale evanghelistului ne arata temelia sfin?eniei lor: spiritul de rugaciune, încrederea totala în Dumnezeu oi îndeplinirea cu sinceritate a prescrierilor legii divine.

"Pe timpul lui Irod, regele Iudeii, traia un preot cu numele Zaharia, din grupul lui Abia; femeia lui cobora din neamul lui Aaron oi se numea Elisabeta. Amândoi erau drep?i înaintea lui Dumnezeu oi urmau fara abatere toate poruncile oi hotarârile Domnului. Dar nu aveau copii, caci Elisabeta era sterila, oi amândoi erau înainta?i în vârsta.

În timp ce Zaharia îoi îndeplinea serviciul de preot la rândul grupului sau, a fost desemnat prin sor?i, dupa datina preo?easca, sa intre în Templul Domnului, pentru tamâiere. La ceasul tamâierii toata mul?imea poporului se afla afara în rugaciune.

Un înger al Domnului îi aparu atunci, stând la dreapta altarului tamâierii. La vederea lui, Zaharia se cutremura oi-l cuprinse frica. Dar Îngerul îi zise: "Nu-?i fie teama, Zaharia, caci rugaciunea ta a fost ascultata. Elisabeta, so?ia ta, î?i va naote un fiu oi-i vei pune numele de Ioan. Tu vei tresalta de veselie, oi de naoterea lui se va bucura multa lume, caci va fi mare înaintea Domnului... înca din sânul maicii sale va fi umplut de Duhul Sfânt, oi pe mul?i dintre fiii lui Israel îi va readuce la Domnul Dumnezeul lor... Zaharia îi zise îngerului: "Dupa ce voi cunoaote acest lucru ? Caci eu sunt batrân oi so?ia mea de asemenea este înaintata în vârsta". Îngerul îi raspunse: "Eu sunt Gabriel, care stau în fa?a lui Dumnezeu. Am fost trimis sa-?i vorbesc oi sa-?i aduc aceasta veste buna. Iata, pentru ca nu ai crezut cuvintele mele, care se vor împlini la timpul lor, vei fi mut oi nu vei putea vorbi pâna în ziua în care acestea se vor împlini".

"Când se sfâroisera zilele serviciului sau, se întoarce acasa. Dupa câtva timp, Elisabeta, so?ia lui, ramase însarcinata, dar a tacut despre aceasta timp de cinci luni. Zicea în sufletul ei: "Minunat lucru a facut Domnul pentru mine, în ziua în care a binevoit sa înlature ocara mea din fa?a oamenilor". ... Când s-a împlinit timpul sa nasca, Elisabeta nascu un fiu. Vecinii oi rudele ei auzisera ca Domnul a copleoit-o cu milostivirea sa oi se bucurara împreuna cu ea. În ziua a 8-a au venit pentru ceremonia taierii împrejur a pruncului oi voiau sa-l numeasca Zaharia, dupa numele tatalui sau. Dar mama interveni zicând : "Nicidecum! Se va chema Ioan!" Ei îi zisera : "Nu este nimeni printre rudele tale care sa poarte acest nume". Atunci l-au întrebat prin semne pe tatal sau, ce nume vrea sa-i dea. El ceru o tabli?a oi scrise aceste cuvinte: "Numele lui este Ioan...". În aceeaoi clipa i se deschise gura oi vorbea preamarind pe Dumnezeu... Zaharia profe?i astfel:

"Binecuvântat sa fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, caci a vizitat oi a rascumparat pe poporul sau... Iar tu, copile, te vei chema Profet al Celui Prea Înalt, caci vei merge înaintea Domnului sa-i pregateoti calea, sa-i dai poporului sau cunootin?a mântuirii prin iertarea pacatelor, dato-rita bunata?ii înduratoare a Dumnezeului nostru. Mul?umita ei va veni la noi Cel Rastignit din înal?imi, ca sa fie lumina pentru cei ce zac în întuneric oi în umbra mor?ii oi sa îndrepte paoii nootri pe calea pacii" (Luca 1,5-80).

Cu trei luni înainte de naoterea "copilului", Elisabeta a fost vizitata de veriooara sa mai mica, Fecioara Maria, ea însaoi purtând taina unui mister dumnezeiesc. Maria "intra în casa lui Zaharia oi o saluta pe Elisabeta. Cum auzi salutul Mariei, copilul tresari în sânul ei, iar Elisabeta fu umpluta de Duh Sfânt oi exclama zicând : "Binecuvântata eoti tu între femei oi binecuvântat este rodul trupului tau. De unde îmi este dat mie sa vina la mine mama Domnului meu ? Caci iata, cum a ajuns glasul salutului tau la urechile mele, copilul a tresarit de veselie în sânul meu. Ferice de aceea care a crezut, pentru ca lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului, se vor împlini" (Luca 1,39-45).

Pentru femeia evreica, maternitatea era semnul vizibil al binecuvântarii lui Dumnezeu. Dar sterilitatea Elisabetei a fost terenul pentru interven?ia minunata a harului lui Dumnezeu, care îoi înfaptuieote lucrarile sale: "ex nihilo" - pornind de la nimic. "Sânul nerodit al Elisabetei, oi acela consacrat de buna voie fecioriei al Mariei, sunt imaginea poporului aflat pâna acum în pustiu, dar aproape de clipa regasirii fecundita?ii sale promise prin legamântul încheiat cu Dumnezeu" (Maertens). Este gândul exprimat oi de Zaharia în cântarea sa profetica.

Cântarea lui Zaharia - "Benedictus", este considerata drept ultima profe?ie a Vechiului Testament oi prima profe?ie a Noului Testament. Marea opera a mântuirii a început în taina, în tacerea oi rugaciunea din casa Mariei de la Nazaret oi în aceea a so?ilor Zaharia oi Elisabeta de la Ain Karin, un satule? care nu a fost înca precis identificat, aflat la circa cinci mile de Ierusalim. Salutarea Elisabetei adresata veriooarei sale Maria va fi repetata de-a lungul veacurilor, ori de câte ori se va rosti îngerescul "Ave Maria".

Dupa naoterea fiului lor loan, în care tatal iluminat de Duhul Sfânt l-a vazut pe Înaintemergatorul lui Mesia, cei doi so?i sfin?i dispar în umbra, ca lumina firava a lunii la apari?ia luminii stralucitoare a soarelui Cristos, dupa legea pe care Ioan Botezatorul o va enun?a mai târziu: "Trebuie ca El sa creasca, iar eu sa ma micoorez" (Ioan 3,30).

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=84
Vă rugăm să respectați drepturile de autor