www.profamilia.ro /studiu.asp?lumdinlum=14
 
 STUDIU 

Lumina din lumina
Curs de introducere în Sfânta Scriptura
pr. Iosif Bisoc OFMConv

achizitionare: 12.09.2003; sursa: Editura Serafica

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior Abrevieri si sigle

AAS   Acta Apostolicae Sedis
AA.VV.   Autori diferiti
CBC   CATEHISMUL BISERICII CATOLICE, Tr. rom. A Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti. Libreria Editrice Vaticana (Città del Vaticano 1993)
CEI   Conferenza Episcopale Italiana
DS   DENZINGER - SCHÖNMETZER, Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Editio 36.
DV   CONCILIUL VATICAN II,  Constitutia Dogmatica despre Revelatia Divina, Dei Verbum
GS   CONCILIUL VATICAN II, Constitutia pastorala privind Biserica în lumea contemporana, Gaudium et spes
NA   CONCILIUL VATICAN II, Declaratie despre relatiile Bisericii cu religiile necrestine, Nostra Aetate

Sigle

cfr.   confer
ib   ibidem
nr.   numarul
nn.   numerele
p.   pagina
pp.   paginile
o.c.   opus citatum
s. u.   si urmatoarele
vol.   volumul
voll.   volumele

Prescurtarile cartilor biblice

VECHIUL TESTAMENT

1. Pentateuh
GenezaGn
ExodEx
LeviticLv
NumeriNm
DeuteronomDt
2. Cartile istorice
IosueIos
JudecatoriJdc
RutRt
1 Samuel1 Sam
2 Samuel2 Sam
1 Regi1 Re
2 Regi2 Re
1 Cronici1 Cr
2 Cronici2 Cr
EsdraEsd
NehemiaNe
TobiaTb
IuditaIdt
EsteraEst
1 Macabei1 Mac
2 Macabei2 Mac
3. Cartile sapientiale
IobIb
PsalmiiPs
ProverbelePr
EcleziastulQo
Cântarea CântarilorCt
ÎntelepciuneaÎnt
Siracide (Ecleziastic)Sir
4. Cartile profetice
IsaiaIs
IeremiaIer
LamentatiuniLam
BaruhBar
EzechielEz
DanielDn
OseaOs
IoelIl
AmosAm
AbidiaAbd
IonaIona
MiheaMi
NaumNa
HabacucHb
SofoniaSof
AggeuAg
ZahariaZc
MalahiaMl

NOUL TESTAMENT

1. Evangheliile si Faptele Apostolilor
MateiMt
MarcuMc
LucaLc
IoanIn
Faptele ApostolilorFap
2. Scrisorile Sfântului Paul
RomaniRm
1 Corinteni1 Cor
2 Corinteni2 Cor
GalateniGal
EfeseniEf
FilipeniFil
ColoseniCol
1 Tesalonicieni1 Ts
2 Tesalonicieni2 Ts
1 Timotei1 Tm
2 Timotei2 Tm
TitTt
FilemonFm
3. EvreiEv
4. Scrisorile catolice
IacobIc
IudaId
1 Petru1 Pt
2 Petru2 Pt
1 Ioan1 In
2 Ioan2 In
3 Ioan3 In
5. Apocalipsa  Ap

Bibliografie

CONCILIUL VATICAN al II-lea, Constiutia dogmatica despre Revelatia Divina Dei Verbum.

L. FANIN, Come leggere "Il libro", EMP, Padova 1993.

G. FLAVIO, Antichitati iudaice, XX, 9, I.

S. IUSTIN, Apologia I, 66 (PG 6,42).

L. PACOMIO,  Gesù, Piemme, Casale Monferrato 1996.

G. DE ROSA, Gesù di Nazaret: la vita, il messaggio, il mistero, Elle Di Ci, Torino 1996.

C. TACIT, Annales, XV, 44.

L. ZANI, La tua parola mi fa vivere (Sal 119, 50). Guida all'Antico Testamento, Il Segno, Verona 1997.

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/studiu.asp?lumdinlum=14
Vă rugăm să respectați drepturile de autor