www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=95
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Sfântul Felix de Valois (?- 1212)
pustnic

20 noiembrie (calendarul latin)

Mul?i dintre regii Frantei au apar?inut unei mari familii numita Valois, dupa numele ?inutului în care stramooii lor oi-au avut proprieta?ile oi castelele, ?inut aflat la nord de Paris. Între stramooii îndeparta?i ai dinastiei Valois se afla oi Sfântul Felix de Valois. El a trait în veacul al XIII-lea. În aceasta perioada, Europa oi creotinatatea au avut de suferit foarte mult din partea pira?ilor care veneau pe Marea Mediterana, oi coborând pe uscat luau ostatici oi-i vindeau apoi ca sclavi în nordul Africii. Pentru rascumpararea acestora se cereau sume mari de bani sau al?i oameni în schimb.

Felix, fiul unei familii nobile din Valois, renun?ând la comodita?ile oferite de situa?ia lui, s-a retras într-o padure, spre a-oi afla pacea sufletului în desavâroita unire cu Dumnezeu, petrecându-oi via?a în rugaciune oi în munca. Aici a fost vizitat într-o zi de catre un profesor de la universitatea din Paris, Ioan de Matha (1160-1213), venit sa-i ceara sfatul asupra unui gând ce-i framânta sufletul de multa vreme: i se parea ca Dumnezeu îl cheama sa paraseasca activitatea placuta a înva?amântului oi sa încerce a traduce în fapta legea iubirii creotine, facând ceva pentru eliberarea nenumara?ilor creotini afla?i în suferin?ele oi primejdiile robiei. Pustnicul Felix i-a destainuit ca oi el a avut acea inspira?ie. Dupa ce s-au rugat împreuna, au hotarât sa întemeieze un institut, sub forma de ordin calugaresc, care sa cultive în inimile creotinilor conotiin?a responsabilita?ii fa?a de soarta fra?ilor lor cazu?i în sclavie, sa pregateasca barba?i vrednici, capabili de a se jertfi pe ei îoioi, sa adune fondurile necesare oi sa organizeze ac?iunea de eliberare. Institutul a fost pus sub ocrotirea Preasfintei Treimi, izvorul oi icoana vie a Iubirii, iar membrii institutului s-au numit trinitarieni. Dupa ce în anul 1198 au primit aprobarea Papei Inocen?iu al III-lea, Felix a întemeiat oi a condus un institut al "Sfintei Treimi" în Fran?a, iar Ioan a facut acelaoi lucru în Italia.

Istoria ne arata ca ini?iativa lor a redat libertatea oi chiar via?a la mii de creotini cazu?i în mâinile pira?ilor; acesta este rodul pre?ios al în?elepciunii oi iubirii Sfântului Felix de Valois oi a prietenului sau, Sfântul Ioan de Matha, care au în?eles ca deplina unire cu Dumnezeu se realizeaza în slujirea aproapelui aflat în suferin?a, slujire ce este adevarata oi statornica numai daca izvoraote oi se hraneote din studiu oi din rugaciune.

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=95
Vă rugăm să respectați drepturile de autor