pregateste pagina pentru tiparire

 

 Revista "Familia creștină" - 04/2005 

PE DRUMUL STELEI SPRE BETLEEM
M.G.

Rețete de iarnăCuprinsÎngerul vestitor. Steluțe simple

 

Pregătiți anul acesta un parcurs familial pentru întâlnirea cu pruncul Isus în ziua de Crăciun, un parcurs văzut, dar mai ales interior.

Veți avea nevoie de o reprezentare a Nașterii Mântuitorului de 25-40 cm, de un fir de beteală aurie de 2 metri, 25 de agrafe de birou, o stea de carton aurit cu diametrul de 15 cm, 24 de bilețele cu texte din Sfânta Scriptură, Sfânta Liturghie, Sfinții Părinți sau din scrierile altor sfinți, așezate într-un vas sau un coșuleț și de tot atâtea lumânări câți membri are familia (sau 4 lumânări, câte duminici mai sunt până la Crăciun).

Prindeți reprezentarea Nașterii în colțul din dreapta sus al unei perdele (eventual de la fereastra camerei în care familia se simte cel mai bine împreună). În colțul opus al perdelei (din stânga jos), prindeți beteala făcută ghem și steaua deasupra ei. La îndemână trebuie să se afle coșulețul cu bilețelele împăturite și un sfeșnic.

În fiecare zi, după rugăciunea de seară, familia va pregăti ziua următoare prin tragerea unui bilețel din coșuleț, citindu-l cu voce tare și reflectând asupra mesajului conținut; la nevoie se pot da lămuriri sau, dacă cineva dorește, poate spune cu voce tare cum intenționează să trăiască acest mesaj, dar cea mai importantă este hotărârea în inimă și transpunerea ei în fapte a doua zi.

Seara următoare, roadele acestei hotărâri pot fi împărtășite între membrii familiei. Înainte de a purcede la tragerea unui nou bilețel, se deplasează puțin steaua în direcția icoanei Nașterii și se desfășoară câțiva centimetri ai firului de beteală, iar pe el se agață bilețelul zilei deja încheiate, cu o agrafă de birou; acesta va fi semnul că participanții la acest drum s-au apropiat un pas, cât de mic, de Isus.

Duminica va fi marcată prin aprinderea pe rând a lumânărilor (până se ajunge ca înainte de Crăciun să fie aprinse toate cele 4) și prin cântarea de colinzi.

La sfârșitul pregătirii, steaua va fi ajuns deasupra icoanei Nașterii, iar beteala va fi fost desfășurată complet.

Familia va ajunge să pună la picioarele Pruncului Sfânt roadele unui efort spiritual comun și va gusta cum se împlinește cu adevărat cuvântul lui Isus: "Acolo unde doi sau trei vor fi uniți în numele Meu, Eu voi fi în mijlocul lor".

Vă propunem un grupaj de texte din Psalmi pe care le puteți imprima și apoi decupa pentru setul de bilețele. După acest model, vă puteți alcătui propria culegere.

Domnul aude când strig către El.(...)
Aduceți jertfe de dreptate și încredeți-vă în Domnul!
(Ps.4, 3.5)
Mulți zic: "Cine ne va arăta binele?"
"Fă să răsară peste noi lumina feței Tale, Doamne!"
(Ps.4,6-7)
Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea; voi istorisi toate minunile Tale.
Voi face din Tine bucuria și veselia mea.
(Ps.9,1-2)
...Tu vezi; căci Tu privești necazul și suferința, ca să iei în mână cauza lor.
Ție Ți se încredințează cel fără ajutor,
Tu vii în ajutorul orfanului.
(Ps. 10, 14)
Te iubesc, Doamne, tăria mea!
Domnul este stânca mea, cetățuia mea, salvatorul meu!
Dumnezeul meu, stânca mea, în El îmi voi pune încrederea; scutul meu, tăria care mă scapă...!
(Ps.18, 1-3)
Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi?
(Ps.13,2)
...În neputința mea am chemat pe Domnul
și am strigat către Dumnezeul meu.
Din templul Lui, El mi-a auzit glasul
Și strigătul meu a ajuns înaintea Lui.
(Ps.18, 6)
Domnul Se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor,
Să vadă dacă este vreunul care să înțeleagă,
Care să caute pe Dumnezeu.
(Ps. 14,2)
Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui.
O zi istorisește alteia acest lucru,
o noapte îl face cunoscut altei nopți,
fără grai, fără cuvinte;
totuși glasul lor este auzit.
(Ps.19,1-3)
Legea lui Dumnezeu este desăvârșită și înviorează sufletul.
(Ps.19,7a)
Mărturia Domnului este trainică și dă înțelepciune celui neștiutor.
(Ps.19, 7b)
Orânduirile Domnului sunt drepte și înveselesc inima.
(Ps.19, 8a)
Porunca Domnului este curată și luminează ochii.
(Ps.19, 8b)
Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte.
Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat;
Sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri.
Slujitorul tău primește și el învățătură de la ele;
În păzirea lor este mare răsplată.
(Ps.19, 9b-11)
Cei ce caută pe Domnul, Îl vor lăuda.
Inima voastră va trăi pe vecie.
(Ps.22, 26b)
Toate marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul;
toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Domnului.
(Ps.22,27)
Domnul este Păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic.
(Ps.23,1)
Cine va putea să se suie la muntele Domnului?
Cine va sta în locul Lui cel sfânt?
Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată,
Cel ce nu-și dedă sufletul la deșertăciune
Și nu jură ca să înșele.
(Ps.24,3-4)
Fă-mă să cunosc căile Tale, Doamne,
Învață-mă cărările Tale!
Fă-mă să umblu în adevărul Tău și învață-mă;
căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele,
Tu ești nădejdea mea în fiecare zi.
(Ps.25,4-5)
Domnul este bun și drept;
de aceea va arăta păcătoșilor calea.
(Ps.25, 8)
El îi face pe cei smeriți să umble cu dreptate,
El învață pe cei smeriți calea Sa.
(Ps.25,9)
Desfătarea mea este să fac plăcerea Ta, Dumnezeule.
(Ps 40, 8)
Cercetează-mă Doamne, încearcă-mă,
curățește-mi rărunchii și inima!
(Ps.26,2)
Lasă mânia, părăsește iuțimea, căci aceasta duce la rău.
(Ps.37, 8).
Inima îmi zice din partea Ta: "Caută fața Mea!"
Și fața Ta, Doamne, o caut!
(Ps.27,8)
Taci înaintea Domnului și așteaptă-L cu răbdare.
(Ps.37,7)
O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii!...
Nădăjduiesc în Domnul!
Fii tare, încurajează-ți inima, și nădăjduiește în Domnul!
(Ps.27, 13-14)
Cine este omul care dorește viața
Și vrea să aibă parte de zile fericite?
Ferește-ți limba de rău
Și buzele de cuvinte înșelătoare!
Depărtează-te de rău și fă binele;
caută pacea și urmărește-o.
(Ps.34,12-14)
Cât de scumpă este bunătatea Ta, Doamne!
La umbra aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adăpost.
Se satură din plin de belșugul casei Tale,
și-i adăpi din șuvoiul desfătărilor Tale.
Căci la Tine este izvorul vieții;
în lumina Ta vom vedea lumina.
(Ps.36, 7-9)
Nu te mânia pe cei răi
Și nu te uita cu invidie la cei ce fac răul.(...)
Încrede-te în Domnul și fă binele.(...)
Domnul să-ți fie desfătare
și El îți va da tot ce-ți dorește inima.
Încredințează-ți Domnului calea și El va lucra!
(Ps.37,1.3-5)

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire