pregateste pagina pentru tiparire

 

 Revista "Familia creștină" - 04/2005 

ESTE SPERANȚĂ!
Maria Goția

Mai mult decât a spune rugăciuniCuprinsCoroana de Advent

 

Ni-i amintim, oarecum vag, ca blajini închinători din icoanele Nașterii sau uimiți adoratori în clar-obscurul unor tablouri de maestru... Colindele i-au adus pe plaiurile noastre cu flori de câmp în mână... Și totuși, citind Evanghelia Nașterii lui Isus, îi descoperim pe păstorii din Betleem nu doar ca oameni în carne și oase, dar și faptul că tocmai ei, cei trecuți și astăzi cu vederea, întocmai ca în vremea lor, au un rol de minunată demnitate, care le vine de Sus.

 

Dragoste care veghează

Sfântul Evanghelist Luca ne spune despre ei că stăteau afară în câmp și vegheau noaptea împrejurul turmei lor. Vegherii din timpul zilei, cu purtarea mioarelor la pășune și apă bună, cu chemarea fiecăreia pe nume pentru a nu rătăci pe cărări străine, îi urmează vegherea de noapte, care cuprinde turma adormită cu o atenție la fel de iubitoare, căci fiarele pândesc la un pas de tabără, iar furii îndrăznesc, la cea mai mică slăbiciune a păstorilor, poate chiar și cei dintre oamenii tocmiți cu simbrie.

Vegherea presupune să dai întâietate altcuiva, îndemnat de grijă, îndemnat de milă, să rămâi cu ochii deschiși; iar ochii deschiși sunt și conștiență, puternică ancorare în realitate; mai înseamnă să fii pregătit de înfruntări aspre, să ai curaj; vegherea nu ține o noapte numai, ci face parte din viața acestui străjer credincios. Veghere fără dragoste nu se poate: dragostea este aceea care îi dă sens. Iată prima descoperire, anume că viața acestor oameni are un sens.

 

Dragoste smerită

Celor credincioși în cele mici, Dumnezeu le încredințează mult: deodată, un înger al Domnului a stat lângă ei și slava Domnului a strălucit împrejurul lor, iar păstorii s-au înfricoșat.

Să fie aceasta teama în fața necunoscutului, să fie cutremurarea la atingerea dumnezeirii? Mai mult: ei s-au purtat cu simplitatea celui care în nici un chip nu se socotește îndreptățit la minune, cu smerenia adevărată a celui care le primește toate ca pe un dar și pentru toate mulțumește.

 

Dragoste care ține vie credința

Spiritul golit de căutarea de sine, care își recunoaște puținătatea, inima de copil, se potrivește atât de bine cu așteptarea darului de Sus!

Când le vestește bucuria Nașterii lui Isus, îngerul li se adresează ca unora aflați în această așteptare, asemenea vechilor profeți, ca unora dornici de Mântuire. Le dă un semn sărac, un semn tainic, care cere însă putere; un semn potrivit cu inima lor - căci Dumnezeu știe că ei pot crede că a cercetat pe poporul Său. Copilul nou născut, înfășat în scutece și culcat într-o iesle, este un semn menit să le sporească smerenia, să le împlinească așteptarea credincioasă, să le crească dragostea, să-i apropie cu și mai multă încredere de Dumnezeu, Care, iată, este atât de aproape! S-au dus așadar de grabă și I S-au închinat.

 

... din care se naște spiritul vestirii

Întâlnirea cu Mântuitorul le deschide buzele pentru a vesti la rândul lor cele spuse de înger despre acest Copil: «Nu vă temeți, căci iată, vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot poporul, căci astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, Care este Cristos, Domnul». Iar spusele lui erau adevărate.

Slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce le auziseră și le văzuseră se întorc păstorii la turmă! Maria nu cântase oare și ea: «Sufletul meu mărește pe Domnul și duhul meu se bucură de Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a servei Sale»?

 

Inima iubitoare este trează, este răbdătoare și dornică, așteaptă cu încredere, crede cu smerenie, primește darul cu recunoștință și se închină cu bucurie; transformă bucuria în vestire și, prin toate, aduce slăvire și laudă lui Dumnezeu, pentru toate. Păstorii ne învață că viața cea mai măruntă este loc de întâlnire cu Mântuitorul, și ne mai învață să avem speranță!
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire